PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 2, cz. 1 | 161--179
Tytuł artykułu

Rozwój oferty produktowej MSP sektora turystycznego dzięki wykorzystaniu unijnej pomocy w finansowaniu innowacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Touristic Offer in MSP Sector as a Result of European Union Support in Financing Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany społeczne następują w sposób ciągły. Trendy - czy to gospodarcze, czy też związane ze stylem życia - wpływają na turystykę, gdyż stanowi ona nieodłączny element życia społecznego. Ważne jest, aby sektor turystyczny zawczasu rozpoznał te zmiany. Element nowości w ofercie turystycznej związany jest z koniecznością tworzenia i wdrażania innowacji, które coraz częściej stanowią podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorstw. Wiedza, doświadczenie i umiejętności kierownictwa MSP w kwestii wykorzystywania nowych pomysłów w procesie zarządzania strategicznego, stają się głównym nośnikiem sukcesu firm na rynku turystycznym. Wdrożenie innowacji w oparciu o analizy zmian w otoczeniu firm uwarunkowane jest często koniecznością pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł obcych. Szansę taką stwarzają środki przyznawane przedsiębiorstwom w ramach pomocy unijnej. Zagadnienia te zostaną w artykule przedstawione na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego, które w swojej strategii uwzględniło preferencje współczesnych konsumentów i rozwinęło działalność w aspekcie innowacyjności ośrodka dzięki unijnej pomocy, umożliwiającej rozwój produktu odnowy biologicznej. Efekty tej działalności zostaną poddane ocenie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
Social changes follow on constant way. Trends - either economical or connected with life style - have an impact on tourism since it is an element of social life. It is important for tourism sector to know these changes early enough. New elements in touristic offer are connected with need of creating and implementation innovations, which more often are basic condition of development. Knowledge, experience and managers skills how to use new products in management process, become main carrier of touristic enterprises success. The implementation of innovations based on analysis of enterprises environment is often determined by need of gaining supplementary financial funds from foreign sources. Those issues are characterized in the article and based on case of touristic enterprise, which in its strategy includes modern customers' preferences and has developed towards modernization, which helped to develop Wellnes&SPA products. Effects are subjected to evaluation in Balanced Score Card. (original abstract)
Rocznik
Strony
161--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 20 milionów turystów zagranicznych odwiedzi Polskę w 2012 roku, "Gazeta Wyborcza", 21.05.2007
 • Allen I.A., Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London 1966,
 • Baruk J., Innowacje instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L., Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006,
 • Choffray J.M.,Dorey F., Developpement et gestion des produits nauveaux, MeGraw-Hill, Paris 1983,
 • Cooper R.G., Winning at New Products, Addison Wesley Publishing Co, Reading Mass 1993,
 • Coyne W.E., Building a tradition of innovation, UK Innovation Lecture CBI, London 1996, May 5
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992,
 • Gaworecki W.W. , Turystyka, PWE, Warszawa 2007,
 • Jasiński A.H, Innowacje i transfer, techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006,
 • Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002
 • Kotler Ph.i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE Warszawa 2002,
 • Kozioł K. Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] Janasz W. (red.) Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unia Europejską. Difin, Warszawa 2005,
 • Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000,
 • Krupski R. (red.) Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzenie marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002,
 • Kurek W. (red.), Turystyka, Warszawa 2007,
 • Mróz J. , Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw [w:]A. Stabryła (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005,
 • Rogers E.M, Diffusion of innovations, Free Press, New York 2003,
 • Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge 1949,
 • Sosnowska A. , Poznańska K.. Lobejko S. ,Brdulak J. , Chinowska K., Systemy wspierania innowacji itransferu technologii w krajach UE i w Polsce, Poradnik przedsiębiorcy, PARP. Warszawa 2003,
 • European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Feb. 2008,
 • Green Paper on lnnovation, http://europa.eu.
 • The Global Competitiveness lndex, www.wetbrutn.org 22.02.2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.