PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie | 169--185
Tytuł artykułu

Rola funduszy pożyczkowych w ograniczaniu luki kapitałowej poprzez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (przykład województwa wielkopolskiego)

Warianty tytułu
The Role of Loan fFunds in Limitation of the Financial Gap by Making Use of Financial Engineering Instruments Available Under the JERMIE Initiative, Exemplified by Wielkopolska Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost gospodarczy Unii Europejskiej opiera się na rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią blisko 100% wszystkich działających firm. Jak pokazują wyniki badań empirycznych, pewna część tych przedsiębiorstw, pomimo posiadania potencjału do wykorzystania instrumentów finansowych, z powodu określonych cech i uwarunkowań formalnego rynku finansowego nie ma dostępu do odpowiednich środków finansowych. Powoduje to powstawanie tzw. luki kapitałowej, której ograniczenie jest jednym z kluczowych celów unijnej polityki rozwoju regionalnego. Jednym z dotychczasowych źródeł zmniejszających poziom luki kapitałowej są fundusze strukturalne opierające się na bezzwrotnych dotacjach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże ten dominujący do tej pory strumień finansowy jest coraz częściej zastępowany przez długookresowe wsparcie w postaci instrumentów inżynierii finansowej. Przykładem mechanizmu inżynierii finansowej, opierającego się na zwrotnych pożyczkach, kredytach i instrumentach kapitału ryzyka, jest realizowana obecnie w Polsce inicjatywa JEREMIE. Założenia teoretyczne inicjatywy stawiają ją w czołówce nowoczesnych mechanizmów finansowych zwiększających dostęp do zewnętrznego finansowania zwrotnego. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednakże problem, czy funkcjonujący na rynku pośrednicy finansowi oraz instytucja zarządzająca tzw. Funduszem Powierniczym JEREMIE są właściwie przygotowani do realizacji projektu, czy posiadają odpowiednie procedury i profesjonalną wiedzę umożliwiającą właściwą rekrutację i dotarcie do tych małych i średnich przedsiębiorstw, których cechy działalności (okres funkcjonowania na rynku, lokalizacja geograficzna, branża, poziom zabezpieczenia) pozwalają im skorzystać z oferowanych narzędzi finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic development of EU is the result of the growth of Small to Medium Enterprises (SMEs). As the market research reports confirm that part of active SMEs have problems in getting the appropriate amount of financing which can be crucial to continue their current and potential growth. The situation of limited access to debt financing can be defined as the financial gap which is the difference in total funding needed for a proposal and the amount of funding already made available. The reduction of the financial gap is one of the key deliverables of EU Regional Policies. The EU Structural Funds including not repayable grants used to be the most important financial instruments which helped to limit the level of SMEs' financial gap. However this prevailing source of financing SMEs is going to be replaced by the financial engineering instruments (which include: guarantees, co-guarantees and counter-guarantees, equity guarantees, loans, venture capital, etc.). The JEREMIE Initiative is one of the common example of financial engineering mechanism which provides SME-focused financial instruments including micro loans, bank loans and venture (risk) capital. The JEREMIE Initiative was established as key and leading financial mechanism delivering modern instruments focused on SMEs and extending their access to loans. Although there are several problems to be discussed in terms to ensure the effective implementation and development of new financial engineering instruments which are now available in Poland: the relevant credentials of financial intermediaries and the Holding Fund Manager operating on the Polish market,appropriate procedures and loan processing to target selected SMEs which operate among the financial gap,implementation of SME-focused financial instruments delivered as a result of sustainable funds available within the framework of JEREMIE Initiative. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Bartkowiak B., Flejterski S., P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
  • Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
  • Fandrejewska A., Cieślak-Wróblewska A., Rekordowy wysyp firm, "Rzeczpospolita" nr 8856, 18 lutego 2011 r.
  • Mikita M., Inicjatywa JEREMIE i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r., s. 4 (referat na IV Konferencji Naukowej, z serii "Wiedza i Innowacje", pt. "Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki"), Uniwersytet Jagielloński.
  • Niklewicz K. Koniec dotacji. Euro ma pracować, "Gazeta Wyborcza", 19 września 2010 r.
  • Pełka W., Finansowe uwarunkowania innowacji w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, s. 3, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3d2/artykul-Wpelka.pdf.
  • Tamowicz P., Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia MSP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w drodze inicjatywy JEREMIE, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.