PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 15--19
Tytuł artykułu

Możliwość współpracy zawodowej pracowników z różnych grup wiekowych

Warianty tytułu
Possibilities of Professional Cooperation Between Employees from Different Age Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę możliwości współpracy zawodowej pracowników z różnych grup wiekowych w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie 117 studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, które mogą prezentować możliwości i uwarunkowania współpracy w środowisku zawodowym osób młodych ze starszymi. Wykorzystanie nieparametrycznych metod statystycznych w opracowaniu uzyskanych wyników pozwoliło na stwierdzenie, że odpowiedzi udzielane przez respondentów w zakresie możliwości i uwarunkowań współpracy w zespołach wielopokoleniowych nie są zależne od płci, wieku, czy statusu zawodowego. Jedyną zmienną korelująca jest staż pracy badanych. W artykule zidentyfikowano także zależność pomiędzy pozytywną opinią na temat współpracy w zespołach wielopokoleniowych, a wysoką oceną własnej atrakcyjności na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the possibility of professional cooperation between employees from different age groups within the context of the ongoing process of aging society. The authors have presented the results of research carried out on a group of 117 students of the Faculty of Management and Economics at Gdansk University of Technology. The aim of this study was to evaluate the possibilities and determinants of cooperation between young and old workers. The results have demonstrated that the professional experience of the respondents positively correlated with the possibility to cooperation; however, gender, age and employment status do not correlated. The results have also showed the correlation between a positive opinion about cooperation between employees at different age and selfassessment of the attractiveness on the job market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] BEYM M., Dlaczego warto zbudować skuteczny plan zarządzania sukcesją?, http://kadry.nf.pl[5.10.2010],
 • [2] CHESTER E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • [3] Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r. ustalająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE).
 • [4] Discrimination in the European Union, Special Eurobarometr263 Report, Wave 65.4 - opinion and social, 2007.
 • [5] FAZLAGIĆ J.A., Charakterystyka pokolenia Y,"E-mentor" 2008, nr 3(25).
 • [6] FRYCA J., MACIEJEWSKA B., Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim, w: J. FRYCA, B. MACIEJEWSKA (red.), Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, PTE, Gdańsk 2010.
 • [7] JAROSZEWSKA-IGNATOWSKA l., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy - aspekty prawne, w: B. TOKARZ (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 • [8] JAWORSKA J., Rola pracodawców w strategiach wydłużania aktywności zawodowej osób 50+, w: Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 • [9] JEŻ0WSKA K., Starsi pracownicy na rynku pracy, w: B. URBANIAK (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007.
 • [10] Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe? Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych, Materiały robocze opracowane na potrzeby debaty w dniu 15 czerwca 2012 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, http://www.rpo.gov.pl/pll-ki/13401201870.pdf [12.02.2013].
 • [11] LITWIŃSKI J., SZTANDERSKA U., Wstępne standardy zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2010.
 • [12] PIKTIALIS D, GREENES K.A.,Bridging the Gaps. How to Transfer the Knowledge in Today's Multigerational Workplace, Research report, R-1428-08- RR, http://www.conference-board.org [15.08.2011].
 • [13] Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Komunikat z badań BS/157/2009, CBOS, Warszawa 2009.
 • [14] Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011.
 • [15] Prognoza ludności na łata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 • [16] RICHERT-KAŹMIERSKA A., Determinanty aktywności zawodowej osób starszych na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie, Raport z badań w ramach Projektu Best Agers, Maszynopis, Gdańsk 2012.
 • [17] SCHIMANEK T., Co to jest zarządzanie wiekiem?, w: Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 • [18] SHAUGHNESSY J., ZECHMEISTER E., ZECHMEISTER J., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • [19] URBANIAK B., Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 • [20] Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Raport z badań, Żorska Izba Gospodarcza, Żory 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.