PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 31--44
Tytuł artykułu

Wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń a wymogi wypłacalności

Autorzy
Warianty tytułu
Valuation of Assets and Liabilities of Insurance Companies and Solvency Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, że prawo bilansowe i Dyrektywa Wypłacalność II to dwa różne systemy wymagające prezentacji odpowiednich danych finansowych i sporządzania określonego rodzaju raportów. W obu regulacjach wymagana jest wycena aktywów i pasywów oparta na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Jednak zakres ich stosowania różni się ze względu na fakt, że prawo bilansowe opiera się przede wszystkim na zasadzie memoriału, Dyrektywa Wypłacalność II kładzie zaś nacisk na problemy płynności. Natomiast zakłady ubezpieczeń będą zobowiązane prowadzić podwójną sprawozdawczość, w zależności od celu, jakiemu będzie ona służyła. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the main differences in the valuation of insurance companies in terms of accounting and reporting for solvency purposes. However, it is worth mentioning that the solutions in the measurement of assets and liabilities for solvency purposes are only proposed by supervisory authorities in identifying fair value. Only entry into force of all legislation related to the Solvency II Directive will set the directory of authorized methods of valuation for the solvency purposes. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baluta, B, Ringwelska, D., Szymański, G. i Rzeszotnik, Z. (2008). Specyfikacja techniczna badania QIS4. Warszawa: KNF.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w spawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) Dz.U.L. 335 z 17.12.2009 r.
 • European Commission. (2010). QIS5 Technical Specifications, Annex to Call for Advice from CEIOPS on QIS5. Brussels: European Commission Internal Market and Services DG, Financial Institutions Insurance and Pensions. Pozyskano z: http://www.eiopa. europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/QIS/QIS5/Spreadsheet&TT-Tools/ QIS5TS20100706.doc (15.06.2012).
 • Jaworek, B. (2010). Wycena aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Warszawa: KNF, Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego.
 • MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 17. Leasing. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 19. Świadczenia pracownicze. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 2. Zapasy. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 37. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe, rezerwy na świadczenia pracownicze. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 39. Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 40. Nieruchomości inwestycyjne. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSR 41. Rolnictwo. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • MSSF 4. Umowy ubezpieczeniowe. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r.
 • MSSF 5. Aktywa inne niż aktywa obrotowe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana. Dz.U.L. 320 z 29.11.2008 r. z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1825 z późn. zm.
 • Sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Pozyskano z: http://www.pzu.pl.
 • UKNF. (2012). Badanie ilościowe. Specyfikacja techniczna. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pozyskano z: www.knf.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1233 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.