PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 119 Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji | 72--86
Tytuł artykułu

Rola zaufania we współpracy na rzecz rozwoju turystyki - przykład wybranych gmin miejskich Beskidu Śląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Trust in the Cooperation for Development of Tourism - an Example of Selected Municipalities in Beskid Śląski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie zaufania potencjalnych i faktycznych partnerów dla nawiązywania, przebiegu i efektów współpracy na rzecz rozwoju turystyki na obszarze miejskim. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano przykład trzech gmin miejskich Beskidu Śląskiego. Należy podkreślić, że uzyskane wyniki w ogromnej mierze mogą być użyteczne także przy analizie problematyki zaufania w gminach wiejskich czy miejsko-wiejskich, choć jak pokazały przeprowadzone badania, niektóre przepisy prawne dotyczące funkcjonowania miast mogą determinować rolę i znaczenie zaufania w relacjach podmiotów zamieszkujących właśnie obszary miejskie (więcej na ten temat w dalszych rozważaniach). (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the role of trust in cooperation between different entities that create tourist offer in urban area. In the article there was put thesis that trust is the key factor that determinates decisions weather to start cooperation or not and that influences the process and effects of tourist cooperation. There was presented the role of trust by analyzing it in macro as well as micro dimension - that means in relation to Polish society as a whole and to individual entities from the particular tourist area. There was used empirical research conducted by using multiple case study methodology - the examples were three urban municipalities in Beskidy mountains: Szczyrk, Wisła and Ustroń. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • M.M. Augustyn, T. Knowles: Performance of Tourism Partnerships: A Focus on York. "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 4
 • A. Fyall, A. Leask, B. Garrod: Scottish Visitor Attractions: A Collaborative Future? "International Journal of Tourism Research" 2001, No. 3.
 • T. Żabińska: Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki. W: Turystyka w badaniach naukowych. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. WSIiZ, Rzeszów 2006
 • P. Zmyślony: Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 • L.M. Araujo, B. Bramwell: Partnership and Regional Tourism in Brazil. "Annals of Tourism Research" 2002, Vol. 29, No. 4
 • S.J. Timothy: Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination. "Journal of Sustainable Tourism" 1998, Vol. 6, No. 1
 • C. Tosun: Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries. "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 6.
 • G. Simmel: Socjologia. PWN, Warszawa 1975, s. 396.
 • R.J. Lewichi, D.J.McAllister, R.J. Bies: Trust and Distrust: New Relationship and Realities. "Academy of Management Review" 1998, No. 3, s. 438.
 • G. Krzyminiewska: Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 2003, z. 2, s. 223.
 • A. Matysiak: Źródła kapitału społecznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 52.
 • P. Sztompka: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków 2007, s. 138.
 • Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 10.09.2007, s. 258-267.
 • D.J. McAllister: Affect and Cognition Based Trust as Foundation for Interpersonal Cooperation in Organizations. "Academy of Management Journal" 1995, No. 38.
 • D.O. Faulkner: Trust and Control: Opposing or Complementary Functions? W: Cooperative Strategy. Economic, Business, and Organizational Issues. Ed. by D.O. Faulkner and M. De Rond. Oxford University Press, New York 2005, s. 341
 • R.J. Lewicki, B.B. Bunker: Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. W: Trust Organizations: Frontiers of Theory and Research. Red. R.M. Kramer, T.R. Tyler. Sage, Thousand Oaks 1996, s. 120, za: Cooperative Strategy. Economic, Business, and Organizational Issues. Ed. by D.O. Faulkner and M. De Rond. Oxford University Press, New York 2005, s. 342-343.
 • D. Silverman: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 172.
 • J. Mason: Qualitative Researching. Sage, London 1996, s. 25
 • E. Babbie: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 334
 • R. Stake: Jakościowe stadium przypadku. W: Metody badań jakościowych. Red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 213.
 • M.B Miles, A.M. Huberman: Analiza danych jakościowych. TRANS HUMANA, Białystok 2000, s. 61.
 • M. Kostera: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.