PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 27 | 123--135
Tytuł artykułu

Dynamika finansowania inwestycji w wybranych gminach województwa podkarpackiego

Warianty tytułu
Dynamics of Investment Financing in Selected Communes of the Podkarpackie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje realizowane na poziomie lokalnym przez gminy mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej. Wolumen przedsięwzięć inwestycyjnych jest uzależniony od możliwości pozyskania odpowiedniej wielkości nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji. Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia obecnie pozyskanie przez samorządy terytorialne środków na finansowanie lokalnych inwestycji. Celem opracowania jest przedstawienie dynamiki inwestycji na podstawie wybranych gmin województwa podkarpackiego oraz określenie stopnia finansowania inwestycji ze środków UE w tych gminach. Na podstawie badań stwierdzono, że analizowane gminy systematycznie zwiększaj ą środki finansowe na inwestycje, ponadto gminy powiększają finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych za pomocą środków unijnych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza możliwości dostępu do środków pieniężnych poprzez fundusze strukturalne i Regionalne Programy Operacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The investments realized by communes on the local level are of a great importance to the local society. The volume of investment undertakings depends on the possibilities to gain a proper number of financial resources necessary for their realization. The membership in the European Union enables the local authorities now to gain resources for financing the local investments. The aim of this study is to present the development of the investments in the selected communes of the Podkarpackie Province and to determine to what extent the investments in these communes are financed from the EU resources. On the basis of the research carried out, it has been determined that the analyzed communes systematically increase the financial resources for investments and, moreover, that the part of resources for investment financing obtained by the communes from the EU also increases. The membership of Poland in the European Union creates opportunities to access financial means through the structural funds and the Regional Operational Programs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • PWSTE w Jarosławiu
 • PWSTE w Jarosławiu
Bibliografia
 • Brol R., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady i procedury [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, Wyd. AE, Wrocław.
 • Brol R., 1996, Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław.
 • Churski P., 2008, Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 2011.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosiedowski W. (red.), 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora, Toruń.
 • Parysek J.J., 1995, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, Wyd. KPZK PAN, Warszawa.
 • Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Patrzałek L., 1996, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego okresie transformacji systemowej w Polsce, Wyd. AE, Wrocław.
 • Purgat A., Reszel R., 1997, Zarządzanie gminą w teorii i praktyce. Poradnik, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra.
 • Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na dzień 20.11.2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 (stan na dzień 31.10.2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia rozwoju kraju 2007-2015, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Wyd. IBnGR, Warszawa.
 • Trojanek M., 1994, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyd. AE, Zeszyty Naukowe nr 137, Poznań.
 • Winiarski B., 2000, Polityka gospodarcza, Wyd. 2, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.