PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego | 21--29
Tytuł artykułu

Gospodarka lokalna w warunkach kryzysu - elementy wybrane

Warianty tytułu
Local Economy in Crisis Condition - Chosen Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach postępującej globalizacji, a tym samym w warunkach turbulentnego otoczenia, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest bardzo zróżnicowany, w szczególności w przekrojach lokalnych. Jest to zdeterminowane tym. że współczesna gospodarka lokalna napotyka wiele barier będących pochodnymi współczesnego kryzysu finansowego. Przedkłada się to bezpośrednio na budżety jednostek samorządowych, które - bazując na dochodach własnych i transferach wewnętrznych z budżetu państwa w szczególny sposób odczuwają to jakże niepożądane zjawisko. Spowolnienie tempa wzrostu PKB to znaczący skutek dla całego sektora finansów publicznych. Mocno rozregulowany system finansów samorządowych wymaga zmian, a poszukiwanie nowych, innowacyjnych źródeł finansowania wydaje się w tych warunkach elementem niezbędny dla dalszej perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Tym samym poziom rozwoju gospodarki lokalnej jest wypadkową stanu finansów danej jednostki samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Under the conditions of progressive globalization and thus turbulent environment, the level of socio-economic development is very differential, especially in the local cross-section. It is determined by the fact that the local economy faces many obstacles which are derivatives of the present financial crisis. It is submitted directly to the budgets of the local government units, which, basing on the own incomes and internal transfers from the state budget, experience this undesirable phenomenon in a special way. The slowdown in GDP growth is a significant effect for whole sector of public finances. That greatly changeable system of local governments finances requires changes and searching for the new innovative sources of financing seems to be an essential element in the further perspective of the territorial in Poland under these conditions. Thus, the level of local economy development is the resultant state of finances of the local government unit. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
  • Brol R., Benchmarking w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2005, nr 1083.
  • Brol R., Praktyka planowania strategicznego w skali lokalnej - studium przypadku, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1996, nr 734.
  • Broszkiewicz R., Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym, w: Rozwój lokalny w teorii i praktyce, red. B. Gruchman, J. Tarajowski, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Planowania AE w Poznaniu, Poznań 1990, s. 49-58.
  • Łuczyszyn A., Finanse samorządowe w warunkach kryzysu - elementy wybrane, w: Finanse i rachunkowość, Studia naukowe, red. D. Korenik, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu" 2009, nr 28, s. 21 41.
  • Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 526, s. 10.
  • Patrzałek L., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewezuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 526.
  • System finansowania samorządów jest u nas rozregulowany, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 175.
  • Szewczuk A., O zachowaniach jednostek samorządu terytorialnego wobec symptomów kryzysu gospodarczego i finansowego, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse rachunkowość, przedsiębiorczość, red. B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 530, s. 364-365.
  • Wojtasiewicz L., Planowanie rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny w teorii i praktyce, red. B. Gruchman, J. Tarajowski, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Planowania AE w Poznaniu, Poznań 1990, s. 37-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.