PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 224
Tytuł artykułu

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przyjęto założenie, że poprawne funkcjonowanie szeroko rozumianej kontroli wymaga doboru odpowiednich narzędzi, a w szczególności stosowania adekwatnych metod i procedur badania audytowego. Celem było zatem przedstawienie metod i procedur badania audytowego, które zgodnie z przepisami prawa i dorobkiem teoretycznym oraz praktycznym powinny być stosowane w audycie jednostek sektora finansów publicznych. Treść opracowania zawiera (...) omówienie i analizę takich zagadnień, jak: klasyfikacja audytu, organizacja i procedury audytu wewnętrznego, sposoby badania ryzyka w pracach audytora, metody audytu operacyjnego, finansowego i kontroli finansowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Administracja publiczna. Red. J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno- metodologiczne i praktyczne. Red. M. Lisiński. PWE, Warszawa 2011.
 • Banaszkiewicz J., Bejm T., Bryl A., Górnik J., Kozera I., Leski J., Łapiński G., Wietrzyk A., Witalis M.: Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 • Bartoszewicz A., Bartoszewicz S.: Analiza kosztów w gminie. "Rachunkowość Budżetowa" 2005, nr 19.
 • Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Berliński L.: Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. AJG, Bydgoszcz 2003.
 • Bittel L.R.: Krótki kurs zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill, Warszawa, Londyn 1998.
 • Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. C.H.Beck, Warszawa 2006.
 • Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Red. E. Nowak. ODDK, Gdańsk 2003.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Czerwiński K., Grocholski H.: Podstawy audytu wewnętrznego. LINK, Szczecin 2004.
 • Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny. InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny. InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Duchniewicz S.: Metody organizacji i zarządzania. PTM, Warszawa 2005.
 • Dudek E.: Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich. ZTR 2003, t. 17(93).
 • Dylewski M.: Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Fedak Z.: Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych. SKwP, Warszawa 1998.
 • Gliński B., Kuc B.R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1990.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej. Warszawa 2005.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Grocholski H.: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego(T1). Instytut Rachunkowości i Podatków, Omnikron Sp. z o.o. na zlecenie IRiP, Warszawa 2004.
 • Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002.
 • Hentze J., Kehres E.: Rachunek kosztów i świadczeń w szpitalach. ZCO, Zielona Góra 2001.
 • Jarugowa A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2000.
 • Jaworska B.: Dla każdego - audyt. "Gazeta Prawna", dodatek "Praca i Kariera", nr 230 (1339) z 25. 11.2004 r.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1999.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. AE, Katowice 2000.
 • Juchniewicz S.: Metody organizacji i zarządzania. PTM, Warszawa 2005.
 • Kałużny S.: Kontrola w banku. Tutor Consulting, Warszawa 2002.
 • Kawala J., Bagiński T., Jędrzejewski Z.: Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych. LEMTECH KONSULTING, Kraków 2001.
 • Klimas M.: Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1985.
 • Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005.
 • Kodeks Etyki, IIA, 2009 r. www.iia.org.pl - opcja "Baza Wiedzy".
 • Komunikat nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dz.Urz. MF, nr 7, poz. 56.
 • Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. MF nr 5, poz. 23.
 • Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu eudytu wewnętrznego. Dz.Urz. MF 2011, nr 1 poz. 6.
 • Komunikat nr 16 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. wsprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jendostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" Dz.Urz. MF nr 9, poz. 70.
 • Koontz M., O᾿Donnel C.: Zasady zarządzania. Warszawa 1969.
 • Kostur A.: Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. AE, Katowice 2001.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Krupski R.: Elementy zarządzania strategicznego. Wrocław 1996.
 • Krzemień R., Winiarska K.: Audyt wewnętrzny. Testy i zadania. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o oganizacji i zarządzaniu. Warszawa 1992.
 • Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny instrumentem nowoczesnego zarządzania. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 12/04 z 07. 06. 2004 r.
 • Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • Kuc B.R.: Kontrolling narzędziem wczesnego ostrzegania. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 • Kusz D.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzaia sprawozdania finansowego. Warszawa 2001.
 • Leksykon zarządzania. Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego prof. dr hab. Maria Romanowska. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Leszczyński Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce. ODDK, Gdańsk 2004.
 • Lew G.: Controlling przedsiębiorstw handlowych. Difin, Warszawa 2004
 • Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2001.
 • Mały słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. AE, Katowice 2002.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 • Marciniak S.: Controlling. Filozofia, projektowanie. Difin, Warszawa 2004.
 • Marecki J.: Zarys teorii kontroli gospodarczej. PWN, Warszawa 1976.
 • Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, IIA, 2009 r. www.mf.gov.pl - opcja "Bezpieczeństwo finansowe", opcja "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym", opcja "Akty prawne i standardy", opcja "Standardy".
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Tom I. SKwP Zarząd Główny, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości. Tom II. SKwP, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości. Tom III. SKwP, Warszawa 2009.
 • Meller R.: Nowoczesny audyt wewnętrzny. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Niedźwiecka M.: Zadania i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Nowak E.: Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności i ryzyka. "Serwis Finansowo-Księgowy" nr 13(51).
 • Nowak W.A.: Rachunkowość sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nowosielski S.: Controlling w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. UŁ, Łódź 1999.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. Warszawa 1993.
 • Ostaszewicz A.: Specyfika badania małych jednostek. "Rachunkowość" 2000 nr 11, dodatek "Audytor", nr 4.
 • Owczarek K.: Istotność a ryzyko badania. "Rachunkowość" 1997, nr 4.
 • Owczarek K.: Jakie metody próbkowania stosować do badania rocznych sprawozdań finansowych. "Rachunkowość" 1999, nr 9.
 • Pasierbska B.: Audyt systemu kontroli wewnętrznej. "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 11.
 • Pfaff J.: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. AE, Katowice 2007.
 • Pfaff J.: Rewizja finansowa. UE, Katowice 2011.
 • Piaszczyk A.: Audyt wewnętrzny. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003, www.mf.gov.pl
 • Podstawy controllingu. Red. E. Nowak. AE, Wrocław 1996.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 2003.
 • Przyszłość i perspektywy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego, Warszawa 2004.
 • Radzikowski W., Wierzbiński J.: Controlling. Koncepcje - Metody - Zastosowania. Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Zarządzania, Toruń 1999.
 • Rewizja sprawozdań finansowych. Red. D. Krzywda. SKwP, Warszawa 2005.
 • Robins S.P., De Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Rola Z.: Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych. ALPHA pro Sp. z o.o., Ostrołęka 2003.
 • Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu. Dz.U. 2009, nr 226, poz. 1826.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego. Dz.U. 2006, nr 112, poz. 764.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Dz.U. 2008, nr 66, poz. 406.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. 2010, nr 21, poz. 108.
 • Rutka R.: Jak budować regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie. Poradnik organizatora. ODDK, Gdańsk 1999.
 • Saunders E.J.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. PIKW SA, Częstochowa 1985.
 • Saunders E.J.: Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Educator, Częstochowa 2003.
 • Sawyer᾿s Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors. 2003.
 • Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Scheiner J.H.: Sawyer᾿s Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors (IIA), Altamonte Springs 2003, 5th Edition.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Simon H.A.: Działanie administracji. Warszawa, 1976.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1989.
 • Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1990.
 • Spencer Pickett K.H.: The Essential Handbook of Internal Auditing. John Wiley & Sons, Chichester 2005, 2nd Edition.
 • Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Załącznik do Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r.
 • Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Związek Banków Polskich, Polski Instytut Audyytorów Wewnętrznych, Warszawa 1998.
 • Stępniewski J.; Audyt finansowy i diagnostyka firmy. Wrocław 2001.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Tyka A.: Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja. ODDK, Gdańsk 2005.
 • Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. "Monitor Polski" 1983, nr 22, poz.124.
 • Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. nr 121, poz. 592.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz.U. 2004, nr 14, poz.114.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 240, poz. 1429.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 2010, nr 182, poz. 1228.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
 • Ustawa z dnia 25 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze. Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997, nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (...) Dz.U. 2006, nr249, poz. 1832.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. nr 142, poz. 1591.
 • Vollmuth H.J.: Controlling. Instrumenty od A do Z. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Walczak M.: Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 • Wańkowicz W.: Wskaźniki realizacji usług publicznych. www.mswia.gov.pl (styczeń 2004).
 • Weber J., Deyhle A., Horvath P.: Controlership versus Controlling. "Controlling" 1997.
 • Wierzbicki K.: Kontrola wewnętrzna w podstawowych jednostkach gospodarczych. Warszawa-Zielona Góra 1996.
 • Winiarska K.: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe. Difin, Warszawa 2007.
 • Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008. Difin, Warszawa 2008.
 • Winiarska K.: Kontrola finansowo-księgowa. ODDK, Gdańsk 1996.
 • Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętznego. Difin, Warszawa 2005.
 • Witalis M.: Audyt wewnętrzny. spojrzenie praktyczne. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 • Wojtylak-Sputowska Z., Sputowski A.J.: Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Wolska-Hertman M.: Jak zorganizować pracę komórki audytu wewnętrznego. "Gazeta Prawna", dodatek "Księgowość i Płace" nr 209 (1318) z 25.10.2004 r.
 • Wolska-Hertman M.: Rola audytora w zarządzaniu ryzykiem. "Gazeta Prawna" 2005, nr 6 (1371).
 • Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
 • Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. B. Kożuch, T. Markowski. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Mnisterstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, www.mf.gov.pl - opcja "Bezpieczeństwo finansowe". opcja "Kontrola zarządcza w sektorze publicznym", opcja "Metodyka i dobre praktyki".
 • Zarządzanir ryzykiem. Informacje ogólne. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, wrzesień 2011 r., www.mf.gov.pl - opcja "Bezpieczeństwo finansowe". opcja "Kontrola zarządcza w sektorze publicznym", opcja "Metodyka i dobre praktyki".
 • Zarządzanie strategiczne. Red. B. Krupski. AE, Wrocław 1998.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach przejęć i fuzji. Red. A. Pocztowski. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Żukowski R., Purga A.: Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego. InfoAudit, Warszawa 2005.
 • Żytyniec D.A.; Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny. W: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej. Konferencja MSWiA, Warszawa 2004.
 • http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/Strategia_Pinczowa%20.doc.
 • http://www.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrzne-go/metodyka/wytyczne_do_samooceny_aw_w_jsfp.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.