PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 2 (87) | 173--184
Tytuł artykułu

Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań był sposób integracji systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej. Badaniu poddano etap planowania opisany w specyfikacji PAS 99, będący jednym z elementów wspólnych systemów tworzących zintegrowany system zarządzania. Do badań wytypowano cztery organizacje, w których zostały wdrożone i poddane certyfikacji przynajmniej dwa znormalizowane systemy zarządzania. Przyjęto założenie, że badane organizacje powinny mieć wdrożony system HACCP. Badania miały charakter studium przypadków. W każdej organizacji przeprowadzono wywiady z przedstawicielami kierownictwa odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych, na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza, zgodnego z wytycznymi PAS 99. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie analizowane organizacje były świadome konieczności zarządzania ryzykiem w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. W trzech przedsiębiorstwach funkcjonowały procedury związane z zarządzaniem ryzykiem, a w czwartej organizacji pracowano nad wdrożeniem takich procedur. W badanych organizacjach była jedna osoba odpowiedzialna za wszystkie wdrożone systemy zarządzania. Cele związane z bezpieczeństwem żywności stanowiły mniejszość w stosunku do wszystkich celów przyjętych w organizacji w ramach funkcjonujących systemów zarządzania. Wykazano, że wdrożenie i certyfikacja systemu na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000 nie spowodowała istotnych zmian na mapie procesów oraz w sposobie postępowania w badanych organizacjach. Utrudnienia w integracji systemów (dotyczy to również elementu planowania) związane były głównie z funkcjonowaniem organizacji w międzynarodowych grupach, w których pewne reguły są ustalone odgórnie i nie ma możliwości ich zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
The research subject was a method of integrating management systems in food sector enterprises. A planning phase as described in the PAS 99 specification was studied as one of the elements of the joint systems constituting an integrated management system. Four organizations were selected for the study, where at least two standardized management systems were introduced and certified. It was assumed that the investigated organizations should have an implemented HACCP system. The research study was a case study. In every organization, the employees responsible for the operation of management systems in the enterprise were interviewed. The study was performed in the form of in-depth interviews based on a pre-developed scheme according to the PAS 99 guidelines. Based on the research results, it was found that all the organizations surveyed were aware of the fact that in the case of emergency situations, risk management was a must. In three enterprises, the risk management procedures were implemented and in operation; in the fourth organization, the employees worked at implementing those procedures. In all the organizations, there was one person responsible for all the implemented management systems. The objectives linked with food safety constituted a minority compared to all other objectives adopted in the organization within the scope of management systems in operation therein. In addition, it was proved that the implementation of the system and the ISO 22000 certification did not cause any significant changes in the map of processes or in the type of actions taken by the organizations surveyed. Impediments to the integration of systems (including the planning element) were mainly associated with the fact that those organizations operated within international groups, where some rules were established top-down with no possibility to change them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--184
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Bernardo M., Casadesùs M., Karapetrovic S., Heras I.: How integrated are environmental, quality and other standardized management systems? Anempiricalstudy. J. Cleaner Prod., 2009, 17, 8, 742-750.
 • [2] Czupryna M., Maleszka A.: Prywatne standardy żywnościowe w Polsce. Problemy Jakości, 2008, 6, 21-26.
 • [3] Douglas A., Glen D.: Integrated management systems in small and medium enterprises. Total Quality Manag., 2000, 11, 4-6, 686-690.
 • [4] Jergensen T., Remmen A., Mellado M.: Integrated management systems - three different levels of integration. J. Cleaner Prod., 2006, 14, 8, 713-722.
 • [5] Kafel P., Sikora T.:Integracja systemów zarządzania. Problemy Jakości, 2011, 8, 2-6.
 • [6] Kafel P., Sikora T.: Integrated Management Systems Certification - Survey Results. J. Economics and Organization of Future Enterprise, 2010, 1, 45-53.
 • [7] Karaman A., Cobanoglu F., Tunalioglu R., Ova G.: Barriers and benefits of the implementation of food safety management systems among the Turkish dairy industry: A case study. Food Control, 2012, 25, 732-739.
 • [8] Klefsjö B., Bergquist B., Garvare R.: Quality management and business excellence, customers and stakeholders.The TQM J., 2008, 20, 120-129.
 • [9] Kleniewski A.: Integracja systemów zarządzania - specyfikacja PAS 99:2006. Problemy Jakości, 2007, 10, 12-17.
 • [10] Parker J., Wilson R., Le Jeune J., Rivers L., Doohan D.: An expert guide to understanding grower decisions related to fresh fruit and vegetable contamination prevention and control. Food Control, 2012, 26, 107-116.
 • [11] PAS 99:2006 Publicly Available Specification. Specification of common management system requirements as a framework for integration.
 • [12] PN-EN ISO 9001:2008. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • [13] Poksinska B., Dahlgaard J., Eklund J.: Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000. Int. J. Quality Reliability Manag., 2003, 20, 5, 585-606.
 • [14] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Dz. U. L 189 z 20.7.2007.
 • [15] Santos G., Mendes F., Barbosa J.: Certification and integration of management systems: the experience of Portuguese small and medium enterprises. J. Cleaner Prod., 2011, 19, 1965-1974.
 • [16] Sawyer E., Kerr W., Hobbs J.: Consumer preferences and the international harmonization of organic standards. Food Policy, 2008, 33, 607-615.
 • [17] Tari J.J., Molina-Azorin J.F.: Integration of quality management and environmental management systems: Similarities and the role of the EFQM model. TQM J., 2010, 22, 6, 687-701.
 • [18] Zutshi A., Sohal A.: Integrated management systems. The experiences of three Australian organizations. J. Manuf. Technol., 2005, 16, 2, 211-232.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.