PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 2, cz. 1 | 97--116
Tytuł artykułu

Teoria i funkcje systemu finansowego w kontekście narastającego ryzyka niestabilności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Theory and Functions of Financial System in the Context of the Growing Instability Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stabilność systemu finansowego jest definiowana jako stan ciągłego i efektywnego pełnienia funkcji przez system finansowy, jest nieodzownym elementem rozwoju gospodarek. Zaburzenia w pracy systemu finansowego i nieefektywności przepływu strumieni finansowych wpływają negatywnie na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy na temat teorii systemu finansowego gospodarki, jego funkcji jako miejsca zapewniającego: transfer środków w czasie i przestrzeni, dokonywania płatności i rozliczeń, dostępu do informacji o cenie oraz zarządzania ryzykiem. W kontekście prowadzonych rozważań autor zamieszcza również problematykę struktury systemu finansowego. Podkreśla jej złożoność i instytucjonalne cechy. Poruszana problematyka stanowi przegląd literaturowy teorii i funkcji systemu finansowego gospodarki, jego struktury i funkcji. Autor wykonał również badania empiryczne na danych liczbowych, dotyczących wielkości aktywów bankowych i kapitalizacji giełd w poszczególnych krajach. Należy zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całej skomplikowanej i ogromnej problematyki dotyczącej ryzyka systemowego i czynników go determinujących w poszczególnych gospodarkach. Autor ma nadzieję, że stanowić ono będzie przyczynek do dalszych badań i przemyśleń naukowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial system stability is defined as a state of continuous and effective of the financial system, it is an essential element in developing economies. Disturbances in the financial system and financial streams flow inefficiencies adversely affect the situation of enterprises and households. This article is a panoramic look at the theory of the financial system of the economy, its function as a place of: transfer of funds in time and space, making payments and settlements, access to price information and risk management. In the context of the article the author also publishes the structure of financial system problems. Highlights the complexity and institutional characteristics. Discusses the problem of a literature review of theory and functions of the financial system of the economy, its structure and function. The author has done the empirical research on the figures on the size of bank assets and capitalization of stock markets in different countries. It should be noted that this study does not exhaust the entire complex and the enormous problems of systemic risk and the factors that determine it in individual economies. The author hopes that it will be a contribution to further research and scientific thinking. (original abstract)
Rocznik
Strony
97--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Borio C. (2006), Monetary and prudential policies at a crossroads? New challenges in the new century, BIS Working Papers No. 216, September.
 • Chou Yuan K. (2007), Modeling Financial Innovation and Economic Growth.
 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Darryll H. (2009), Defining Systemic Risk, The PEW Economic Policy Group, July 2008 (http://www.pewfr.org/project_reports_detail?id=0012).
 • Górski M. (2009), Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hendricks D., Kambhu J., Mosser P. (2006), Systemic risk and the financial system, NAS-FRBNY Conference on new directions in understanding systemic risk.
 • Hellwig M. (2008), Systemic Risk in the Financial Sector: An Analysis of the Subprime-Mortgage Financial Crisis, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2008/43.
 • Hubbard R.G. (1997), Money, the Financial System and the Economy, Addison-Wesley, Columbia University, Boston.
 • IMF (2010), Global financial stability report, April.
 • 10. Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 • Kaufman G.G. 2003, Banking and currency crises and systemic risk: Lessons from recent events, Economic Perspectives, Fed of Chicago, Issue Q III.
 • Kose, M.A., Prasad, E., Rogoff, K., & Wei, S.-J. (2006). Financial globalisation: A reappraisal, IMF Working Paper, No. 189.
 • Kozłowski T. (2007), Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębiorstwami niefinansowymi i sektorem finansowym, Bank i Kredyt nr 1.
 • Laurent J. (2007), Financial Innovations and the Dynamic of Emerging Capital Markets.
 • Lawson, T. (2009), The Current Economic Crises:Its Nature and the Course of Academic Economics, Cambridge Journal of Economics, 33(4), 759-788.
 • Levine R. (2004), Finance and Growth: Theory and Evidence, Working Paper, NBER, Cambridge, No. 10766.
 • Levine R. (1996), Financial development and economic growth: Views and agenda, Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 2.
 • Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, Bank i Kredyt nr 10.
 • Merton R.C. (1990), The Financial System and Economic Performance, "Journal of Financial Services Research", Vol. 4, No. 4, s. 263-300.
 • Merton R.C., Bodie Z. (1995), A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, w: D.B. Crane, K.A.
 • Mishkin Frederic S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Niedziółka P. (2010), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ostalecka A. (2003), Niestabilność systemów finansowych i jej konsekwencje dla gospodarki światowej, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Gdańsk - Jurata.
 • Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Polański Z. (2001), Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schmidt R.H., Hackethal A., Tyrell M. (2001), The Convergence of Financial Systems in Europe, Working Paper Series: Finance & Accounting, No. 75, J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main.
 • Schinasi G.J. (2006), Safeguarding Financial Stability, International Monetary Fund.
 • Stiglitz J.E. (1992), The Design of Financial Systems for the Newly Emerging Democracies of Eastern Europe, w: C. Clague, G.C. Rausser (red.), The Emergence of Market Economies in Eastern Europe, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Stiglitz, J. E. (2002), Globalisation and its discontents, W.W.Norton&Co.
 • Summers, L.H. (2000), International financial crises: Causes, prevention, and cures, The American Economic Review, Vol. 90, No. 2.
 • Tornell A., Westermann F. (2005), Boom-Bust Cycles and Financial Liberalization, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Williamson O.E., Masten S.E. (1999), The economics of transaction costs, Edward Elgar, Northampton.
 • Xafa M. (2007), Global imbalances and financial stability, IMF Working Paper, No. 111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.