PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 26 | 239--248
Tytuł artykułu

Inwestycje w wiedzę warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Investment into Knowledge as a Precondition for Adjustment of Service Enterprises in Podkarpacie to Conditions of Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano oceny działań dostosowawczych podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. W oparciu o wyniki badań empirycznych przeanalizowano inwestycje w różne formy wiedzy podejmowane przez te podmioty. Uwzględniono trzy kierunki inwestycji w wiedzę, związane z: kapitałem ludzkim, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz innowacjami. Wyniki badań pozwalają sformułować wniosek o największym znaczeniu inwestycji w człowieka we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Jednocześnie największe ograniczenia inwestowania w wiedzę dotyczą podmiotów najmniejszych. (abstrakt oryginalny)
EN
The activities of service enterprises from Podkarpacie that are aimed at adjustment to conditions of the knowledge-based economy were assessed in the study. Investment into different forms of knowledge were analysed, basing on empirical research. There were taken into account three directions of investment into knowledge, connected with: human capital, information and communication technologies and innovation. Results of the research allow to conclude about the highest importance of the investment into human capital among all groups of enterprises. Simultaneously the most serious barriers to the investment into knowledge are faced by the smallest enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
239--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Analiza warunków funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorczości, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa, maj.
 • Budziński F., 1994, Innowacje w gospodarce, seria: Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego nr 6, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Rzeszów.
 • Chen D.H.C., Dahlman C.J., 2005, The Knowledge Economy, the KAM Methodology and Word Bank Operations, The World Bank, Washington DC 20433, 19 października.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, 2010, GUS, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, 2005, GUS, Warszawa.
 • Frejtag-Mika E. (red.), 2006, Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 • GUS, Bank danych lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html7p_name =indeks, dostęp: 25.03.2012.
 • Hollanders H., 2008, Measuring Services Innovation: Service Sector Innovation Index, PRO INNO EUROPE INNO METRICS, UNU-MERIT (Maastricht University), Six Countries Programme (6CP) Workshop "Non-technical Innovations - Definition, Measurement&Policy Implications" 16-17 October, Karlsruhe, http://innovatiecentrum.gorilla.ys.be/page_attachments?0000/0814/Hollanders.pdf, dostęp: 27.03.2009.
 • Jagielski M., 1993, Innowacje w sferze usług, Zeszyty Naukowe Seria II, Prace habilitacyjne, z. 130, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Jerczyńska M., Sokołowska K., 2005, Rozwój e-gospodarki w sektorze usług biznesowych w Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny" nr 6.
 • Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, 1998, RSSG przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa.
 • Kruszka M., 2006, Sektor usług w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, "Wiadomości Statystyczne" nr 11, listopad.
 • Kukliński A. (red.), 2003, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Masłowski A., 2004, Produktywność i wynagrodzenia w sektorze usług, "Handel Wewnętrzny" nr 4-5.
 • Piech K. (red.), 2004, The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: selected issues, SSEES Occasional Papers no. 61, School of Slavonic and East European Studies, University College London, London.
 • Pluta-Olearnik M., 2006, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Rogoziński K., 2003, Innowacyjność i nowa taksonomia usług w procesach globalizacji, Materiały Naukowe nr 2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Rogoziński K., 2004, Innowacyjność i nowa taksonomia usług, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Rzeszotarska G., 2002, Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji - wzajemne relacje [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, 2008, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Stefanowicz B., 2005, Wiedza statystyczna w ujęciu regułowym, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, czerwiec.
 • Uramek K., 2006, Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.