PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 26 | 295--307
Tytuł artykułu

Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Specifics of Strategic Planning in Small Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarkach narodowych wielu krajów, dlatego coraz częściej poruszane są kwestie związane z podnoszeniem konkurencyjności tego typu firm. Istotne znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa odgrywa planowanie strategiczne. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania małych firm planowanie strategiczne wygląda w nich inaczej niż w dużych przedsiębiorstwach. Ostatnie badania wykazały, iż zwiększenie stopnia formalizacji planowania strategicznego pozytywnie wpływa na rozwój małego przedsiębiorstwa. Niebagatelną kwestią jest poznanie istoty oraz uwarunkowań planowania strategicznego w małych firmach. Cel badawczy zrealizowano przy pomocy metody analizy literatury przedmiotu w oparciu o liczne opracowania teoretyczne i empiryczne. Na początku ukazana została specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie. W kolejnej części opracowania przedstawiono istotę planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono uwarunkowania wykorzystania planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach oraz przedstawiono wnioski końcowe zawierające zalecenia praktyczne w zakresie usprawnienia tego rodzaju planowania w małych przedsiębiorstwach oraz kierunki przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to present and discuss the selected issues of strategic planning that are common in small firms. Small companies play an important role in national economies of many countries and are the subject of discussion especially in terms of how to increase their competitiveness. Planning as a key management function has a very important impact on conducting business activity by small firms and is widely debated by theoreticians as well as business practitioners. A very important place in building the competitive advantage of a firm has strategic planning. Due to the specificity of conducting business activity the utilization of strategic planning in small firms differs from bigger firms. Therefore it is very important to learn more about the nature and circumstances of strategic planning in small business. The purpose was achieved applying the method of literature analysis within the selected area and based on numerous theoretical and empirical sources. First, the peculiarities of planning in a small company were presented. Second, the nature of strategic planning and conditions of its application in small business were discussed. Finally, a number of conclusions and suggestions related to improving the knowledge of strategic planning in small firms were presented as well as some directions for future research were proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
295--307
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R.L., 1973, Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa.
 • Analoui F., Karami A., 2003, Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Thompson Learning, London.
 • Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 128.
 • Berry M., 1998, Strategic planning in small high tech companies, "Long Range Planning", Nr 31(3).
 • Bogdanienko J., 2001, Wprowadzenie do zarządzania, WSFiZ, Białystok.
 • Bracker J.S., Keats B.W., Pearson J.N., 1988, Planning and financial performance among small firms in a growth industry, "Strategic Management Journal", nr 9.
 • Brinckmann J., Grichnik D., Kapsa D., 2010, Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning- performance relationship in small firms, "Journal of Business Venturing", nr 25.
 • Cragg P.B., King M., 1988, Organisational characteristics and small firms' performance revisited, "Entrepreneurship Theory and Practice", nr 13(2).
 • Czarnecki P., 2000, Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 • Daft R.L., 2000, Management, 5th edition, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
 • Deakins D., Freel M., 1998, Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs, "The Learning Organisation", nr 5(3).
 • Dickey T., 1995, Planowanie finansowe w małej firmie, Signum, Kraków.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Farjoun M., 2002, Towards an organic perspective on strategy, "Strategic Management Journal", nr 23.
 • Gable M., Topol M.T., 1987, Planning practices of small-scale retailers, "American Journal of Small Business", nr 12(2).
 • Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2009, Fundamentals of Strategy, Prentice Hall, Essex.
 • Griggs H.E., 2002, Strategic planning system characteristics and organisational effectiveness in Australia small-scale firms, "Irish Journal of Management", nr 23(1).
 • Klasik A. (red.), 1993, Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Koziński J., Krupski R., 1991, Organizacja doradztwa strategicznego w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 599.
 • Kraus S., Harms R., Schwarz E.J., 2006, Strategic plannning in smaller enterprises - new empirical findings, "Management Research News", nr 29(6).
 • Krupski R. (red.), 2003, Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Mintzberg H., 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, New York.
 • Mintzberg H., Quinn J.B., Ghoshal S., 1995, The Strategy Process, European Edition, Prentice Hall, London.
 • O'Regan N., Ghobadian A., 2005, Strategic planning - a comparison of high and low technology manufacturing small firms, "Technovation", nr 25.
 • Obłój K., 1988, Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji, wyd. II, PWE, Warszawa.
 • Piasecki B. (red.), 1999, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Piecuch T., 2010, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa.
 • Poznańska K., Schulte-Zurhausen, M., 1994, Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Robinson R.B., 1982, The importance of outsiders in small firm strategic planning, "Academy of Management Journal", nr 25(1).
 • Rudd J.M., Greenley G.E., Beatson A.T., Lings I.N., 2008, Strategic planning and performance: Extending the debate, "Journal of Business Research", nr 61.
 • Rue L.W., Holland Ph.G., 1989, Strategic Management: Concepts and Experiences, 2nd edition, McGraw-Hill, New York.
 • Schalek E., 1988, Eigenkapitalbeschaffung mittelständischer Unternehmen über den Kapitalmarkt, Bergisch-Gladbach, Koln.
 • Schrader C.B., Mulford C.L., Blackburn V.L., 1989, Strategic and operational planning, uncertainty and performance in small firms, "Journal of Small Business Management", nr 27(4).
 • Scott M., Bruce R., 1987, Five stages of growth in small business, "Long Range Planning", nr 20(3).
 • Segev E., 1987, Strategy, strategy making and performance: An empirical investigation, "Strategic Management Journal", nr 8.
 • Smith J.G., Fleck V., 1987, Business strategies in small high technology companies, "Long Range Planning", nr 20(2).
 • Smolarek M., 2008, Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "Humanista", Sosnowiec.
 • Sołoducho-Pelc L., 2011, Wybory strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 171.
 • Stabryła A., 2002, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa - Kraków.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1994, Kierowanie, wyd. III, PWE, Warszawa.
 • Unni V.K., 1981, The role of strategic planning in small business, "Long Range Planning", nr 14(2).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej DzU nr 173, poz. 1807 z późn. zm. Opracowano na podstawie: tj. DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447 obowiązuje od 1 stycznia 2012.
 • Watts L.R., Ormsby J.C., 1990, Small business performance as a function of planning formality: A laboratory study, "Journal of Business and Entrepreneurship", nr 2(1).
 • Webber R.A., 1990, Zasady zarządzania organizacjami, wyd. II, PWE, Warszawa.
 • Wood D.R., Johnston R.A., DeGenaro G.J., 1988, The impact of formal planning on the financial performance of real estate firms, "Journal of Business Strategies", nr 5(1).
 • Zimmerer T.W., Scarborough N.M., 2002, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 3rd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.