PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego | 61--69
Tytuł artykułu

Rozwój regionu oparty na zasobach endogenicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Region Development Based on Endogenic Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce globalnej następuje różnicowanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego przestrzeni. Regiony poszukują nowych dróg rozwoju. Jedną z możliwości jest rozwój w oparciu o endogeniczne czynniki rozwoju, które są zgrupowane w kilku kategoriach: wokół zasobów naturalnych i przyrodniczych regionu, zasobu ludzkiego analizowanego w sposób jakościowy i ilościowy oraz aktywności społecznej i przedsiębiorczej, dostępności i stanu infrastruktury społecznej i technicznej, zasobu przedsiębiorstw i ich potencjału inwestycyjnego. Współpraca pomiędzy poszczególnymi kategoriami zasobów endogenicznych skutkuje powstawaniem mniej lub bardziej sformalizowanych sieci. Połączenia przynoszą korzyści synergii regionom. Zarządzanie zasobami endogenicznymi wymaga aktywizacji podmiotów biorących udział w rozwoju regionu oraz określenia nowoczesnych wymiarów jego rozwoju. Dobór kierunków i celów rozwoju zależy od tradycji i kultury regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
In global economy the level of space social economic development becomes diversified. Regions are looking for new paths of development. One of possibilities is development based on endogenic development factors, which are classified in a few categories: natural resources, human resources analyzed in quantity and quality way and also social and enterprising activity, availability and state of social and technical infrastructure, companies' resources and their investment potential. Cooperation between individual categories of endogenic resources brings to creation of less or more formalized network. Connection brings synergy benefits to the regions. Endogenic resources management needs activation of subjects, which participate in region development and describe modern dimension of development. Selection of directions and development targets depends on tradition and culture of a region. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
  • Heffner K., Klemens B., Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
  • Jałowiecki B., Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa 1993.
  • Jewtuchowicz, Budowa konkurencyjności regionów. Rozważania na temat dynamiki rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii ¡praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  • Meyer-Stamer J., Governance and Territorial Development. Policy, Politics and Polity in Local Economic Development, Mesopartner Working Paper 07/2004.
  • Potoczek A., Polityka regionalna jako sfera aktywności władz publicznych, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009.
  • Szymla Z., Podstawy badań rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2005, nr 3.
  • Wysocka E., Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, "Wójt i Jego Gmina" 2006, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.