PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 45--59
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie jako metoda ograniczania ryzyka szkód środowiskowych małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Insurance as the Way to Reduce the Risk of Environmental Damage in Case of Small and Medium-sized Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko spowodowania szkód w środowisku naturalnym to nowe i coraz bardziej istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw z uwagi na prawne zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kierunku zwiększenia zakresu odpowiedzialności za szkody i zaostrzenia sankcji za zanieczyszczanie i degradację środowiska. Tymczasem decyzje dotyczące zakupu ubezpieczeń chroniących przed skutkami szkód środowiskowych są rzadko podejmowane przez polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe i średnie. W artykule poruszono problematykę rozwoju ubezpieczeń szkód środowiskowych w sensie ilościowym, mierzonym liczbą oferowanych na rynku produktów ubezpieczeniowych, oraz jakościowym - mającym odzwierciedlenie w zakresie ubezpieczenia oraz palecie stosowanych wyłączeń. Szczególną uwagę zwrócono na zakresy ochrony ubezpieczeń szkód środowiskowych oferowanych w ramach pakietów ubezpieczeniowych dedykowanych MSP oraz podobne produkty ubezpieczeniowe w wybranych krajach. We wnioskach stwierdzono, że mimo poszerzającej się oferty ubezpieczeniowej dla sektora MSP, nie gwarantuje ona przedsiębiorcom wystarczającego zakresu ochrony w zakresie szkód środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The risk of causing damage to the environment is quite a new challenge for entrepreneurs due to legal changes which cause the wider scope of responsibility and stricter penalties for pollution and environmental degradation. However, decisions to buy insurance to protect the company are often overlooked by Polish enterprises, particularly small and medium-sized. This paper discusses the problem of the development of environmental damage insurance in terms of its quantity, measured by the number of available insurance products and quality - which is reflected in the insurance coverage. The article contains the presentation of environmental damage insurance products which are available in Poland and other selected countries and which are dedicated to small and medium-sized entrepreneurs. The main conclusion is that despite of the ever-wider offer in Poland, the sufficient protection in case of causing the environmental damage is still not guaranteed. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
45--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
autor
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Bibliografia
 • Borys, G. (2002). Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej. W: S. Czaja (red.), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska (s. 19-27). Jugowice-Wrocław: Wydawnictwo I-BIS Wrocław.
 • Dos, A. (2007). Perspektywy ubezpieczeń ekologicznych w Polsce. W: M. Marcinkowska i S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej (s. 572-582). Warszawa: Difin.
 • Dos, A. (2011). Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych. Warszawa: Poltext.
 • Dubiel, B. (2011). Ubezpieczeniowe aspekty ryzyka ekologicznego. W: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku (s. 126-134). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.
 • Dzierżanowski, W. i Tokaj-Krzewska A. (red.) 2002. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Fiedor, B. i Graczyk, A. (2002). Odpowiedzialność i ubezpieczenia ekologiczne. W: S. Czaja (red.), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska (s. 84-91). Jugowice-Wrocław: Wydawnictwo I-BIS Wrocław.
 • Kryk, B. (2009). System finansowania ochrony środowiska a działalność proekologiczna przedsiębiorstw. W: E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy (s. 248-260). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Maśniak, D. (2003). Ubezpieczenia ekologiczne. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Rosiek, K. (2003). Ubezpieczenia ekologiczne w Polsce. W: W. Sułkowska (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (s. 347-355). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Stroiński, E. (2010). Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem. W: B. Hadyniak i J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (t. 1, s. 99-122). Warszawa: Poltext.
 • Sukiennik, P. (2003). Klauzule rozszerzające podstawowy zakres ubezpieczenia (7). Szkody środowiskowe. Dziennik Ubezpieczeniowy, 777, http://dziennikubezpieczeniowy. pl/2003/07/15/.
 • Sułkowska, W. (2011). Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych. Zeszyty Naukowe PTE, (11), 425-435.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 • Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.