PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 457--474
Tytuł artykułu

Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki

Warianty tytułu
Economics and Its Categorization vs. Challenges of Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacji i międzynarodowej integracji kształtują współczesny obraz cywilizacyjnych przemian. Towarzyszą im dynamiczne zmiany zjawisk i warunków determinujących procesy budowania gospodarki - nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej. Powszechne jest przekonanie, że przełom XX i XXI w. zapoczątkował nową erę w tym procesie. Wykształca się nowe spojrzenie na światowe problemy gospodarcze, a dokonuje się to przez pryzmat innych, niekoniecznie zupełnie nowych, czynników: wiedzy i innowacji. Chociaż każdy z nich może istnieć jako samodzielny byt, to jednak dopiero ich współistnienie nadaje im wartość. Można to uogólnić do stwierdzenia, że podstawą innowacyjnego rozwoju jest umiejętność i zdolność tworzenia i/lub absorpcji wiedzy oraz jej zastosowania w praktyce. Uznanie tego za priorytet, nie tylko w sferze werbalnej, ale przede wszystkim w realnej, stanowi o istocie gospodarki opartej na wiedzy. Rozszerzenie tej koncepcji o uwarunkowania społeczno-kulturowe nadaje jej "nową wartość", którą odzwierciedla gospodarka kreatywna. Jej ideą jest funkcjonowanie w oparciu o model 3T, zgodnie z którym procesy "napędzające" gospodarkę zależą od technologii generowanej przez twórcze talenty tworzące klasę kreatywną, dla której źródłem aktywności jest tolerancja rozumiana jako otwartość i akceptacja różnorodności i odmienności. (abstrakt oryginalny)
EN
As in most other areas of human activity, science experiences specialization stemming from historical processes. The evolution of actual research has naturally created various domains, disciplines, sub-disciplines, and within them, even more specific specializations have emerged. This is an outcome of the rationalization and economization of research itself. Specialization is necessary because of the high inputs of time and effort needed to attain the knowledge required for advanced research in any field. Specialization is also a natural reaction towards objective processes in the economics research areas. A main feature of these processes has been an acceleration of technological progress, and its main manifestation is the rapid development of information technologies. This in turn has led to an increased pace and scope of collecting, processing, and transmitting information. The aim of the article is to determine interrelations between three disciplines of economic science, namely economics, management and finance in the context of contemporary economic and technological challenges. The current stage of globalization, with its structural and technological shifts, poses new research questions for these three disciplines. Both specialization in various fields and the ability to integrate their current output is needed to better comprehend the new economic environment and propose substantive normative solutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
457--474
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs and Economic Organization, "The American Economic Review" 1972, nr 62.
 • Bain J., Industrial Organization, John Wiley &Sons, New York 1968.
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, nr 17.
 • Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, wyd. 2, Prentice Hall Englewood Cliffs, New York 2002.
 • Baskin J.B., Miranti P.J.Jr,, A History of Corporate Finance, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Bertallanfy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Besanko D., DranoveD., Stanley M, Schaefer M.S., Economics of Strategy, John Wiley and Sons, Hoboken 2007.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, wyd. 6, Harvard University Press, Cambridge 1956.
 • Chamberlin E.H., Towards a More General Theory of Value, Oxford University Press, New York 1957.
 • Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT, Cambridge 1962.
 • Clark J.M., The Concept of Workable Competition, "American Economic Review" 1940, June.
 • Clark J.M., Competition as a Dynamic Process, The Brookings Institution, Washington 1961.
 • Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne, red. W.J. Otta, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Gale B.T., Market Share and Rate of Return, "Review of Economics and Statistics" 1972, nr 4.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 1999, nr 6.
 • Gorynia M., Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista" 2000, nr 2.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych - aspekty metodologiczne, w: M. Sławińska (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 2005, nr 5.
 • Gorynia M., Owczarzak R., Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Gorynia M., Kowalski T, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 8.
 • Gorynia M., Kowalski T, Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, " Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 • Griffin R., Management, Houghton Mifflin Company, New York 1999.
 • Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, NBER Working Paper No. 12721, 2006.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, "Harvard Business Review" 1989, nr 67(1).
 • Heckman J.J., Casual Parameters and Policy Analysis in Economics: A Twentieth Century Retrospective, "The Quarterly Journal of Economics" 2000, nr 1.
 • Holt Ch.C, Modigliani E, Muth J.F., Simon H.A., Planning Production, Inventory and Work Force, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1960.
 • Hunt S.D., A General Theory of Competition, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2000.
 • Jankowska B., Konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 • Kast EE., Rosenzweig J.E., Contingency Views of Organization and Management, Science Research Associates, Chicago 1973.
 • Kendall M.G., The Analysis of Economic Time Series, Part I: Prices, "Journal of the Royal Statistical Society" 1953, nr 96(1).
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Kowalski T., The Economic and Monetary Union Countries vs. the Global Crisis, "Poznań University of Economics Review" 2012, nr 2.
 • Kraft J., Ravis J.L., Theories of the Firm, w: Markets and Organization, red. R. Arena, Ch. Longhi, Springer, Berlin 1998.
 • Lintner J., The Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review" 1956, nr 2.
 • Marshall A., Principles of Economics. An Introductory Volume, wyd. 8, Macmillan, London 1920.
 • Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 • Miles R.E., Snow Ch.S., Fit, Failure and the Hall of Fame, "California Management Review" 1984, nr 3.
 • Misses L., Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, New Haven 1949.
 • Modigliani E, Miller M.H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review"1958, nr 3.
 • Markowitz H.M., Portfolio Selection, "The Journal of Finance" 1952, nr 7(1).
 • Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Polowczyk J., Hypercompetition in the Perspective of' Schumpeter's Theory, w: Dimensions of Competitiveness, red. B. Jankowska, T Kowalski, M. Pietrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1999.
 • Robinson J., Economics of Imperfect Competition, Macmillan and Co., London 1948.
 • Rumelt R.P., Schendel D., Teece D.J., Strategic Management and Economics, "Strategic Management Journal" 1991, nr 12.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 • Shepherd W.G., The Economics of Industrial Organization, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1979.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954.
 • The Common Sense of Political Economy, and Selected Papers on Economic Theory, red. L. Robbins, Philip Wicksteed, G. Routledge and Sons, London 1993.
 • Williamson O.E., Corporate Finance and Corporate Governance, "The Journal of Finance" 1988, nr 3.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna, wyd. II, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 1997.
 • Współczesne teorìe organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa 1983.
 • Współczesne koncepcje zarządzania, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa 1987.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.