PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 27 | 88--102
Tytuł artykułu

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podkarpackim

Warianty tytułu
Implementation of the Operational Programme Human Capital, 2007-2013 in Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym w historii UE programem współfinansowanym z EFS, na którego realizację przeznaczono 11 429 mln euro. Dzieje się tak, ponieważ całość wsparcia w ramach EFS przeznaczonego dla Polski na lata 2007-2013 została zaprogramowana właśnie w ramach PO KL. Celem programu jest umożliwienie wykorzystania pełnego potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach programu wsparciem objęte zostały następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia. PO KL ma również za zadanie przyczyniać się do realizacji strategii lizbońskiej. Województwo podkarpackie jest jednym z najaktywniejszych województw w kraju pod względem wykorzystania alokacji przewidzianej w ramach komponentu regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Przez większą część 2010 roku - od lutego do października oraz od kwietnia do sierpnia 2011 r. - nasze województwo było liderem w rankingu mierzącym postęp realizacji PO KL, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie kierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The Operational Programme Human Capital (OP HC) is the largest programme in the history of the European Union co-financed by the European Social Fund (ESF). 11 429 million euros was allocated for the implementation of this programme. This is because the whole ESF support for Poland allocated for the years 2007-2013 was programmed under OP HC. The programme aims to enable the use of the full potential of human resources through increased employment and adaptive potential of enterprises and their employees, raising the level of education in society, reducing areas of social exclusion and support for establishing administrative structures of the state. The programme provides support in the following areas: employment, education, social integration, development of adaptive capacity of workers and enterprises, as well as issues related to human resources development in rural areas, creating efficient partnerships at all levels of public administration and health promotion, OP HC is also aimed at implementation of the Lisbon Strategy. Podkarpackie Voivodeship is one of the most active provinces in the country in terms of utilisation of funds allocated under the regional component of the Human Capital Operational Programme, 2007-2013. For the better part of the year 2010 - from February to October, as well as from April to August 2011 our province was the leader of the ranking measuring the progress of OP HC realisation carried out by the Managing Authority. Implementation of the Programme is primarily the support directed to the inhabitants of our region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • PWSTE w Jarosławiu
Bibliografia
 • Bojar E., 2006, Doświadczenia wybranych regionów słabo rozwiniętych w wykorzystaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych, Lublin.
 • Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego, 2009, red. W. Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe nr 212, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, 2007, red. M. Herbst, Warszawa.
 • Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, 2004, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe nr 42, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Kapitał społeczny we wspólnotach, 2005, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Poździk R., 2008, Fundusze unijne zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Lublin.
 • Studia Europejskie, 2010, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego nr 3, red. D. Milczarek, Warszawa.
 • Sztaudynger J.J., 2005, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Warszawa.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele, działania, środki, Kraków.
 • Wilkin J, 2006, Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał [w:] Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, red. K. Szafraniec, Warszawa.
 • Zeszyty Naukowe nr 787, 2008, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.