PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 2, cz. 1 | 49--67
Tytuł artykułu

Model funkcjonowania rynku deweloperskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Model of Functioning of the Real Estate Development Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek deweloperski może być zdefiniowany jako ogół stosunków wymiany pomiędzy deweloperami, którzy reprezentują podaż nowych nieruchomości zrealizowanych w wyniku przeprowadzonego procesu deweloperskiego, a podmiotami - nabywcami bądź najemcami. W artykule podjęto próbę zobrazowania mechanizmu funkcjonowania rynku deweloperskiego. Ze względu na opóźnienia charakterystyczne dla tego rynku, zmiany poziomu podaży, popytu i ceny mają charakter dynamiczny, tzn. zmienny w czasie. Dla zobrazowania natury tych procesów zastosowano tzw. model pajęczyny. Pogłębienie problematyki funkcjonowania rynku deweloperskiego wymagało przedstawienia jego licznych powiązań z pozostałymi segmentami rynku nieruchomości, a mianowicie rynkiem użytkowników, rynkiem aktywów finansowych i rynkiem gruntów. Powiązania te wyjaśniają procesy charakterystyczne dla rynku deweloperskiego w okresie wzrostu koniunktury, jak i w okresie jej spadku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the explanation of the economic mechanism of functioning of real estate development market. Due to lags between supply and demand decisions characteristic for this market the prices of real estate undergo changes. To illustrate these processes the cobweb model has been applied. However, such a description doesn't explain economic mechanism of functioning of real estate development market in detail. Therefore, it was necessary to provide economic relations among real development market and the other real estate market segments. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
49--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, (2012), GUS, http://www.stat.gov.pl/ (18.06.2012).
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R. (1993), Ekonomia, tom 1, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Budownictwo-wyniki działalności w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/ (18.06.2012).
 • Chiang A. C. (1994), Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa.
 • Czerwińska T. T. (2008), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (w:) Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Inwestycje i Nieruchomości, Wybrane Problemy, 1/2008, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Gostkowska-Drzewicka M. (2010), Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995-2007, Barometr regionalny Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 1(19) Zamość.
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości (2011), praca zbiorowa pod red. E Siemińskiej, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Jajuga K. (2003), Niektóre problemy teoretyczne związane z zależnościami między rynkiem finansowym a rynkiem nieruchomości, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7 (151).
 • Kotler P. (1994), Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Kucharska - Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mansfield E. (2002), Podstawy makroekonomii, zasady, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza ,,Placet", Warszawa.
 • Mc Donald M., Dunbar J. (2003), Segmentacja rynku, przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mc Kenzie R.B. (1986), Economics, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Olszewski M. (2003), Czy fundusze nieruchomości są potrzebne? "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7 (151).
 • Oyrzanowski B. (1998), Makroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r. (2011), Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny we współpracy z Oddziałami Okręgowymi, Warszawa.
 • Samuelson A., Nordhaus W. D. (1999), Ekonomia, tom 1 i 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J. E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szumilak J. (1992), Rynek przedsiębiorstwa, (w:) Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Śliwiński A., Śliwiński B.(2006), Facility managment, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unią Europejską, (2007), praca zbiorowa pod red. E. Kucharskiej - Stasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wancke P. (2007), Nieruchomości, leksykon pojęć i definicji, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wiśniewska M. A. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych. Analiza komparatywna efektywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://www.gpwinfosfera.pl/, (18.062012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.