PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie | 151--158
Tytuł artykułu

Inicjatywa wspólnotowa JEREMIE jako nowy instrument zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
JEREMIE Initiative as a New Instrument for Increasing Access to External Funding Sources for Micro, Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach gospodarek wolnorynkowych, w tym także i w Polsce, sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważany jest za stymulant gospodarczego rozwoju. Obecnie o roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce mówi się tylko dobrze. To właśnie one tworzą nowe miejsca pracy, wprowadzają innowacje i pobudzają rozwój konkurencji w gospodarce. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy napotykają wiele trudności i barier. Za jedną z najważniejszych należy uznać ograniczenia kapitałowe, które dotyczą trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego. Ograniczenia kapitałowe są jednym z czynników hamujących nie tylko rozwój, ale i samo pojawienie się, i utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku czy też rozbudowanie jego pozycji konkurencyjnej. Banki niechętnie finansują firmy z sektora MSP. Inwestycje tych firm są postrzegane przez banki jako ryzykowne, kłopotliwe w obsłudze, co wpływa na niską wiarygodność firmy i w konsekwencji na odmowę zawarcia umowy kredytowej. W takiej sytuacji inicjatywa JEREMIE wychodzi naprzeciw kapitałowym barierom. Inicjatywa JEREMIE to wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i oferuje ona państwom członkowskim UE możliwość korzystania z części swoich funduszy europejskich na wsparcie przedsiębiorstw poprzez stworzenie mechanizmów inżynierii finansowej, poprawiającej dostęp do finansowania zewnętrznego. Inicjatywa JEREMIE zapewnia przedsiębiorcom takie instrumenty finansowe, jak: poręczenia, pożyczki czy wejścia kapitałowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Sector of micro-, small and medium enterprises is considered to be the flywheel of the free market economy and a stimulating factor of its development, and people now only say well about these companies' role in the economy. It is them that, among others, create new jobs, introduce innovations and stimulate development of competition in the economy. At the same time they are faced with a number of difficulties. As one of the major ones one should consider capital limitations which involve difficult access to external financing. Banks are reluctant to finance companies from SME sector. These firms' investments are perceived by banks as risky undertakings, troublesome in service, what affects low credibility of a company and in consequence refusal to contract a credit. In such a situation JEREMIE initiative give their "helping hand". The JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) offers EU member states the opportunity to use part of their European Funds to support micro, small and medium sized enterprises through the creation of mechanisms for improving access to external financing. The JEREMIE initiative can provide SME financial instruments including guarantees, co-guarantees, loans, venture capital, business angels. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Kopczuk A., Kształtowanie struktury kapitału w procesie wzrostu małego przedsiębiorstwa, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiebiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów , Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  • Adamiuk A., Rola funduszy poręczeń kredytowych w zwiększaniu wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstwa, w: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.