PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego | 141--150
Tytuł artykułu

Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów unijnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Problems of Small and Medium Enterprises in European Union Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Pozycja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce zwiększa się każdego roku. Ich duża rola uwarunkowana jest przede wszystkim wysoką elastycznością, szybkością podejmowania decyzji oraz gotowością do ryzyka. Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 min euro i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro. Wsparcie z Unii Europejskiej, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy, pochodzi z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W okresie programowania 2007-2013 maksymalny poziom współfinansowania wynosi 85%, pozostałe 15% musi zostać opłacone z własnych źródeł. W trakcie realizacji projektu unijnego należy się liczyć z wieloma trudnościami. Już na etapie projektowania projektu przedsiębiorca musi ponieść koszty jego przygotowania. Ponadto przedsiębiorca powinien dysponować kwotą potrzebną na zrealizowanie całego projektu. Jeśli dysponuje środkami pochodzącymi z kredytu bankowego, to zostanie obciążony kosztami kredytu lub, w razie konieczności, gwarancji bankowych. Również na kolejnych etapach realizacji projektu przedsiębiorca napotyka szereg trudności związanych z nadmierną biurokracją, nieelastycznością i brakiem podstawowej wiedzy ekonomicznej pracowników instytucji odpowiedzialnych za udzielenie dofinansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium enterprises are the foundation of all modern economies. Position of small and medium-sized enterprises in Poland is increasing each year. Their big role is primarily determined by high flexibility, speed of decision-making and a readiness to risk. Category of small and medium-sized enterprises include enterprises which employ fewer than 250 persons and whose annual turnover does not exceed 50 million and/or annual balance sheet total not exceeding 43 million euro. Support from the European Union, to which entrepreneurs can count comes from the Regional Operational Programmes and the Innovative Economy Operational Programme. In the programming period 2007-2013 the maximum level of co-financing is 85%, the remaining 15% must be paid from its own sources. During the EU project, to be reckoned with many difficulties. Already at the design stage of the project operator must bear the costs of its preparation. In addition, the entrepreneur must have the amount needed to complete the entire project. If you have funding from a bank loan, will be charged for credit or, if necessary, bank guarantees. Also on the subsequent stages of the project the entrepreneur faces a number of difficulties linked to excessive bureaucracy, rigid and lack the basic knowledge of economics staff of the institutions responsible for the granting of subsidies from EU funds. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  • Dominiak P., Sektor MSP we wspó3czesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Wnorowski H., Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju, w: Praktyczne problemy przedsiębiorczości, red. H. Wnorowski, A. Letkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 19-26.
  • Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny, red. A. Lewandowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.