PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 42 | 171--188
Tytuł artykułu

Zagadnienie kapitału społecznego a problem strategii rozwoju polskiego rolnictwa

Warianty tytułu
Problems of Social Capital vs the Problem of Strategy for the Development of Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W analizowanej i przywoływanej w niniejszym opracowaniu obszernej literaturze dotyczącej problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, a w szczególności strategii rozwoju rolnictwa, dopiero w jednej z najnowszych pozycji i to zaledwie dwukrotnie została poruszona kwestia kapitału społecznego: jako trzeciego elementu składowego ostatniego z wielu warunków wymaganych do spełnienia w strategii rozwoju wsi (w skład której mają wchodzić strategie rozwoju rolnictwa); drugi raz poprzez wyszczególnienie kapitału społecznego jako składnika tzw. rozwoju zrównoważonego (sustainable development), obok zasobów ludzkich, infrastruktury, kapitału finansowego i zasobów naturalnych. Oznacza to, że rosnąca popularność tej kategorii na poziomie ogólnych rozważań ekonomistów i socjologów ciągle jeszcze nie przekłada się na praktyczną jej obecność w podczas formułowaniu celów i zamierzeń badawczych oraz wniosków z przeprowadzonych badań (np. w odniesieniu do interesującego nas tutaj szczególnie problemu strategii rozwoju rolnictwa). Zasadniczo, postulaty jej uwzględniania są dopiero formułowane. (fragment tekstu)
EN
The paper presents how basic problems of social capital influence formulating and selecting the strategy for the development of agriculture in economic and sociological approach. Recognizing that the Polish agriculture should be subject to regular market mechanisms, the author points out that it is impossible to realise such a concept of restructuring of agriculture which would not be accepted by large social groups. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--188
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Szczurkiewicz T., Moda na socjologię, w: Studia socjologiczne, Warszawa 1969.
 • Szczepański M.S., Społeczne kapitały i cnoty obywatelskie. Między społeczną wiarygodnością i wiarołomnością, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, (red.) F. Piontek, Wisła 2002.
 • Matysiak A., Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, "Ekonomista" 2000 nr 4.
 • Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Cambridge Mass 1990.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wroclaw 1997.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 • Stańczyk Z.J., Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, (red.) S. Partycki, Lublin 2000.
 • Loury G., A Dynamic Theory if Racial Income Differences, w: Women, Minorities, and Employment Discrimination, (eds.) P.A. Wallace, A. Le Mund, Lexington 1997, za: Z.J. Stańczyk, Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, (red.) S. Partycki, Lublin 2000.
 • Homans G.C., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, Brace and World, Nowy Jork 1961, za: Z.J. Stańczyk, Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa, w: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, (red.) S. Partycki, Lublin 2000.
 • Coleman J.S., Rational Choice Perspective on Economic Sociology, w: The Handbook of Economic Sociology, (red.) N.J. Smelser i R. Swedberg, Princeton 1994.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, (Rozdział V Typy kapitałów, konwersja kapitałów i strategie inwestowania społeczeństwa polskiego), Poznań 2000.
 • Bourdieu W.P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris 1979.
 • Bourdieu P., Reponses, Paris 1992.
 • Banfield E., The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe 1958, za: M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000.
 • Kwiatkowski M., Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny a sprawność instytucji demokratycznych, "Kwartalnik Filozoficzny" 2003, T. XXXI, z. 2.
 • Putnam R., Bowling Alone: malejący społeczny kapitał Ameryki, "Nowa Res Publica" 1996 nr 6.
 • Machaj I., Teoretyczne problemy stosowania kapitału społecznego w badaniach zbiorowości lokalnych, w: Współczesne społeczeństwo polskie, (red.) R. Suchocka, Poznań 2002.
 • Olson M., The Rise and Decline of Nations, New Hawen 1982.
 • Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, (red.) E. Majewski, G. Dalton, Warszawa 2002.
 • Woś A., Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformułowanie strategii rozwoju, w: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce, Warszawa 1998.
 • Pilichowski A., Jan Szczepański o paradoksach rozwoju rolnictwa polskiego w XX wieku; w: Strategie adaptacyjne społeczeństwa polskiego, (red.) J. Kulpińska i A. Pilichowski, Łódź 1996.
 • Turowski J., Rozwój wsi i rolnictwa w Holandii • wzrost gospodarczy • zagrożenia • odnowa, Lublin 1996, za: H. Newby, The Rural Sociology of Advanced Capitalist Societies, w: International Perspectives in Rural Sociology, (ed.) H. Newby, Chichester 1978.
 • Radkiewicz W., Rolnictwo niemieckie - przeszłość i teraźniejszość, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995 nr 3.
 • Kaleta A., Rolnictwo jako inkubator zmian formacyjnych, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, (red.) P. Starosta, Łódź 1995.
 • Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, wyd. 2 poszerz., Lublin 1995. Wieruszewska M., Odnowa wsi utopia czy nadzieja?, "Wieś i Rolnictwo" 1993 nr 1.
 • Halamska M., Maurel M.-C., Rolnictwo polskie a kwestia integracji europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 1997 nr 2.
 • Popławski T., Wieś polska na rozdrożu, "Wieś i Rolnictwo" 1995 nr 2.
 • Górny M., Koncepcja proekologicznego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, w: Społeczne uwarunkowania demokracji i wolnego rynku na wsi, (red.) K. Korab, Warszawa 1996.
 • Poczta W., Dylematy polityki rolnej EWG - wnioski dla Polski, w: Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, (red.) K. Gorlach i Z. Seręga, Kraków 1993.
 • Halamska M., Chłopi polscy w procesie transformacji systemowej, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, (red.) P. Starosta, Łódź 1995.
 • Woś A., Wieś, rolnictwo, wolny rynek. Dyskusja z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, Warszawa 1993.
 • Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, (red.) L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Warszawa 2001.
 • Rieger E., Bauernopfer. Das Elend der europaischen Agrarpolitik, Frankfurt am Main-New York 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.