PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 290
Tytuł artykułu

Modele rozwoju usługodawców logistycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części pierwszej pracy rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z usługami logistycznymi i rynkiem usług logistycznych; przedstawiono ich typologię, ukazując zróżnicowane podejście do stosowanych kryteriów podziału (...). Wskazano także na działania przedsiębiorstw polegające na kupowaniu usług logistycznych (outsourcingu logistycznym). Scharakteryzowano również fazy rozwoju polskiego rynku usług logistycznych, wskazując główne determinanty, które oddziałując z różną siłą, wpłynęły na kształt obecnego rynku. Drugą część dysertacji poświęcono usługodawcy logistycznemu - przedsiębiorstwu, świadczącemu usługi logistyczne. Omówiono istotę i przedmiot działania firm świadczących usługi logistyczne (...), dokonano syntezy kryteriów i cech różnicujących usługodawców logistycznych. w dalszej kolejności scharakteryzowano różne klasyfikacje usługodawców logistycznych oraz wskazano sposoby przechodzenia na wyższy poziom ewolucyjny (...). W części trzeciej zaprezentowano podstawy metodologiczne modeli biznesu. Przedstawiono elementy, na podstawie których można budować modele biznesowe. Wyodrębniono kategorie czynników, które oddziałując z różnym natężeniem, uzasadniają stosowanie przez operatorów logistycznych różnych, często odmiennych modeli biznesowych dopasowanych do danego obszaru działania. Zasadniczą część stanowi opracowany przez Autorkę model rozwoju dla firm świadczących usługi logistyczne w Polsce w latach koniunktury gospodarczej (2004-2007) oraz w latach stagnacji (2007-2009). Część trzecią zamyka podsumowanie w formie dyskusji, dotyczące dalszych możliwych dróg rozwoju usługodawców logistycznych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
290
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abt S., Woźniak H.: Podstawy logistyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 • Afuah A., Tucci Ch.: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Allmendinger G., Lombreglia R.: Cztery strategie sukcesu w dobie inteligentnych usług. "Harvard Business Review Polska" 2006, luty.
 • Alt R., Zimmermann H.: Introduction to Special Section - Business Models. "Electronic Markets" 2001, Vol. 11, No 1.
 • Analysis of Shipping Systems and Service Portfolio of Transport Chain Operators as well as Intermodal Transhipment Providers in the EC04L0G Transport Corridor. To-consulting, Frankfurt /M./ Germany and EC04L0G project partners, Frankfurt am Main 2005.
 • Anderson D.L.: Third-Party Logistics. "American Shipper" 1988, February
 • Aniszczuk O.: Superintegrator. "Eurologistics" 2006/3.
 • Archutowska Zbikowska E: Nowoczesne usługi transportowo- spedycyjno-logistyczne (TSL) w Polsce (teoria i praktyka). W: Nowoczesne produkty na rynku usług trans- portowo-spedycyjno-logistycznym. Red. B. Kos. AE, Katowice 2003.
 • Bade D., Mueller J., Goud B.: Technology in the Next Generation of Supply Chain Outsourcing - Leveraging Capabilities of Fourth Party Logistics. "Ascet" 1999, Vol. 1,15 April.
 • Banaszczyk P.: Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszczyk. AE, Poznań 2004.
 • Bask A.H.: Relationships among TPL Providers and Members of Supply Chains - A Strategic Perspective. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2001, Vol. 16, No 6.
 • Baumgarten H., Kasiske F., Zadek H.: Logistik Dienstleister - Quo vadis? Stellenwert der Fourth Logistics Provider. "Logistik Management" 2002, nr .1
 • Baumgarten H., Zadek H.: Netzwerksteuerung durch Fourth -Party - Logistics - Provider (4PL). Jahrbuch der Logistik, Verlag Gruppe Handelsblatt, Dusseldorf, Frankfurt 2002.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa. PWE, Warszawa 2000.
 • Begg D.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 • Beesley A.: Time Compression - New Source of Competitiveness in the Supply Chain. "Logistics Focus" 1995, June.
 • Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1995.
 • Berglund M., Laarhoven P. van, Sharman G., Wandel S.: Third-Party Logistics: Is There a Future? "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No I.
 • Betz F.: Strategic Business Models. "Engineering Management Journal" 2002, Vol. 14, No 1, March.
 • Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 • Bołtryk M.: Kurierzy to najbardziej dynamiczny sektor transportu. "Puls Biznesu" 2005, dodatek specjalny "Transport i Logistyka".
 • Bradley P.: Contact Logistics: It's All Abort Costs. "Purchasing" 1994, October.
 • Brdulak H.: Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce. "Rzeczpospolita" z 19.06.2009, dodatek "LTS Logistyka Transport Spedycja" 2008, nr 2.
 • Brdulak H.: Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce. "Rzeczpospolita" z 22.06.2011, dodatek "LTS Logistyka Transport Spedycja" 2010, nr 2.
 • Brdulak H., Gołębiowski T.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji. W: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji Trans '01. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. PWE, Warszawa 2001.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Brown M., Allen J.: Logistics Outsourcing. W: Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Vol. 2. Red. A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher. Pergamon 2001.
 • Bruska A.: Synergia a usługi przedsiębiorstw logistycznych w świetle doświadczeń francuskich. W: Systemy multimodałne w transporcie międzynarodowym. WSM, Gdynia 20011.
 • Buchholz J., Clausen V., Vastag A.: Handbuch der Verkehrslogistik. Hrsg. von H.Ch. Pfohl. Springer Verlag, Berlin 1999.
 • Chesbrought H.W., Rosenbloom R.S.: The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinn-off Companies. "Industrial and Corporate Change" 2002, Vol. 11, No 3.
 • Corbett M.F.: Outsourcing Revolution. Why It Makes Sense and How to Do It Right? Dearborn Trade Publishing/A. Kapłan Professional Company, Chicago, Illinois, USA 2004.
 • Cowell D.: The Marketing of Services. Heinemann, London 1986.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2005.
 • Czarny B.: Wstęp do ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.: Marketing usług. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Damme D.A. van, Ploos van Amstel M.J: Outsourcing Logistics Management Activities. "International Journal of Logistics Management" 1996, Vol. 7, No 2.
 • Dąbek A.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach spedycyjnych. W: Logistyczny wymiar spedycji międzynarodowej. WSCiL, Warszawa 2008.
 • Deans G.K., Kroeger F.: Stretching w biznesie. Helion, Gliwice 2004.
 • Delfmann W., Albers S., Gehring M.: The Impact of Electronic Commerce on Logistics Service Providers. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2002, Vol. 32, No 3.
 • Diagnoza polskiego transportu. Załącznik do Strategii Rozwoju Transportu. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011, styczeń.
 • Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1985.
 • Doz Yves L., Hamel G.: Alianse strategiczne. One Press, Gliwice 2006.
 • Drucker P.: Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Duży Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2004.
 • Duży Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2008.
 • Duży Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2011.
 • 20 lat prywatnych przewoźników w Polsce. "Rzeczypospolita" z 26.03.2008.
 • Dziuba D.: Zastosowanie technologii ERP w sferze finansowo-bankowej. W: W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Red. T. Kasprzak. Difin, Warszawa 2006.
 • Eiglier P., Langeard E.: Principies de politique marketing pour les enterprises de ser- vices. L'institute d'Administration des Enterprices, Universite'd'Aix-Marseille, Decembre 1976.
 • Engelke M.: Qualitat logistischer Dienstleistungen. Operationalisierung von Qualitatmerkmalen, Umwcltgerechtigkeit, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1996.
 • Fernandez P.: Valuation Methods and Shareholder Value Creation. Academic Press, San Diego 2002.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G.: Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001.
 • Gattoma J.L.: Characteristics, Strategies and Trends for 3PU4PL in Australia. www.lea.asn.au/ data/page/419/3 PL4PL-Report.PDF
 • Gay C.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 • Gibson B., Cook R.: Hiring Practices in US Third-Party Logistics Firms. "International Journal of Logistics Management" 2001, Vol. 31, No 10.
 • Giesa F., Kopfer H.: Management logistischer Dienstleistungen der Kontraktlogistik. "Logistik Management" 2000, nr 1.
 • Gilmore A.: Usługi. Marketing i zarządzanie. PWE, Warszawa 2006.
 • Gołembska E.: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE, Poznań 1994.
 • Gołembska E.: Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową. W: Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. Red. E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Gołembska E., Kempy D., Witkowski J.: Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa. AE, Poznań 2000.
 • Górski J.: Wyzwania handlu B2B dla operatorów logistycznych w Polsce. W: Logistyka on-line. Red. K. Rutkowski. PWE, Warszawa 2002.
 • Greaver M.F. Junior: Strategie Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. AMACOM, New York 1999.
 • Gregorczyk S.: Dylematy modelu biznesu. W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego. Red. M. Romanowska, P. Wachowiak. SGH, Warszawa 2006.
 • Grönroos C.: Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach. 2nd ed. John Wiley & Sons, London 2000.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Grüner A.: Zwischenbetriebliche Logistikleistungen in der Industrie: Produktion und Absatz inventiver Dienstleistungen. Deutsche Universitats Verlag, Gabler, Wiesbaden 1997.
 • Grzywacz W.: Rynek usług transportowych. WKŁ, Warszawa 1980.
 • Grzywacz W., Burnewicz J.: Ekonomika transportu. WKL, Warszawa 1989.
 • Handler A.D.: Strategy and Structure. The MIT Press, Cambridge 1962.
 • Harrison A., Hoek R. van: UPS Logistics and to More Towards 4PL or Not? www.cscmp.org
 • Hertz S., Alfredsson M.: Strategic Development of Third Party Logistics Providers. "Industrial Marketing Management" 2003, Vol. 32.
 • Heywood J.B: The Outsourcing Dilemma. The Search for Competitiveness. Pearson Education Ltd, 2001.
 • Hoffman K.C.: Just What Is 4PL Anyway. "Global Logistics & Supply Chain Strategies" 2000, August.
 • Hosie P.: The Evolution of the 5PL. http://www.log.ae.2008/04/0l/htre-evolution-of-the-5pl
 • Jeszka A.: Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Difin, Warszawa 2009.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A.: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004.
 • Jezierski A.: Operatorzy polskiego rynku usług logistycznych. "Spedycja Transport Logistyka" 2003/3.
 • Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H.: Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy firmy. "Harvard Business Review Polska" 2009, lipiec-sierpień.
 • Kaczor G.: Polscy operatorzy drogowi w Unii Europejskiej. W: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Zeszyt Naukowy nr 33, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 • Kaliński J.: Zaplecze firm kurierskich. "Puls Biznesu" 2007, dodatek "Transport i Logistyka.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kempny D.: Obsługa logistyczna. AE, Katowice 2008.
 • Kirman A.P., Lapied A.: Microeconomie. Teorie, Applications et Exercices. Paris 1991.
 • Kisperska-Moroń D.: Tendencje integracyjne w zarządzaniu logistycznym. AE, Katowice 1999.
 • Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Świerczek A., Kłosa E.: Wybrane aspekty niepewności w łańcuchach dostaw. AE, Katowice 2006 (praca niepublikowana).
 • Klaus P.: Die Top 100 der Logistyk 2003. Eine GVB-Studie (Gesellschaft für Verkehrsbetriebswirschaft und Logistik) zu Marktsegmenten, Marktgrosse und Marktfuhrem in der deutschen Logistik - Dienstleistungswirtschaft, Deutscher Verkchrsverlag, Hamburg 2003.
 • Klaus P.: Logistik - Flow Management. W: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Logistik der Universität Nürnberg. Hrsg. von Brevier und Glossar, o. Verlag, Nürnberg 2002.
 • Klosa E.: Niepewność i ryzyko w outsourcingu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. AE, Katowice 2009 (praca niepublikowana).
 • Knak H., Korff K.: Wirtualna logistyka. "CEO" 2002/4.
 • Kobalczyk P., Przybylski R.: Firmy nabite w e-myto/wielka awantura o e-myto. "Rzeczpospolita" z 31.10.2011.
 • Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Principles of Marketing. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Krawiec F.: Transformacja firmy w nowej gospodarce. Difin, Warszawa 2005.
 • Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J.: Transport międzynarodowy i multimodal- ne systemy transportowe. WSM, Gdynia 2000.
 • Kurek S.T.: Modele i modelowanie logistyczne. W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. IV. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 • Kwaśniewski Z.: Umowa spedycji. WLiK, Warszawa 1979.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. 1. PWN, Warszawa, 1967.
 • Langley C.J. Jr., Newton B.F., Tyndall G.R.: Has the Futurę of Third-party Logistics already Arrived. "Supply Chain Management Review" 1999, Autum.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Leszczyńska A.: Tendencje rozwoju firm typu " third party" w Polsce w świetle zmian w łańcuchu logistycznym. W: Zastosowanie łańcucha dostaw. Logistics'98, ILiM, Poznań 1998.
 • Lieb R.C., Randall H.L.: A Comparison of the Use of Third-Party Logistics Services by Large American Manufacturers, 1991, 1994 and 1995. "Journal of Business Logistics" 1996, No 17(1).
 • Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Red. K. Rutkowski. SGH, Warszawa 2005.
 • Logistyka on-line. Red. K. Rutkowski. PWE, Warszawa 2002. Logistyka w Polsce - raport 2009. ILiM, Poznań 2010
 • Logistyka w Polsce. Raport 2007. Red. I. Fechner, G. Szyszka. ILiM, Poznań 2008.
 • Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 • Magretta J.: Tajniki modelu biznesowego. "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 3.
 • Malone T.W., Weill P., Lai R.K.., D'Urso V.T., Herman G., Apel T.G., Wocmer S.L.: Do Some Business Models Perform Better than Others? A Study of the 1000 Largest US Firms. http://ccs mit.edu/papers/pdf/wp226.pdf
 • Małkus T.: Geneza outsourcingu. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005/3.
 • Małkus T.: Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2002/1.
 • Maternowska M.: Fourth Party Logistics (4PL) - kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. "Logistyka" 2000/1.
 • Matusiak M.: Wyścig o pozycję. "Logistyka a Jakość" 2005/5.
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 • Meffert H.: Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik. Überarbeitete Ausgabe der 7. Auflage, Gabler, Wiesbaden 1993.
 • Mehldau M., Schnorz M.: Trends und Strategien im markt der Logistikdienstleister. W: Handbuch logistik. Management von material - und Warenflussprozessen. Red. J. Weber, H. Baumgarten. Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 • Michałowska M.: Przedsiębiorstwa transportowe wobec logistyki - nowego wyzwania w gospodarce rynkowej. "Logistyka" 1994/3.
 • Milewski D.: Miejsce firm spedycyjnych na rynku usług logistycznych. "Spedycja i Transport" 1999/9.
 • Misala J.: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. SGH, Warszawa 2003.
 • Moore G.A.: Darwin i demon. "Harvard Business Review Polska" 2006/4.
 • Morris L.: Business Model Warface. The Strategy of Business Breakthroughs. University of Pennsylvania, 2003.
 • Murphy P.R., Poist R.F.: Third Party Logistics: Some User versus Provider Perspective. "Journal of Business Logistics" 2000, Vol. 21, No 1.
 • Muszyński J.: Usługi aplikacyjne i perspektywy rozwoju rynku ASP. www.networld.pl, 2001/4.
 • Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2006.
 • Mynarski S.: Cybernetyczne aspekty analizy rynku. PWN, Warszawa 1973.
 • Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Red. A. Piątkowska. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Nogalski B.: Paradoks strategii jako pozycja operacjonalności paradygmatu rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i zmian. W: Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian. Red. J. Rokita. GWSH, Katowice 2009.
 • Normann R.: Service Management - Strategy and Leadership in Service Business. 3 ed. John Wiley & Sons, 2000.
 • Nowak E.: Elementy badań operacyjnych. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 • Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002
 • Olszak C.: Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. AE, Katowice 2004.
 • Osterwalder A.: The Business Model Ontology, www.hec.uni.ch/osterwa/ PhD
 • Ott C., Schiemann W.: Using Strategie Measurement to Turn Vision into Reality. "Journal of Strategic Performance Measurement" 2000, January/February (zeszyt AE Poznań).
 • Papakiriakopoulos A.D., Poulymenakou A.: Building e-Business Models: An Analytical Framework and Development Guidelines. 14th Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia 2001.
 • Paprocki W.: Koncepcja logistyczna w transporcie. SGPiS, Warszawa 1989.
 • Paprocki W., Rutkowski K.: Kompleksowe pakiety usług. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1993/12.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.: A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. "Journal of Marketing" 1985.
 • Park Y.K., Kim C.W.: Effects of Third-party Logistics Choice on the Performance of Cyherlogistics. "Iris Marketing Review" 2002, Vol. 15, No 2.
 • Partch W.: 4PL The Supply Chain Integrator. Contributed Content, Singapure 2011, www.procurement-online.com
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1997.
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Agencja Placet, Warszawa 1997.
 • Penc J.: Strategiczny system zarządzania. Placet, Warszawa 2001.
 • Perechuda K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Perenc J.: Podstawy myślenia i działania marketingowego w transporcie. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995.
 • Persson G., Virum H.: Growth Strategies for Logistics Service Providers: A Case Study. "International Journal of Logistics Management" 2001, Vol. 12.
 • Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. ILiM, Poznań 1998.
 • Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. ILiM, Poznań 2001.
 • Pfohl H.Ch.: Trendy rozwojowe na rynku logistycznym. W: Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim. Logistics 2004 , ILiM, Poznań 2004.
 • Piaseczyński P.: Kierunki rozwoju sektora usług spedycyjnych w warunkach nowej ekonomii. "Spedycja Transport Logistyka" 2003, nr 12.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Płaczek E.: E-rynki w działalności przedsiębiorstw branży TSL. W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Red. L. Bukowski. PAN Komitet Transportu, Kraków 2007/4.
 • Płaczek E.: Logistyka międzynarodowa. AE, Katowice 2006.
 • Płaczek E.: Usługi logistyczne. W: Teoretyczno-metodologiczne uwarunkowania rozwoju logistyki. Red. M. Sołtysik. AE, Katowice 2003.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka. Red. M. Ciesielski. AE, Poznań 2004.
 • Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Randall H.L.: Contract Logistics: Is Outsourcing Right for You? W: The Logistics Handbook. Red. J.F. Robeson, W.C. Copacino. The Free Press, 1994.
 • Raport specjalny: operator logistyczny roku 2010. Data Group Consulting, grudzień 2010.
 • Rappa P.: Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web. http://digitalenterprise.org/models/models.html
 • Razzaque M.A., Sheng C.C.: Outsourcing of Logistics Functions: A Literature Survey. "International Journal of Physical Disribution & Management" 1998, Vol. 28, No 2.
 • Rendez H.: Konception integrierte Logistik - Dienstleistungen. Muss-Verlag, München 1992.
 • Renesans drobnicy, www.outsourcing.com.pl
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska A.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 2000.
 • Rumpf Ch.: Qualitatsmanagement speditioneller Dienstleistungen, eine informationsorientierte Analyse der Planung und Vermarktung der Qualität des Dienstleistungsangebots von Speditionen auf der Grundlage eines Geschaftstypenansatzes. W: Reihe Giessener Studien zur Transportwirtschaft und Kommunikation Hamburg. Hrsg. von G. Aberle. Deutscher Verkersverlag, 1997.
 • Rushton A., Walker S.: International Logistics and Supply Chain Outsourcing. Kogan Page, London, Philadelphia 2007.
 • Rynek przewozów pasażerskich. Red. O. Wyszomirski. UG, Gdańsk 1994.
 • Rynek transportu i logistyki w Polsce, www.ukie.gov.pl
 • Rynek usług logistycznych. Red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005.
 • Rześny-Cieplińska J.: Organizatorzy transportu. Rynki i strategie rozwoju. Gdańsk 2003.
 • Samii A.: Mutations des strategies logistiques en Europe. Natan, 1997.
 • Schafer-Kunz J., Tewald C.: Make-or-Buy Entscheidungen in Logistik. Deutscher Universität Verlag, 1994.
 • Schary P.B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Shapiro R.D., Heskett J.L.: Logistics Strategy: Cases and Concepts. West Publishing Co., St Paul 1985.
 • Sikorski P.: Spedycja w praktyce - wiek XXI. PWT, Warszawa 2008.
 • Sikorski P., Zembrzycki T.: Spedycja w praktyce. PWT, Warszawa 2005.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Słownik terminologii logistycznej. Red. M. Fertsch. ILiM, Poznań 2006.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. Tom 2. Przegląd Reader's Digest, Warszawa 2001.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 • Smyczek S.: Model zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. AE, Katowice 2007.
 • Sołtysik M.: Model strategii konkurencji M.E. Porter a jako podstawa generowania i formułowania strategii logistycznych. Próba syntezy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 2003.
 • Sołtysik M., Świerczek A.: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. AE, Katowice 2009.
 • Sprawozdanie zarządu Pekaes S.A. za rok 2009. Błonic 2010.
 • Stahler P.: Business Models as an Unit of Analysis for Strategizing. International Workshop on Business Models, Lausanne 2002.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1981.
 • Stefansson G.: Collaborative Logistics Management and the Role of Third Parly Service Providers. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2006, Vol. 36, No 2.
 • Stolarczyk A.: Rynek usług pocztowych. "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2004/3-4.
 • Syska-Romańczuk S.: Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności zarządzania. "Rozprawy i Studia" T(DCXLIV) 570, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Szołtysek J.: Ocena przygotowania regionu do absorpcji rozwiązań logistycznych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008/4
 • Sztucki S.: Rynek konsumenta. PWE, Warszawa 1989.
 • Tapscott D., Ticoll D., Lowi A.: Digital Capital - Harnessing the Power of Business Webs. Harvard Business School Press, Boston 2002.
 • 2005 Third-Party Logistics: Results and Findings of the 10th Annual Study. www.de.capgemini.com
 • 2008 Third-Party Logistics: Results and Findings of the 13th Annual Study. www.de.capgemini.com
 • 2010 Third-Party Logistics: Results and Findings of the 15th Annual Study. www.de.capgemini.com
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1997.
 • Tokarz A.: Ekonomika usług. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym. Red. W. Januszkiewicz. PWE, Warszawa 1986.
 • Transport - wyniki działalności. GUS, Warszawa 2009
 • Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 • Tucker F.G., Zivan S.M.: Create Integrated Logistics Third Parties - Spin Them Off Logistics - Proceedings of 7th International Congress, J.M. Williams, IFS Publications Ltd, Bedford 1987.
 • Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce/Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - eHandel. Raport o stanie realizacji zadań za okres sierpień 2004 - grudzień 2005, ujętych w Programie na lata 2003-2006. Dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań, kwiecień 2006.
 • Usługi logistyczne. Red. W. Rydzkowski. ILiM, Poznań 2004.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 2011 roku o transporcie drogowym. Dz.U nr 244, art. 4, pkt 12 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe. Dz.U. nr 130, poz. 1188 z późn. zm.
 • Vademecum prywatyzacji. Red. J. Kwaśniewski. Poltext, Warszawa 1992.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Deloitte, Poltext, Warszawa 2008.
 • Wit B. de, Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 • Witkowski J.: Logistyka firm japońskich. AE, Wrocław 1998.
 • Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003.
 • Wojdyga J.: Własnym torem. "CEO" 2007, nr 5.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W.: Transport wodny śródlądowy. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 • www.digitalenterprise.org/models/models.html
 • www.kmlab.com/4Gwarfare.html
 • www.fts.org.pl/10 lat na rynku 2007/M. Antonowicz
 • www.gefco.net
 • www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd 07/klucz powiązań
 • www.ups.com
 • www.bip.urtip.gov.pl
 • www.edgp.gazetaprawna.pl
 • www.eoutsourcing.pl
 • www.exporter.pl/zarzadzanie
 • www.ltdmgmt.com/mag/4pl important-element.htm
 • www.outsourcing-faq.com
 • www.pisil.pl/aktualnosci www.urtip.gov.pl
 • www.utk.gov.pl z 14.07.2010
 • Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych. Red. H. Babis, W.M. Maziarz. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 • Wywiad z Ch. le Corre, dyrektorem Logistyki Grupy Raben. 2010-2011 w ocenie branży TSL. "Logistyka" 2011, nr 1.
 • Yip G.S.: Using Strategy to Change Your Business Model. "Business Strategy Review" 2004, Vol. 15, Iss. 2.
 • Zadora H.: Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Załoga E.: Wspólny rynek usług transportowych UE - oczekiwania i efekty. Transport a UE. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Zielaskiewicz H.: Rola firm spedycyjnych i ich transformacja na rynku usług TSL. W: Logistyczny wymiar spedycji międzynarodowej. WSCiL, Warszawa 2008.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Zimmermann B.: Kontraktlogistik als Zukunftsmarkt der Logistikdienstleistungswirt- schaft? Der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg, 2004 (praca niepublikowana).
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.