PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 2 (42) Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 141--160
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego

Warianty tytułu
Liquidity Risk Management in Banks Operating in Poland in the Time of the Global Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy jest najpoważniejszym załamaniem aktywności gospodarczej oraz na rynkach finansowych na świecie od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. W 2007 r. A. Clarke, doradca prezesa Banku Anglii, stwierdził, że płynność jest ryzykiem zapomnianym. Jest ono zdecydowanie słabiej rozpoznane niż ryzyko kredytowe czy nawet ryzyko rynkowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów zarządzania ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego. W tym celu w pięciu wybranych bankach działających w Polsce porównano politykę i zasady zarządzania płynnością oraz zbadano, czy w latach 2007-2010 zaszłych w nich zmiany. Wyboru banków dokonano metodą ekspercką. (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis is the most serious slump in the economic activity and financial markets in the world since the Great Depression of the '30s in the last century. In 2007, A. Clarke, advisor of the President of the Bank of England, said that the liquidity risk was forgotten. It is far less recognized than the credit risk and market risk. The purpose of this article is to show the solutions for the management of liquidity risk in banks operating in Poland, in the time of global financial crisis. For this purpose, five banks operating in Poland were selected and compared according to their policies and principles of liquidity risk management and the changes occurring in them in between 2007-2010 were analysed. The banks' selection was made using an expert method. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
141--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Millennium S.A. (2008, 2009, 2010, 2011). Roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 rok, 2008 rok, 2009 rok i 2010 rok. Bank Millennium S.A.
 • Borio, C. (2009). The propositions about Liquidity Crisis. BIS Working Papers, (293).
 • BOŚ S.A. (2008, 2009, 2010, 2011a). Sprawozdanie Zarządu z działalności BOŚ S.A. w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r. BOŚ S.A.
 • BOŚ S.A. (2011b). Roczne sprawozdanie finansowe BOŚ S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z raportem biegłego rewidenta. BOŚ S.A.
 • BPH SA (2008, 2009, 2010, 2011). Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA za 2007 rok, 2008 rok, 2009 rok i 2010 rok. BPH SA.
 • BRE Bank SA (2008a, 2009a, 2010a, 2011a). Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2007 rok, 2008 rok, 2009 rok i 2010 rok. BRE Bank SA.
 • BRE Bank SA (2008b, 2009b, 2010b, 2011b). Sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku S.A. w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r. BRE Bank SA.
 • GINB (2002). Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków. GINB.
 • Hałaj, G. (2008). Przegląd metod badania płynności banków. Bank i Kredyt, (7), 14-27.
 • ING Bank Śląski S.A. (2008a, 2009a, 2010a, 2011a). Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 roku, 2008 roku, 2009 roku i 2010 roku. ING Bank Śląski S.A.
 • ING Bank Śląski S.A. (2008b, 2009b, 2010b, 2011b). Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r. ING Bank Śląski S.A.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2012a). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2012b). Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Poltext.
 • Janc, A. (red.). (2010). Bankowość a kryzysy na rynkach finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • KNF. (2010). Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Warszawa: KNF. Pozyskano z: http://www.knf.gov.pl/Images/Polski_rynek_finanso- wy_w_obliczu_kryzysu_tcm75-22870.pdf (23.09.2011).
 • Konopczak, M., Sieradzki, R. i Wiernicki, M. (2010). Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt, 41 (6), 45-70.
 • Masiukiewicz, P. (2009). Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • NBP. (2010). Raport o stabilności systemu finansowego. Warszawa: NBP. Pozyskano z: http://nbp.pl/systemfinansowy/rsf122010.pdf.
 • Nowak, A.K. (2012). Ryzyko struktury bilansu. W: M. Iwanicz-Drozdowska. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Poltext.
 • Zygierewicz, M. (2010). Współczesne problemy płynności banków. W: A. Janc (red.). (2010). Bankowość a kryzysy na rynkach finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/ http://www.bosbank.pl/index.php?page = adekwatnosc_kapitalowa http://www.bosbank.pl/index.php?page=raporty_okresowe_2010
 • http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/informacje_finansowe www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/nuk
 • http://www.brebank.pl/O_BRE_Banku/Polityka_informacyjna/
 • http://www.brebank.pl/Relacje_Inwestorskie/Wyniki_finansowe/
 • http://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1003115
 • http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/raporty-roczne
 • http://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_syt_bankow
 • http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_banki_2007_tcm75-8627.pdf
 • http://www.knf.gov.pl/Images/Polski_rynek_finansowy_w_obliczu_kryzysu_tcm75-22870.pdf
 • http://www.knf.gov.pl/Images/Banki_2010_tcm75-26414.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.