PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 366 | 183
Tytuł artykułu

Problemy reprodukcji środków trwałych w gospodarce narodowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prace badawcze dotyczące problemów analizy i prognozowania reprodukcji środków trwałych prowadzono w latach 1987-1990 w ramach współpracy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGP1S z Instytutem Gospodarki Narodowej przy Centralnym Urzędzie Planowania oraz w latach 1990- 1991 przygotowując ocenę stanu majątku trwałego w Polsce i prognozy reprodukcji do roku 2000 dla Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku" Polskiej Akademii Nauk. Niniejsze opracowanie zawiera podsumowanie otrzymanych wówczas wyników empirycznych oraz uporządkowanie i rozwinięcie głównych wątków teoretycznych. Treścią pracy są ogólne rozważania dotyczące działalności inwestycyjnej jako podstawowego czynnika kształtującego majątek trwały. Specjalną uwagę zwrócono na zmiany dokonujące się w systemie ekonomicznym w Polsce oraz wpływ tych zmian na procesy inwestycyjne. Przedstawiono krótką analizę procesów reprodukcji minionego dziesięciolecia, w tym próbę oceny dekapitalizacji majątku trwałego. Wyniki empiryczne dotyczą ogółu oraz trzech grup rodzajowych środków trwałych: budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, w głównych gałęziach przemysłu i w pozostałych działach gospodarki. Omówiono konstrukcję i estymację makromodelu odnowy prostej uwzględniającego rozkład Pascala jako odzwierciedlenie procesu zużywania się majątku trwałego. Wartości oczekiwane czasu użytkowania środków trwałych uzyskane na podstawie oszacowanych parametrów rozkładu Pascala są zbliżone do rzeczywistych. Przedstawiono prognozy odtworzeniowe środków trwałych zapewniające reprodukcję prostą, wyznaczone na podstawie tego modelu. Prognozy potwierdzają istnienie ogromnych potrzeb restytucyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu i w pozostałych działach gospodarki. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
183
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antoniszyn E. /1987/ - Społeczna treść pojęcia dekapitalizacji. "Inwestycje i Budownictwo", 9.
 • Biorn E., Frenger P. /1986/ - Expectations, Substitution Bind Scrapping in a Putty-Clay Model. Discussion Paper Central Bureau of Statistics, Norway.
 • Borowiecki R. /1988/ - Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Bryła D. /1987/ - Proces dekapitalizacji i możliwości reprodukcji majątku trwałego. "Ekonomika i Organizacja Pracy", 12.
 • Fedak Z. /1986/ - W związku z dekapitalizacją. "Finanse", 4.
 • Gąska T. /1986/ - Dekapitalizacja środków trwałych. "Ekonomika i Organizacja Pracy", 2.
 • Gerard M. , Vanden Berghe C. /1985/ - Investment Functions with Varying Behaviour, Theory and Evidence. Referat zaprezentowany na Światowym Kongresie Towarzystwa Ekonometrycznego.
 • Glikman P. /1987/ - Reprodukcja majątku trwałego w Polsce. Diagnoza kryzysu i kierunki rozwiązań systemowych. PWE, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. / 382/ - Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z. /19B8/ - Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny", 4.
 • Husar K. , Schmuck 0. /1987/ - Sterowanie procesami reprodukcji majątku trwałego na Węgrzech. "Inwestycje i Budownictwo", 4.
 • Johansen L. /1959/ - Substitution versus Fixed Production Coefficients in the Theory of Economic Growth: A Synthesis. "Econometrica", 27.
 • Johansen L. /19B7/ - Some Problems of Pricing and Optimal Choice of Factor Proportions in a Dynamic Setting. "Economica", 34.
 • Kasiewicz S. /1988/ - Metody wyceny środków trwałych w polskim przemyśle." Monografie i Opracowania SGPiS", vol. 259.
 • Kotowicz J. /1986/ - Dekapitalizacja majątku trwałego w przemyśle. "Gospodarka Planowa", 3.
 • Kudrycka I. /1977/ - Wielorównaniowy model gospodarki narodowej. Zastosowanie metod ekonometrycznych i matematycznych w badaniach statystyczno-ekonomicznych. GUS, Warszawa.
 • Kudrycka I. /1989/ - Możliwości statystycznej oceny postępu naukowo-technicznego i dyfuzji nowoczesnej techniki. Z Prac 2BSE, z. 188.
 • Kudrycka I., Podgórska M. , Wikło M., Żółkiewski Z. /1989/ - Problemy reprodukcji środków trwałych w gospodarce narodowej /analiza i prognozy/. Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, maszynopis powielony.
 • Kudrycka I., Podgórska M. /1991/ - Ocena stanu majątku trwałego w sferze materialnej i prognoza do roku 2000. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku, maszynopis powielony.
 • Lee T.C., Judge G.G., Zellnsr A. /1970/ - Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data. North Holland Publishing Company, Amsterdam-London.
 • Mączyńska E. /1986/ - Modernizacja środków trwałych w warunkach postępu naukowo-technicznego." Ekonomika i Organizacja Pracy", 10-11.
 • Płocica A. /1986/ - Dekapitalizacja majątku trwałego i sposoby jej przeciwdziałania. "Finanse", 1.
 • Płocica A. /1988/ - Struktura inwestycji przedsiębiorstw. "Inwestycje i Budownictwo", 3.
 • Podgórska M. /1338/ - Zarys teorii odnowy. Wydawnictwa. SGPiS, Warszawa.
 • Podgórska M. /1991/ - Odnowa obiektów technicznych - modela i prognozy. "Monografie I Opracowania SGPiS", vol. 321.
 • Solow R.M. /1960/ - On Family of Lag Distributions. Econometrica, 28.
 • Stępniewska Z., Segaia-Górniaszek D. /1988/ - Dekapitalizacja majątku produkcyjnego w latach 1980-1386. "Gospodarka Planowa", 6.
 • Stone R. /19S4/ - Linear Expenditure Systems and Demand Analysis. An Application to Pattern of British Demand. "The Economic Journal".
 • Swatler R. /1986/ - Odnowa majątku trwałego gospodarki narodowej. "Finanse", 3.
 • Środki trwałe w latach 1982-1986. Stan i reprodukcja. GUS, Warszawa 1987.
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 1989 r. /z uwzględnieniem aktualizacji wyceny według stanu w dniu 1 I 1990 r./. GUS, Warszawa 1990.
 • Uno Kimio /1990/ - CIM and the Economy: CJues for Empirical Analysis. W: "CIM: Revolution in Progress", Proceedings of the Final IIASA Conference, Luxemburg.
 • Żółkiewski Z. /1.988/ - Efektywność gospodarowania w przemyśle w latach 1961-1986 /próba oceny/. Z Prac ZBSE, z. 175.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.