PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 270 Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej | 243--252
Tytuł artykułu

Uwagi w sprawie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Attention in Matter of Programmes of Co-Operation Public Administration with Non-Governmental Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawne warunki do inicjowania i rozwoju współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi tworzy ustawa z 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwana u.dz.p.w.). Współpraca ta realizowana jest, w ramach prowadzonej działalności, w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Za jeden z istotnych mankamentów współpracy uważa się niejasny proces jej programowania. Wiele aspektów planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi budzi wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Dotyczą one zwłaszcza podmiotowego zakresu współpracy, istoty prawnej samych programów oraz uchwał określających zasady konsultacji w sprawie tych programów. Kontrowersje wzbudza również charakter terminu, w jakim mają być podjęte programy, treść tych aktów, a wreszcie możliwość ich realizacji. Ograniczone ramy opracowania nie pozwalają na przedstawienie powyższych problemów w sposób kompleksowy, a jedynie na wskazanie wybranych ich elementów. (fragment tekstu)
EN
The article defines some problems connected with creating and the realization of programmes of co-operation public administration with non - governmental organizations. These problems join both with programmes of organs of government administration, as and the organs of territorial self-government. Authoress represents question which appear in this range in literature of object and in jurisdiction. They concern especially the subjective range of co-operation, legal nature of programmes of co-operation as well as the act about principles of consultation in matter these programmes. The character of time arouses the controversies on resolution programmes, content of these acts also, and at last possibility of their realization. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bogacz-Wojtanowska E., Współczesne problemy towarzyszące współdziałaniu organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.
 • Duk-Majewska A., Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009.
 • Duk-Majewska A., Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi [w:], Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, Lublin - Stalowa Wola 2008.
 • Guć M., Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jako wyznacznik polityki władz lokalnych [w:] Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, Jubileusz 10-lecia WSAP, Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź 2005.
 • Jaśkiewicz P., Olejniczak A., Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych przepisów, Warszawa 2010.
 • Kaczorowska S., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Legnicy [w:], Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009.
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, ST 1995, nr 4.
 • Sobczak A., Formy współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.
 • Wejcman Z., Roczne i wieloletnie programy współpracy - metodologia ich tworzenia i implementacji [w:] Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, Jubileusz 10-lecia WSAP, Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź 2005.
 • Wyrok NSAz 1.3.2001 r. (SA/Bk 1532/00), Lex nr55438
 • WyrokNSAz 11.10.2011 r. (II OSK 1497/11), Lex nr 1070343
 • Wyrok NSAz 8.11.2011 r. (II OSK 1824/11), Lex nr 1103446
 • Wyrok NSAz 24.11.2011 r. (II OSK 2107/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 4.6.2009 r. (III SA/Wr 147/09), Lex nr 517521
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 19.10.2010 r. (II SA/Ol 665/10), Lex nr 754026
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 17.3.2011 r. (III SA/Wr 15/11), Lex nr 963265
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 21.4.2011 r. (IV SA/Po 150/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 4.5.2011 r (III SA/Wr 112/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 19.5.2011 r. (III SA/Wr 142/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 20.5.2011 r. (III SA/Wr 133/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 25.5.2011 r. (III SA/Wr 127/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSAw Opolu z 2.6.2011 r. (II SA/Op 151/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 7.6.2011 r. (III SA/Wr 200/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 28.6.2011 r. (III SA/Wr 221/11), Lex nr 844628
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 29.6.2011 r. (Ill SA/Wr 153/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 6.7.2011 r. (III SA/Wr 176/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 6.7.2011 r. (III SA/Wr 228/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 7.7.2011 r. (III SA/Wr 243/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 14.7.2011 r. (III SA/Wr 162/11), http://orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 17.11.2004 r. (PN.II.0911-190/04), 0SS 2005, nr l, poz. 17
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 16.12.2008 r. (NK.II.DM.0911-190/08), Lex nr 492948
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 17.2.2011 r. (LEX-I.4131.4.201 l.MZ), Lex nr 815742
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.