PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 62--80
Tytuł artykułu

Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim

Warianty tytułu
Intersectoral Partnerships in the Development of Rural Areas - the Case of Local Action Groups in the Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są partnerstwa międzysektorowe przyjmujące formę Lokalnych Grup Działania. Analizie poddano: mechanizmy powstawania partnerstw w województwie podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem motywów i podmiotów inicjujących oraz sposobów rekrutacji członków; relacje partnerstw z otoczeniem społecznym; decydowanie w partnerstwach oraz oczekiwania w stosunku do ich przyszłości. Ramę teoretyczną artykułu stanowi podejście neoinstytucjonalne, w szczególności jego cztery nurty: historyczny, normatywny, racjonalnego wyboru oraz sieci, będące podstawą sformułowania hipotez dotyczących: innowacyjnego charakteru partnerstw, dominacji przedstawicieli władz lokalnych nad pozostałymi partnerami, utylitarnego charakteru partnerstw oraz ich przyszłości. Hipotezy zweryfikowano na podstawie wyników badań ilościowych przeprowadzonych w Lokalnych Grupach Działania województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents intersectoral partnerships forming Local Action Groups, and analyzes the mechanisms of emergence of such partnerships in the Podkarpackie region, particularly factors contributing to their emergence, their initiators and partner-recruitment methods, as well as the relations of partnerships with their social milieu, decision-making inside partnerships and expectations regarding their future. The theoretical framework of the study is rooted in the neoinstitutional theory with its historical, normative, rational-choice and network approaches. Based on them, the authors formulate some hypotheses referring to the innovativeness of the partnerships, the supremacy of local authorities over other partners, the utilitarian character of partnerships and the assumptions concerning their future. The hypotheses are then verified on the basis of the results of quantitative research of Local Action Groups in the Podkarpackie region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adams B.E., 2007, Citizen Lobbyists. Local Efforts to Influence Public Policy, Philadelphia: Temple University Press.
 • Bevir M., 2011, Key Concepts in Governance, London: Sage.
 • Brzozowy A., 2012, Prace w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odnośnie instrumentu Community-led local development (CLLD), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Community-led Local Development, Cohesion Policy 2014-2020, The European Commission adopted legislative proposals for cohesion policy for 2014-2020 in October 2011, 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/eonferences/od2012/doc/community_en.pdf [dostęp: 11.01.2013],
 • Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współpracują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Esparcia J.P., Moseley M., Casals J. (red.), 2000, Exploring Rural Development Partnerships in Europe. An Analysis of 330 Local Partnerships Across Eight EU Countries, Research working paper, Valencia: Universität de Valencia.
 • Hardina D., Middleton J., Montana S., Simpson R.A., 2007, An Empowering Approach to Managing Social Service Organization, New York: Springer Publishing Company.
 • Herbst J., Przewłocka J., 2011., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Jessop B., 2007, "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia", Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Kołomycew A., 2012., "Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim (na przykładzie lokalnych grup działania)", w: A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kotarski H., 2012, "Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne regionów a kapitał społeczny mieszkańców", w: A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lowndes V., 2006., "Instytucjonalizm", w: D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, tłum. J. Tegnerowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • March J.G., Olsen J.P., 2005, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, tłum. D. Sielski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mazur S., 2012, "Uwarunkowania i wzorce obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne", w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Raport końcowy, 2012, Warszawa: PSDB.
 • Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju, 2009, Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, 2010, Kraków-Toruń: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Peters B.G., Pierre J., 1998, "Governance without government? Rethinking public administration", Journal of Public Administration Research and Theory, t. 8, nr 2.
 • Raport z badań nad strukturą i stanem organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim, 2008, Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rzeszów: Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego.
 • Rhodes R.A.W., 1997, Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Buckingham: Open University Press.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz. U. UE z 21.10.2005 L 227/1.
 • Społeczeństwo obywatelskie, http://monitoruj.podkarpackie.pl/spo%C5%82ecze%C5%84stwo-obywatelskie.html [dostęp: 2.07.2012].
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.
 • Zajda K., 2011, "Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?", Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.