PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 17 | 143
Tytuł artykułu

Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym niniejszej pracy jest określenie relacji w układzie: folia z tworzywa sztucznego - warunki mikroklimatyczne otoczenia w funkcji czasu. Zamierzeniem badawczym pracy ponadto są: zaproponowanie modelu prognozowania zmian wartości użytkowej folii opakowaniowych w funkcji czasu,określenie wymagań dotyczących mikroklimatycznych warunków przechowywania badanych folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych,wyznaczenie dopuszczalnego okresu przechowywania. W pracy postawiono tezę, że czynniki klimatyczne istotnie wpływają na proces starzenia opakowaniowych folii z tworzyw sztucznych oraz na zmiany właściwości charakteryzujących ich wartość użytkową. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abdel-Bary E. [2003], Handbook of Plastic Films, Rapra Technology, London.
 • Arbona V., Ribes-Greus A. [2009], Effect of Photooxidative Ageing at Natural Conditions on Dynamic Mechanical Properties of PE-LD/PE-LLD Blends, "Polimery", No 4.
 • ATLAS Weathering Testing Guidebook [2001], United Stated of America.
 • Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych [2005], red. M. Lisińska-Kuśnierz, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Bal S. et al. [2007], Effect of Changing Environments and Microstructure of HDPE Polymer, "Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering", No 1.
 • Billham M. et al. [2003], The Effect of Extrusion Processing Conditions on the Properties of Blown and Cast Polyolefin Packaging Films, "Developments in Chemical Engineering and Mineral Processing", Vol. 11.
 • Bieliński M. i in. [2005], Gradientowa struktura materiałów polimerowych, "Polimery", nr 4.
 • Bieliński M. [2006], Właściwości użytkowe folii opakowaniowych, "Inżynieria i Aparatura Chemiczna", nr 1-2.
 • Bieniek D. [2007], Stabilizacja W-Poliolefiny, "Rynek Tworzyw", nr 4.
 • Brinson H., Brinson L. [2007], Polymer Engineering Science and Viscoelastitcity: An Introduction, Springer Publisher, New York.
 • Broniewski T. i in. [2000], Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa.
 • Brown R. [1999], Handbook of Polymer Testing: Physical Method, Mercel Dekker, New York.
 • Budtov V. et al. [2003], The Change in the Molecular Mass Distribution of Photosensitized Low-density Polyethylene During Atmospheric Aging, "Polymer Science", Vol. 26.
 • Calhoun A., Nicholson P., Barnes A. [2006], The Use of Inverse Gas Chromatography to Study Surface Thermal Oxidation of Polypropylene, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 91.
 • Carew J. [1994], Modelling and Prediction of Service Life of Coating Systems for Industrial Environments, "Surface Coatings International", Vol. 77.
 • Charlie H. [2000], Modern Plastics Handbook, Edited by the Staff of Modern Plastics Magazine, McGraw-Hill, New York.
 • Chi-Ming Ch. [1994], Polymer Surface Modification and Characterization, Hanser Publishers, New York.
 • Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J. [2000], Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów, materiały konferencyjne nt. "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie", Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, t. 3, Kraków.
 • Christie G.B., Macdiarmid J.I. [1995], Determination of Film Requirements and Respiratory Behavior of Fresh Produce in Modified Atmosphere Packaging, "Postharvest Biology and Technology", No 6.
 • Cichoń M. [1996], Opakowanie w towaroznawstwie, marketing i ekologia, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Cichoń Z. [1996], Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Cichoń Z., Ucherek M. [2000], Konsumenckie i laboratoryjne modele oceny opakowań bezpośrednich do produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy", nr 8.
 • Czaja K. [1996], Współczesne kierunki rozwojupoliolefin, "Polimery", nr 1.
 • Czaja K. [2005], Poliolefiny, WNT, Warszawa.
 • Czaja-Jagielska N. [2007], Nowoczesne materiały opakowaniowe-folie z dodatkiem minerałów [w:] Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. A. Korzeniowski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 93, Poznań.
 • Czerniawski B. [1997], Znaczenie orientowanych folii polipropylenowych i laminatów z ich udziałem w technice opakowaniowej, "Polimery", nr 4.
 • Czerniawski B. [2004], Rozwój w zakresie tworzyw połiolefinowych w świetle seminarium firm Dow oraz Resinex, "Opakowanie", nr 2.
 • Czerniawski B. [2005], Ocena właściwości folii z tworzyw sztucznych, w tym wielowarstwowych barierowych folii giętkich (WBFG), wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, "Opakowanie", nr 1.
 • Długosz J. [2001], Teoretyczne podstawy badania percepcji jakości, "Problemy Jakości", nr 4.
 • Dobkowski Z. [2006], Thermal Analysis Techniques for Characterization of Polymer Materials, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 91.
 • Dobosz M. [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Domininghause H. [1993], Plastics for Engineers, Hanser Publishers, Munich.
 • Doroszewicz S. [1996a], A Transient Method of Measuring the Water Vapour Permeability of packaging Films. Dynamic Performance of a Sorptive Sensor, "Packaging Technology and Science", nr 9.
 • Doroszewicz S. [1996b], Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie", nr 5.
 • Dostał J. et al. [2008], Influence of the Repeated Extrusion on the Degradation of Polyethylene. Structural Changes in Low Density Polyethylene, "European Polymer Journal", Vol. 44.
 • Dwiliński L. [2003], Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Elsner P., Hirth T., Eyerer P. [2008], Polymer Engineering: Technologien und Praxis, Springer Publisher, Germany.
 • FechineG., Rabello M. [2004], Surface Characterization of Photodegraded Poly(ethylene Terephthalate). The Effect of Ultraviolet Absorbers, "Polymer", Vol. 45.
 • Feldman D., Barbalata A. [1996], Synthetic Polymers Technology Properties Applications, 1 Ed., Chapman & Hall, London.
 • Fijałkowski J. [1995], Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • ForsstrOm D. [1999a], Oxidation of Polymers Studies by Microcalorimetry [w:] Material science nt. "Stabilization and Degradation of Polymers", Jarfalla.
 • Forsstróm D. [1999b], Thesis, Novel Techniques for Charackterization of the Oxidative Stability of Polyamides, KTH, Stockholm.
 • Galotto M. et al. [2008], Mechanical and Thermal Behaviour of Flexible Food Packaging Polymeric Films Materials under High Pressure/temperature Treatments, "Packaging Technology and Science", Vol. 21.
 • Gerdeen J., Lord H., Romer R. [2005], Engineering Design with Polymers Composities, CRC Press, London.
 • Ghosh S. et al. [2000], Thermal Degradation and Ageing of Segmented Polyamides, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 67.
 • Gijsman P., Meijers G., Vitarelli G. [1999], Comparison of the UV-degradation Chemistry of Polypropylene, Polyethylene, Polyamide 6 and Polybutylene Terephthalate, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 65.
 • Gołębiewski J., Żenkiewicz M. [2004], Modyfikowanie właściwości powierzchniowych opakowaniowej folii polipropylenowej, "Opakowanie", nr 6.
 • Grabarski L. [2000], Kształtowanie jakości produktu a postępowanie nabywców na rynku [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", SGH, Warszawa.
 • Grabiński T., Zeliaś A. [2000], Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Griskey R. [1995], Polymer Process Engineering, Kluwer, Academic Publishers.
 • Gugumus F. [1996], Thermooxidative Degradation of Polyolefins in The Solid State. Part 2: Homogeneous and Heterogeneous Aspects of Thermal Oxidation, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 52.
 • Gugumus F. [1998], Thermooxidative Degradation of Polyolefins in the Solid State-7. Effect of Sample Thickness and Heterogeneous Oxidation Kinetics for Polypropylene, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 62.
 • Grundke H. [1997], Leksikon der Warenschaden, Schlutersche GmbH & Co., Hannno- ver.
 • Haillant O. [2006], Polymer Weathering: a Mix of Empiricism and Science, "Material Testing Product and Technology News", No 36.
 • Hampel M., Heidenbut V. [2008], Taschenlexikon Logistic, Springer, Deutschland.
 • Hakkarainen M., Albertsson A. [2004], Environmental Degradation of Polyethylene, "Advances in Polymer Science", No 169.
 • Hermandez R. [2009], Polymer Properties [in:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. L.Y. Kit, 3nd ed., J. Wiley and Sons, Danvers.
 • Innovation in Food Packaging [2005], ed. J. Han, Elsevier & Academic Press, London.
 • Jachowicz T., Sikora R. [2006], Metody prognozowania zmian właściwości wytworów z tworzyw polimerowych, "Polimery", nr 3.
 • Jachowicz T., Sikora J. [2009], Wpływ starzenia naturalnego na wybrane właściwości folii polimerowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia" z. 20, Rzeszów.
 • Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jouinot P., Gantchenko V., Stasi M. [1999], The Disk Pressure Test, a Powerful Investigation Method to Study Mechanical Properties and Degradations of Materials, "Mechanika", t. 18, z. 3.
 • Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H. [1999], Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym, ART, Olsztyn.
 • Karta katalogowa folii BIFOL BG [2008], Flexpol, Płock.
 • Karta katalogowa folii ECOR FPO WRAP [2008], Ecor, Stęszew.
 • Karta produktu folii Polierm TB [2008], TB Opakowania, Tczew.
 • Karta technologiczna folii BIAXFOL [2008], Folmar, Kraków.
 • Kelar K., Ciesielecka D. [1997], Fizykochemia polimerów. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Kolek J. [2001], Niezawodność funkcji ochronnej opakowań, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 146, Kraków.
 • Kolek Z. [2002], Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 155, Kraków.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Skrzypek M. [1999], Towaroznawstwo, WSPiP, Warszawa.
 • Korzeniowski A., Karczewski J. [1993], Technika i technologia przechowywania artykułów przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M, Szyszka G. [2001], Opakowania w systemach logistycznych, wyd. 2, ILIM, Poznań.
 • Korzeniowski A., Czaja N. [2006], Ocena właściwości fizykochemicznych materiałów opakowaniowych z udziałem minerałów [w:] Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Krasowska K., Heimowska A., Rutkowska M. [2006], Enzymatyczna i hydrolityczna degradacja poli(e-kaprolaktonu) w warunkach naturalnych, "Polimery", t. 51, nr 1.
 • Krzemiński J., Skonecki S. [1991], Wpływ technologicznych parametrów wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii PE-LD na zmiany właściwości eksploatacyjnych wywołane starzeniem, cz. I i II., "Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe", nr 4.
 • Kubera H. [1994], Wpływ promieniowania jonizującego na materiały opakowaniowe i opakowania żywności utrwalanej radiacyjnie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria specjalna: Monografie nr 139, Poznań.
 • Kubera H. [2002], Zachowanie jakości produktu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Lacoste J. et al. [1995], Surface and Bulk Analyses of the Oxidation of Polyoloefins. "Polymer Degradation and Stability", Vol. 49.
 • Lange D.L. [2000], New Film Technologies for Horticultural Commodities, "Hort Technology", No 10.
 • Lee Taik K., Goddard J., Hotchkiss J. [2009], Plasma Modification of Polyolefin Surfaces, "Packaging Technology and Science", No 22.
 • Leksykon naukowo-techniczny [1984], red. S. Czerni, WNT, Warszawa 1984.
 • Liu Z., Chen S., Zhang J. [2011], Photodegradation of Ethylene-octene Copolymers with Different Octene Contents, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 96, Issue 11.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A. [2011], Models of Changes in the Functional Properties of Polyolefin Packaging Films, "Polymery", No 11/12.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [1995], Wpływ mikroklimatycznych warunków przechowywania na właściwości wybranych materiałów opakowaniowych, materiały z konferencji naukowej nt. "Optymalizacja jakości wyrobów", PTT, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [1999], Towaroznawcze aspekty ochrony jakości wyrobów w systemach logistycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 137, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2003], Współczesne opakowania, Wydawnictwo PTTŻ, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A. [2006], Przechowywanie i transport towarów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lu Y. et al. [2009], The Stress Relaxation Behavior and Mechanical Properties of Polypropylene and Polypropylene/CaC[O.sub.3] in Mechanical Vibration Injection Molding, "Polymer Engineering and Science", March.
 • Ladoński W. [1994], Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych [2006], red. A. Korzeniowski, ILiM, Poznań.
 • Maier C., Calafut T. [1998], Polypropylene, the Definitive User's Guide and Databooks, Mark Decker, New York.
 • Marczak M. [2000], Aspekty jakości produktu, "Problemy Jakości", nr 3.
 • Marczak M. [2001], Jakość a użyteczność produktu, "Problemy Jakości", nr 3.
 • Massey, Liesl K. [2003], Permeability Properties of Plastics and Elastomers. A Guide to Packaging and Barrier Materials, 2nd ed., Elsevier Science & Technology Book, Burlington.
 • Noda I., Ozaki Y. [2004], Two-dimensional Correlation Spectroscopy. Applications in Vibration and Optical Spectroscopy, John Wiley & Sons, England.
 • Ortiz A., Salas R., Allen N. [1998], Thermal and Photo-oxidative Stabilization of Polyolefins Films: Mode of Action of Novel Naphthalene-hindered Piper idine Derivatives, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 60.
 • Osswald T., Menges G. [2003], Materials Science of Polymers for Engineers, Hanser Publisher, New York.
 • Oświęcimski W., Nowak M. [2000], Analiza wpływu starzenia atmosferycznego na wytrzymałość wybranych tworzyw sztucznych, materiały IX seminarium nt. "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Pielichowski J., Puszyński A. [2000], Technologia tworzyw sztucznych, wyd. 5, WNT, Warszawa.
 • Peacock A. [2000], Handbook of Polyethylene: Structures, Properties and Applications, Marcel Dekker, New York.
 • Płaska S. [2000], Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
 • PN-EN ISO 4892-1:2001 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła . Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-EN-ISO 4892-2:2009 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła. Część 2: Lampy ksenonowe łukowe.
 • PN-EN-ISO 4892-3:2006 Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła. Część 3: Lampy fluorescencyjne U V.
 • PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 • PN-ISO 536:1996 Papier i tektura. Oznaczanie gramatury.
 • PN-ISO 554 :1996 Normalne warunki klimatyzacji i/lub badań.
 • PN-ISO 4591:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną.
 • PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
 • PN-ISO 15686-1:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-ISO 15686-2:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania.
 • PN-ISO 15686-3:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych.
 • PN-ISO 15686-6:2006 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 6: Procedury związane z uwzględnianiem wpływów środowiskowych.
 • PN-ISO 15686-7:2010 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania.
 • PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.
 • Pospsil J. i in. [1999], Degradation and Aging of Polymer Blends I. Thermomechanical and Thermal Degradation, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 65, No 3.
 • Pourdeyhimi B. [1999], Imaging and Image Analysis Applications for Plastics, Plastics Design Library, Canada.
 • Przybylski J. [2008], Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych i wodnych dyspersji polimerów, "Polimery", t. 53, nr 6.
 • Rabek J. [1995], Polymer Photodegradation: Mechanisms and Experimental Methods, Chapman & Hall, New York.
 • Ross E. [1998], Mathematical Modeling of Quality Loss [w:] Food Storage Stability, ed. I. Taub, R. Singh, CRC Press, Boston-Washington.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dz.U. UE No L 338/4, 13.11.2004.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, Dz.U. 2007, nr 129, poz. 904.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. 2008, nr 17, poz. 113.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, Dz.U. 2008, nr 205, poz. 1285.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, Dz.U. 2009, nr 173, poz. 1350.
 • Rusu E., Rusu G., Dorohoi D. [2009], Influence of Temperature on Structures of Polymers with E-caprolactam Units Studies by FT-IR Spectroscopy, "Polimery", 54, No 5.
 • Rutkowska M., Heimowska A. [2008], Degradacja materiałów polimerowych pochodzenia naturalnego w środowisku wody morskiej, "Polimery", t. 53, nr 11-12.
 • Rymarz G., Klecan T., Sobocińska A. [1993], Folia polietylenowa o przedłużonej odporności na działanie termooksydacyjne, "Polimery - Tworzywa Wielkocząsteczkowe", nr 12.
 • Rymarz G. [2008], Starzenie tworzyw sztucznych, "Tworzywa Sztuczne i Chemia", nr 5.
 • Scarfato P. et al. [2002], Influence of Co-monomer Structure on Properties of Co-poly- amide Packaging Films, "Packaging Technology and Science", Vol. 15.
 • Schael G. [2003], Determination of Polyolefin Film Properties from Refractive Index Measurements, "Journal of Applied Polymer Science", Vol. 8.
 • Serge E., Laurent D. [2002], Introduction a la physique des polymeres, Paris.
 • Sikora J., Jachowicz T. [2000], Ageing of Polymer Roofing, material conference, "Polymers in Create", Rand Africans University, Johannesburg.
 • Sipinen A., Rutherford D. [1993], A Study of the Oxidative Degradation of Polyolefins, "Journal of Polymers and the Environment", Vol. 1.
 • Skrzypek E. [2000], Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMSC, Lublin.
 • Słownik filozofii [2009], Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Słownik języka polskiego [2002], red. M. Szymczak, PWN, Warszawa.
 • Słownik pojęć towaroznawczych [1994], red. 1. Duda, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Soares Joao B.P. [2001], Mathematical Modelling of the Microstructure of Polyolefins Made by Coordination Polymerization: Review, "Chemical Enginiering Science", Vol. 56.
 • Soares Joao B.P. [2004], Polyolefins with Long Chain Branches Made with Single-site Coordination Catalysts: A Review of Mathematical Modeling Techniques for Polymer Microstructure, "Macromolecular Materials and Engineering", Vol. 289.
 • Sobków D., Czaja K. [2009], Badanie odporności materiałów na starzenie atmosferyczne, XII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków.
 • Sobków D., Czaja K. [2003], Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacjipoliolefin, "Polimery", nr 9.
 • Sobków D., Czaja K. [2007], Modyfikacja polietylenu malej gęstości monofenylomale- amidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację [w:] Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Warszawa.
 • Specyfikacja technologiczna folii CRISTEL [2008], Plásticos, Warszawa.
 • Stasiek J. [2005], Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Część 1: Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii z tworzyw polimerowych, "Polimery", nr 3.
 • Tartakowski Z., Michalski J. [1998], Wpływ wybranych czynników starzeniowych na właściwości recykłatów z folii PS/PE, "Ekoplast", nr 13.
 • Tidjani A., Fanton E., Arnaud R. [1993], The Oxidative Degradation of Stabilized LLDPE under Accelerated and Natural Condition, "Polymer Degradation Stability", No 39.
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych [2004], red. Z. Foltynowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Tsai S., Shih H. [1996], A Statistical Failure Distribution and Lifetime Assessment of the HSLA Steel Plates in HJS Containing Environments, "Corrosion Science", Vol. 38.
 • Turi E. [1997], Thermal Characterization of Polymer Materials, Academic Press, New York.
 • Tyszkiewicz S. [1999], Pojęcie czasu i trwałości w normach i przepisach prawa żywnościowego, Sesja Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych nt. "Przechowalnictwo i trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego", Lublin.
 • Ucherek M. [2003a], Current Tendency of Packaging Machines Innovations [w:] Proceedings of 1st International Symposium: Economics and Management of Transformation, University of the West, Timisoara.
 • Ucherek M. [2003b], Weryfikacja przydatności materiałów opakowaniowych do przetwórstwa w maszynach pakujących, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 625, Kraków.
 • Ucherek M. [2004a], Opakowanie jako czynnik determinujący trwałość produktów spożywczych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, PAN, Radom.
 • Ucherek M. [2004b], Stworzone z tworzywa, "Packaging Polska", nr 2.
 • Ucherek M. [2005], Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 675, Kraków.
 • Ucherek M. [2007], Trwałość produktów spożywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 179, Kraków.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. 2001, nr 63, poz. 638.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. 2004, nr 11, poz. 97.
 • Vergnaud J.M. [2006], Assesing Food Safety of Polymer Packaging, Rapra Technology, Shrewsbury.
 • Vergnaud J.M., Rosea D. [2006], Assessing Food Safety of Polymer Packaging, Rapra Technology, London.
 • Villetti M. et al. [2006], Thermal Degradation of Natural Polymers, "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry", Vol. 67.
 • Walden-Kozłowska A. [2005], Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 165, Kraków.
 • Wojtala A. [2001], Wpływ właściwości oraz otoczenia poliolefin na przebieg ich fotodegradacji, "Polimery", nr 2.
 • Wojtala A. [2005], Termooksydacyjna degradacja i starzenie atmosferyczne polietylenu malej gęstości modyfikowanego kwasem itakonowym i allilomocznikiem, Uniwersytet Opolski, Opole, praca doktorska.
 • Wojtala A., Herzog W., Czaja K. [2004], Modyfikacja polietylenu małej gęstości allikomocznkiem, "Polimery", nr 49.
 • Wypych G. [1999], Weathering of Plastics: Testing to Mirror Real Life Performance, Chemtec Publishing, Canada.
 • Wypych G. [2008], Handbook of Material Weathering, 4th ed., Chemtec Publishing, Canada.
 • Yakimets I., Lai D., Guigon M. [2004], Effect of Photo-oxidation Cracks on Behaviour of Thick Polypropylene Samples, "Polymer Degradation and Stability", Vol. 86.
 • Zaharescu T. [2001], Oxygen Uptake: A procedure for Evaluating Oxidative Stability and Performances of Polymers, "Materials Research Innovations", Vol. 5.
 • Zając K. [1994], Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A. [2001], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zhan D., Sun Q., Wadsworth L. [1999], Mechanism of Corona Treatment on Polyolefin Films, "Polymer Engineering & Science", No 1.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową [1997] praca zbiorowa, PWE, Warszawa.
 • Zweifel H., Amos St.E. [2001], Plastics Additives Handbook, 5th ed., Hanser Gardner Publications, Munich.
 • Żuchowska D. [2003], Polimery konstrukcyjne, wyd. II, WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.