PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 | 173--182
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój transportu a pomoc publiczna dla tego sektora gospodarki w Polsce

Warianty tytułu
Sustainable Development of Transport and Public Aid to this Sector of the Economy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rola państwa w gospodarce, w ramach prowadzonej polityki gospodarczej, może być wypełniana w różny sposób i z wykorzystaniem różnych instrumentów. Jednym z możliwych działań podejmowanych przez państwo jest wspieranie finansowe przedsiębiorców przez udzielanie im pomocy publicznej. Przyczyną leżącą u podstaw tego wsparcia jest chęć wywierania wpływu na decyzje beneficjentów pomocy publicznej, co w konsekwencji ma doprowadzić do osiągnięcia pożądanych celów społeczno-gospodarczych. Według najnowszej strategii UE działania całego ugrupowania i poszczególnych państw do niego należących powinny polegać na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych elementów wyznaczonego przez UE celu, jakim jest połączenie dynamicznej gospodarki ze spójnością społeczną, jest możliwość szybkiego, sprawnego i taniego przemieszczania osób i towarów przy możliwie najniższym obciążeniu środowiska naturalnego. Pomoc publiczna w sektorze transportu powinna więc przyczyniać się do osiągnięcia tego celu. Celem niniejszego opracowania jest analiza pomocy publicznej udzielonej sektorowi transportu w Polsce w latach 2004-2009 w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu, będącej priorytetem polityki transportowej UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of state in the economy, performed as part of economic policy, may be fulfilled in a number of ways and with the use of various instruments. Financial aid to entrepreneurs is one of the activities taken by the state. Public aid is provided in order to have an effect on decisions made by beneficiaries of this aid, which - as a consequence -shall contribute to attaining the stated socio-economic objectives. In line with the latest EU strategy aimed at facilitating the functioning of the Union and particular Member States, they shall support the economy to make it use resources more effectively, become more competitive and friendly to the environment. Taking the objective (i.e. dynamic economy along with social cohesion) established by the EU into account, one of the main elements is the possibility of fast, effective and inexpensive transport of people and goods, with the least harmful effect on the environment. Public aid in the sector under consideration shall contribute to achieving this objective. The present paper is aimed at analysing the public aid for transport in Poland during the period 2004-2009 with special reference to the implementation of sustainable development of transport, which is a priority of transport policy pursued by the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Kiełczewski, D., 2010, Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Poskrobko, B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Komisja Europejska, 2001a, Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej, Bruksela maj, COM(2001)264.
 • Komisja Europejska, 2001b, biała księga - Europejska polityka transportowa do 2010 roku - czas na decyzje, Bruksela wrzesień, COM(2001)370.
 • Komisja Europejska, 2006, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r, Bruksela czerwiec, SEC(2006)768.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Bruksela marzec, COM(2010) 2020.
 • Komisja Europejska, 2011, biała księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela marzec, COM(2011)144.
 • Rada Unii Europejskiej, 2006, Odnowiona strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju, Bruksela czerwiec, nota 10917/06.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006 i 2010.
 • United Nations, 1992, Rio Declaration on Environment and Development, http//www.un.org/en/index.shtml [dostęp 6.10.2011].
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001, Posiedzenie Rady Europejskiej w Göteborgu. Wnioski Prezydencji, "Unia Europejska - Monitor Integracji Europejskiej", nr 42.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2004 r., nr 123, poz. 1291, z późń. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.