PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 60--79
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków zdarzeń katastroficznych w samorządzie terytorialnym - zarys koncepcji

Warianty tytułu
Mutual Insurance in the Financing of the Effects of Catastrophic Events in the Local Government - an Outline of the Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza finansowania skutków katastrof naturalnych w Polsce wskazuje na dużą akcyjność i uznaniowość zarówno w zakresie decyzji samych JST, jak i władz państwowych. W pracy podjęto próbę wskazania propozycji rozwiązań systemowych opartych na wzajemności ubezpieczeniowej, które mogłyby zagwarantować pokrycie strat w JST spowodowanych katastrofami naturalnymi. Prace w tym zakresie wydają się konieczne, tym bardziej że rynek ubezpieczeniowy coraz częściej odmawia ochrony ubezpieczeniowej tego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the financing of the effects of natural disasters in Poland indicates a large inconsistency and arbitrariness as far as the decisions of the local government and state authorities are concerned. The paper attempts to identify proposals for systemic solutions, based on mutual insurance, which would ensure covering the costs of the local government caused by natural disasters. Work in this area seems to be all the more necessary that the insurance market is increasingly refuses to cover this risk. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
60--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Antkiewicz, B. i Sierański, S. (2012). System zarządzania kryzysowego w Polsce. Kontrola Państwowa, (4).
 • Brodecki, Z. i Jaśkiewicz-Kamińska, S. (2012). Ubezpieczenia i zarządzanie kryzysowe w kontekście ryzyka powodziowego. W: R. Pajewska-Kwaśny (red.), Powódź - Infrastruktura - Finansowanie. Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny (1/2012).
 • Decyzja Rady 2007/779/WE Euroatom, z dnia 8 listopada 2007 r., ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie), Dz.Urz. UE z 2007 r., L314/9.
 • Janowicz-Lomott, M. (2008). Pojęcie oraz modele tworzenia i funkcjonowania związków wzajemności członkowskiej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1/2).
 • Janowicz-Lomott, M. i Łyskawa, K. (2012). Risk Management in Managerial Control of Local Self-Governments Entities. Mediterranean Journal of Social Sciences, (3).
 • Konieczny, R. i Siudak, M. (2010), Zagrożenie powodziowe i strategie ochrony. KZGW.
 • Kowalczak, Z. (2011). Zmienność klimatu, a przyczyny powodzi w Polsce. Poznań: PAN.
 • Kowalewski, Z. (2006). Powodzie w Polsce - rodzaje i występowanie oraz system ochrony przed ich skutkami. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 16 (1).
 • Łyskawa, K. (2012). Ryzyka katastroficzne w jednostkach samorządu terytorialnego - wyniki badań. Referat wygłoszony na Konferencji Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Karpacz.
 • Majewski, W. (2004). Światowy Dzień Wody 2004. W: Woda i Kataklizmy. Materiały z posiedzenia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Gdańsk: Wydawnictwo KDW PAN.
 • Molek, W., Stec, K. i Marciniak, R. (2011). Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Bezpieczeństwo Narodowe, (1).
 • NIK. (2000). Informacja o wynikach kontroli usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r. przez administrację publiczną. P/98/001, DAP-41005/97, Nr ewid. 9/2000/P98001/DAE.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2010). Zagrożenia okresowe występujące w Polsce.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2012). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2012.
 • Skomra, W. (2012). Edukacja jako element zarządzania kryzysowego. W: R. Pajewska- -Kwaśny (red.), Powódź - Infrastruktura - Finansowanie. Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny (1/2012).
 • Tomaszewski, G., Warkocz, J. i Winter, J. (2003). Usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz zasady ich finansowania w latach 1997-2003. Krynica: Biuro do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.
 • Uruszczak, W. (2011). Konstytucja 3 maja 1791 r. Testament polityczny I Rzeczypospolitej. Przegląd Sejmowy, (2).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Wieteska-Rosiak, B. (2011). Formy pomocy państwa dla poszkodowanych przez żywioł na przykładzie powodzi 2010. Acta Uuniversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 259.
 • Wojtkowiak, M. i Zimowski, M. (w druku). Istota pojęcia katastrofa i ryzyko katastroficzne. Katastrofy antropogeniczne, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.