PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 270 Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej | 255--266
Tytuł artykułu

Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of NGO - Local Government Units (LGU) Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki takie jak gmina, powiat czy województwo stanowią przestrzeń, w której powinni nie tylko zmieścić się wszyscy jej mieszkańcy, ale również tak ułożyć wspólne relacje, aby nie tylko ze sobą współistnieć, ale również współpracować. Jednostki te stanowią system powiązanych ze sobą elementów, o wyraźnych, nie tylko terytorialnych, ale również społecznych, gospodarczych i kulturowych, granicach. Samorząd lokalny posiada bowiem wyborczą legitymację do działania i dysponuje zasobami finansowymi do ich realizacji. Niestety, zadanie współpracy z organizacjami pozarządowymi postrzegane jest często jako jedno z wielu i to wcale nie najważniejsze. Warunkiem współpracy tak różnych partnerów, czyli JST i dobrowolnego zrzeszenia, działającego dla określonego, często środowiskowo celu, jakim jest NGO, jest wobec tego zdolność do kompromisu i samoograniczania się po obu stronach. Wtedy samorząd może podjąć próby podzielenia się władzą, a organizacja pozarządowa ma szansę wpisać się bardziej świadomie w cele realizowane na poziomie lokalnym czy regionalnym. W rezultacie obie strony mogą spotkać się jako partnerzy, którzy współpracują przy tworzeniu polityk publicznych, rozumianych jako planowanie i wdrażanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. (fragment tekstu)
EN
NGO cooperation with local government units evolved into unique stage when the Act of Law of April 24lh 2003 on Public Benefit and Volunteer Work and its amendments of 2010 came into force. However, there are important discrepancies while introducing the rules determined in the Act. Therefore, the need for further standardizations in this cooperation has emerged. The conceptual model NGO - LGU cooperation described in this article seems to be an interesting and promising solution. A critical review of this model and its applicability and framework is furthermore presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K.., Makowski G., Stokowska A., Raport cząstkowy na temat współpracy międzysektorowej (na podstawie badań jakościowych), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, "Trzeci Sektor", nr specjalny 2010/2011.
 • Dobranowska-Wittelis M., Centrum Organizacji Pozarządowych w rękach samorządu, Gazeta NGO, 2010, nr 4.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Karta Zasad Organizacji Pozarządowych, www.fip.ngo.pl/x/69529.
 • Kontkiewicz P., Jak nowe mechanizmy współpracy zawarte w nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłyną na współdziałanie administracji publicznej z trzecim sektorem?, Trzeci Sektor, nr specjalny 2010/2011.
 • Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/ Model/Produkty/modelwspolpracy.pdf.
 • Piątkowski C, Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie i działalność administracji lokalnej i regionalnej [w:] Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Raport z badań nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Projekt Zwierciadło współpracy, www.pisop.org.pl (15.3.2012).
 • Rymsza M., Dudkiewicz M., Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, Trzeci Sektor, nr specjalny 2011-2012, Warszawa 2012.
 • Sargeant A., Marketing w organizacjach non-profit, Kraków 2004.
 • Swianiewicz P., Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, Dialog, 2008, nr 4.
 • Szczerski K, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Warszawa 2005.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz.873 ze zm. i Dz.U. 2010,nr 28, poz. 146.
 • Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym, Projekt NN115 123534 finansowany przez MNiSW w latach 2008-2011; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Wytrążek W., Odpowiedzialność za społeczność lokalną w państwie zdecentralizowanym, Zeszyty Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu - Administracja i Zarządzanie, 2008, Tom IV.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.