PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (13) | 49--59
Tytuł artykułu

Podmioty zależne grupy kapitałowej a przedsiębiorczość organizacyjna - ujęcie teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Business Group's Subsidiaries and Corporate Entrepreneurship - Theoretical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość organizacyjna jest zjawiskiem, które rodzi wyzwania zarówno dla praktyki, jak i teorii zarządzania. Jednocześnie dużego znaczenia nabiera rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania grup kapitałowych jako formy organizacyjno-zarządczej, która zaczyna dominować w rzeczywistości gospodarczej. W artykule zaproponowano typologię podmiotów zależnych grupy kapitałowej, a także przeprowadzono, na gruncie teoretycznym, rozważania, z których wynika, że największe potencjalne możliwości przejawiania przedsiębiorczości organizacyjnej mają podmioty typu finansowego oraz typu mieszanego, w którym część zaangażowania ma charakter finansowy. Najmniejszy potencjał w tym względzie mają zaś podmioty typu operacyjnego, jako te, których celem istnienia w grupie jest wyłącznie realizacja funkcji pomocniczych na rzecz podmiotu dominującego. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate entrepreneurship is the phenomenon that raises challenges for both the practice and theory of management. Another problem, also important nowadays, is to identify determinants of the functioning of business groups, because this organizational form starts to dominate in world's economy. The first aim of this article is to propose the new typology of business group's subsidiaries. The second aim is to formulate the hypothesis about capabilities to create corporate entrepreneurship activities. Financial subsidiaries have the greatest potential and operating subsidiaries have the smallest potential to create this type of activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Chadam J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych - identyfikacja, analiza, zarządzanie, Difin, Warszawa 2012.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008(a).
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, "Organizacja i Zarządzanie" nr 4, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008(b).
 • Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK, Toruń 2008.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., From social ties to embedded competencies: The case of business groups, "Journal of Management & Governance", December 2008.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Romanowska M. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce - strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
 • Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sharma P., Chrisman J.J., Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1999, vol. 23, iss. 3.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Strużycki M., Bojewska B., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 1.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Wiatrak A.P., Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2.
 • Wolcott R.C., Lippitz M.J., The four models of corporate entrepreneurship, "MIT Sloan Management Review" 2007, vol. 49, no. 1.
 • Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa 2012.
 • Żur A., Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 769, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.