PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 2 (87) | 5--18
Tytuł artykułu

Opakowania jadalne na bazie białek i polisacharydów - charakterystyka i zastosowanie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protein- and Polysaccharide-based Edible Packagings : Profile and Applications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opakowania do żywności muszą spełniać wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości produktów spożywczych, w tym ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Powinny zapewniać także wygodę konsumentom. Podstawową funkcją opakowań jest ochrona żywności przed zepsuciem w wyniku działania mikroflory, a także procesów chemicznych i fizycznych. Większość opakowań dostępnych na rynku to niebiodegradowalne pochodne produktów ropy naftowej. Obecnie na świecie obserwuje się trend proekologiczny mający na celu ograniczenie zużycia opakowań syntetycznych na rzecz opakowań na bazie polimerów naturalnych. Jedno z działań w tym kierunku dotyczy badań nad produkcją opakowań jadalnych. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę najpopularniejszych jadalnych folii i błon na bazie białek i polisacharydów stosowanych do pakowania i powlekania żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Food packagings must meet some requirements in order to ensure adequate quality of food products including health safety thereof. They should also provide the convenience to consumers. The basic function of packagings is to protect food from microbial spoilage and, also, from physical and chemical processes. The majority of packagings available in the market are petroleum-based, non-biodegradable products. Presently, in the world, there is a pro-ecological trend that aims at cutting back on the utilization of synthetic packagings and at supporting natural polymers-based packagings. One of the activities towards this goal is the research into the production of edible packagings. In this paper, there are presented profiles of the most popular edible films and coatings based on proteins and polysaccharides used to pack and coat food products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Atress A.S.H., El-Mogy M.M., Aboul-Anean H.E., Alsanius B.W.: Improving strawberry fruit storability by edible coating as a carrier of thymol or calcium chloride. J. Hortic. Sci. Ornamental Plants, 2010, 2 (3), 88-97.
 • [2] Baysal T., Bilek S.E., Apaydin E.: The effect of corn zein edible film coating on intermediate moisture apricot (Prunus Armenica L.) quality. GIDA, 2010, 35 (4), 245-249.
 • [3] Bertuzzi M.A., Vidaurre E.F.C., Armada M., Gottifredi J.C.: Water vapor permeability of edible starch based films. J. Food Eng, 2007, 80, 972-978.
 • [4] Bourtoom T.: Edible films and coatings: characteristics and properties. Int. Food Res. J., 2008, 15 (3), 237-248.
 • [5] Bower C.K., Avena-Bustillos R.J., Olsen C.W., McHugh T.H., Bechtel P.J.: Characterization of fish-skin gelatin gels and films containing the antimicrobial enzyme lysozyme. J. Food Sci., 2006, 71 (5), 141-145.
 • [6] Colla E., Sobral P.J.A., Menegalli F.C.: Effect of composite edible coating from Amaranthus cruentus flour and stearic acid refrigerated strawberry (Fragaria ananassa) quality. Lat. Am. Appl. Res., 2006, 36, 249-254.
 • [7] Cutter C.N.: Opportunities for bio-based packaging technologies to improve the quality and safety of fresh and further processed muscle foods. Meat Sci., 2006, 74, 131-142.
 • [8] Da Silva M.A., Bierhalz A.C.K., Kieckbusch T.G.: Alginate and pectin composite films crosslinked with Ca2+ ions: Effect of the plasticizer concentration. Carbohyd. Polym., 2009, 77, 736- 742.
 • [9] Embuscado M.E., Huber K.C.: Edible films and coatings for food applications. Springer Science+ Business Media. LLC, New York, USA, 2009.
 • [10] Galus S., Lenart A.: Wpływ stężenia białka na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki otrzymywane na bazie izolatu białek serwatkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3 (76), 66-73.
 • [11] Gennadios A., Hanna M.A., Kurth L.B.: Application of edible coatings on meats, poultry and seafoods: a review. Lebensm.-Wiss. Technol., 1997, 30, 337-350.
 • [12] George J., Siddaramaiah: High performance edible nanocomposite films containing bacterial cellulose nanocrystals. Carbohyd. Polym., 2012, 87, 2031-2037.
 • [13] Ghanbarzadeh B., Oromiehi A.R.: Biodegradable biocomposite films based on whey protein and zein: Barrier, mechanical properties and AFM analysis. Int. J. Biol. Macromol., 2008, 43, 209-215.
 • [14] Golachowski A.: Stosowanie skrobi i jej przetworów w przemyśle spożywczym. Zesz. Nauk. AR. w Krakowie, 1998, 328, 117-124.
 • [15] Guilbert S., Gontard N., Gorris L.G.M.: Prolongation of the shelf-life of perishable food products using biodegradable films and coatings. Lebensm.-Wiss. Technol., 1996, 29, 10-17.
 • [16] Javanmard M., Ahangari R., Tavakkolipour H.: Effects of wheat starch edible films on rancidity and moisture uptake of pistachio kernels as a new package. J. Food Process Eng., 2011, 34, 1156- 1171.
 • [17] Jobling S.: Improving starch for food and industrial applications. Curr. Opin. Plant. Biol., 2004, 7, 210-218.
 • [18] Kim S-J., Ustunol Z.: Thermal properties, heat sealability and seal attributes of whey protein isolate/ lipid emulsion edible films. Food Eng. Phys. Prop., 2001, 66 (7), 985-990.
 • [19] Kowalczyk D.: Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na trwałość pozbiorczą kapusty brukselskiej przechowywanej w symulowanych warunkach obrotu towarowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79), 177-191.
 • [20] Kowalczyk D., Gustaw W.: Wpływ powłok hydrokoloidowych na cechy jakościowe frytek ziemniaczanych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 6 (67), 72-80.
 • [21] Kowalczyk D., Pikuła E.: Wpływ jadalnej powłoki białkowo-woskowej na jakość przechowalniczą winogron (Vitis vinifera L.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 5 (72), 67-76.
 • [22] Mariniello L., Di Pierro P., Esposito C., Sorrentino A., Masi P., Porta R.: Preparation and mechanical properties of edible pectin-soy flour films obtained in the absence or presence of transglutaminase. J. Biotechnol., 2003, 102, 191-198.
 • [23] Olivas G.I., Barbosa-Cánovas G.V.: Alginate-calcium films: Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizer and relative humidity. Lebensm.-Wiss. Technol., 2002, 35, 680-686.
 • [24] Osés J., Fernández-Pan I., Mendoza M., Maté J.I.: Stability of the mechanical properties of edible films based on whey protein isolate during storage at different relative humidity. Food Hydrocoll., 2009, 23, 125-131.
 • [25] Pająk P.: Polimery naturalne w produkcji biodegradowalnych opakowań. Laboratorium, 2011, 5-6, 51-54.
 • [26] Phan The D., Debeaufort F., Voilley A., Luu D.: Biopolymer interactions affect the functional properties of edible films based on agar, cassava starch and arabinoxylan blends. J. Food Eng., 2009, 90, 548-558.
 • [27] Pranoto Y., Rakshit S.K., Salokhe V.M.: Enhancing antimicrobial activity of chitosan films by incorporating garlic oil, potassium sorbate and nisin. Lebensm.-Wiss. Technol, 2005, 38, 859-865.
 • [28] Quintavalla S., Vicini L.: Antimicrobial food packaging in meat industry. Meat Sci., 2002, 62, 373- 380.
 • [29] Regalado C., Pérez- Pérez C., Lara-Cortés E., García-Almendarez B.: Whey protein based edible food packaging films and coatings. Adv. Agr. Food Biotechnol., Eds. Research Signpost. Kerala, India, 2006, pp. 237-262.
 • [30] Ribeiro C., Vicente A.A., Teixeira J.A., Miranda C.: Optimization of edible coating composition to retard strawberry fruit senescence. Postharvest Biol. Tec., 2007, 44, 63-70.
 • [31] Romero-Bastida C.A., Bello-Pérez L.A., García M.A., Martino M.N., Solorza-Feria J., Zaritzky N.E.: Physicochemical and microstructural characterization of films prepared by thermal and cold gelatinization from non-conventional sources of starches. Carbohyd. Polym., 2005, 60, 235-244.
 • [32] Ruban S.W.: Biobased packaging-application in meat industry. Vet World, 2009, 2 (2), 79-82.
 • [33] Ryu S.Y., Rhim J.W., Roh H.J., Kim S.S.: Preparation and physical properties of zein-coated highamylose corn starch film. Lebensm.-Wiss. Technol., 2002, 35, 680-686.
 • [34] Shakila R.J., Jeevithan E., Varatharajakumar A., Jeyasekaran G., Sukumar D.: Comparison of the properties of multi-composite fish gelatin films with that of mammalian gelatin films. Food Chem., 2012, 135, 2260-2267.
 • [35] Shin Y.J., Sung-Ae J., Song K.B.: Preparation and mechanical properties of rice bran protein composite films containing gelatin or red algae. Food Sci. Biotechnol., 2011, 20 (3), 703-707.
 • [36] Singh J., Kaur L., McCarthy O.J.: Factors influencing the physico-chemical, morphological, thermal and rheological properties of some chemically modified starches for food applications - A review. Food Hydrocoll., 2007, 21, 1-22.
 • [37] Skurtys O., Acevedo C., Pedreschi F., Enrione J., Osorio F., Aguilera J.M.: Food Hydrocolloid edible films and coatings. Nova Science Publishers Inc. New York, USA, 2010.
 • [38] Sothornvit R., Pitak N.: Oxygen permeability and mechanical properties of banana films. Food Res. Int., 2007, 40, 365-370.
 • [39] Suyatma N.E., Copinet A., Tighzert L., Coma V.: Mechanical and barrier properties of biodegradable films made from chitosan and poly (lactic acid) blends. J. Polym. Environ., 2004, 12 (1), 1-6.
 • [40] Sztuka K, Kołodziejska I.: Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Cz. II. Modyfikacje. Polimery, 2008, 53 (10), 725-729.
 • [41] Tegge G.: Skrobia i jej pochodne. Wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków 2010.
 • [42] Thakhiew W., Devahastin S., Soponronnarit S.: Effects of drying methods and plasticizer concentration on some physical and mechanical properties of edible chitosan films. J. Food Eng., 2010, 99, 216-224.
 • [43] Viña S.Z. Mugridge A., García M.A., Ferreyra R.M., Martino M.N., Chaves A.R., Zaritzky N.E.: Effects of polyvinylchloride films and edible starch coatings on quality aspects of refrigerated Brussels sprouts. Food Chem., 2007, 103, 701-709.
 • [44] Vu K.D., Hollingsworth R.G., Salmieri S., Takala P.N., Lacroix M.: Development of bioactive coatings based on γ-irradiated proteins to preserve strawberries. Radiat. Phys. Chem., 2012, 81, 1211-1214.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.