PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 11 | z. 4 | 139--146
Tytuł artykułu

Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich w Polsce

Warianty tytułu
The Ecological Problems of Rural Areas Sustainable Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna wieś nie tak ściśle związana z rolnictwem sensu stricte, stała się odmiennym od miasta miejscem życia i pracy różnych grup ludności, które tworzą wiejską (nie tylko rolniczą) społeczność lokalną, dzielącą kulturę, tradycję, normy współistnienia i interesy. Zatem problem ochrony środowiska naturalnego stał się powszechnym wyzwaniem, warunkującym jakość życia znacznej liczby ludzi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important aspects of the ecological sphere of rural areas sustainable development. Sustainable development of rural areas is a modern approach to agriculture, where farming considers not only economic aspects but also widely understood ecological needs of the agrocenoses and adjoining area, what is more - social problems. Implementation of the rules of sustainable development into agricultural practice will allow for obtaining safe and healthy food, clean environment and friendly place for living. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
139--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Becla A. 2002: Klasyfikowanie barier ekologicznych. Wybrane zagadnienia. [w:] Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju a Polsce, Dobrzańskiego G. (red). Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, s. 78-92.
 • Bieszczada S., Sobota J. 1993: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wrocław, s. 93 i dalsze.
 • Bonenberg M. 1993: Ekologia, ekonomika i etyka. [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska. Przekłady z literatury anglosaskiej. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 10, Kraków, s. 65-71.
 • Borowiec S. 1984: Ocena strat składników nawozowych z gleb Niziny Szczecińskiej do wód drenarskich i rzecznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 286, s. 292.
 • Borys T. (red). 1999: Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 145.
 • Cena M. 1990: Środowiskowe zagadnienia zoohigieny. Skrypt Akademii Rolniczej Wrocław, s. 63.
 • Czaja S., Becla A. 2002: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 185.
 • Dziadosz K. 1998: Racjonalność ekologiczna jako kryterium słusznego prawa. [w:] Prawa człowieka w państwie ekologicznym. Wydawnictwo ATK, Warszawa, s. 53.
 • Famielec J. 1999: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków - Warszawa, s. 13.
 • Fiedor B. (red.) 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 234-237.
 • Greinert H., Greinert A. 1999: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, s. 14.
 • Grosch P., Schustera G. 1997: Nowoczesne rolnictwo - przyroda kontratakuje. [w:] Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków i dziedzin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57-71.
 • Haman J. 1987: Agroekologiczne aspekty mechanizacji rolnictwa. Nauka Polska, nr 6.
 • Jankowska-Klapkowska A. 1993: Ekologiczno-ekonomiczna efektywność gospodarowania. [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 10, Kraków, s. 29.
 • Jończy R. 2001: Ekologizacja procesu rozwoju społeczno- gospodarczego. Perspektywa globalna. [w:] Problemy ekologizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, Jagasa J. (red). Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła . Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole, s. 24.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej. 1994: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych. IOŚ, z. 8, Warszawa, s. 10.
 • Kowalik P. 2001: Ochrona środowiska glebowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 123.
 • Leopold A. 1997: Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24.
 • Malinowski H. 1988: Pestycydy. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, s. 28.
 • Pawlikowski M. 2001: Czynniki środowiskowe w chorobach gruczołów dokrewnych. [w:] Ekologia - jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej, Kurnatowskiej A. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 96.
 • Pearce D., Turner R. 1990: Ecomics of Natural resources and the Environment. New York, p. 35-42.
 • Pieńkowski D. 2002: Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji. Ekonomia i Środowisko, nr 121, s. 7 i dalsze.
 • Pilch M. 2002: Budowanie i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23.
 • Ploeg J.D., Rooij S. 1999: Agriculture in Central and Eastern Europe: Industrialization or Repeasantization?. [w:] Rural Development in Central and Eastern Europe. Proceedings of Research Conference, December, Podbanske-Slovakia, s. 45.
 • Przeździecki Z. 1980: Biologiczne skutki chemizacji środowiska. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 138.
 • Redemptor hominis. 1979: Wydawnictwo TUM, Wrocław.
 • Szczęsny T. 1982: Ochrona przyrody i krajobrazu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 105.
 • Zegar J.S. 2003: Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym ekorozwojem. Monografie i Opracowania 522. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 214-215.
 • Życzowicz D. 2002: Globalne zagrożenia ekologiczne a zasady sprawiedliwości międzygeneracyjnej. [w:] Sterowanie ekorozwojem. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 147-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.