PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 276--296
Tytuł artykułu

Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union Position and Role as a Global Economic Power
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy starano się określić pozycję UE w gospodarce światowej i ocenić, czy pozwala ona oddziaływać skutecznie na globalne stosunki handlowe i zasady wymiany handlowej. Przedstawiono priorytety zagranicznej polityki handlowej UE i inicjatywy podejmowane przez nią na rzecz multilateralizacji systemu światowego handlu, przede wszystkim w ramach WTO. Przeprowadzono analizę obrotów i konkurencyjności UE w handlu międzynarodowym w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Chinami, obejmującą dynamikę obrotów, przewagi komparatywne w handlu towarami i usługami oraz saldo obrotów bieżących. Okazuje się, że mimo znaczącego udziału w międzynarodowej wymianie handlowej Unia nie jest w stanie przeforsować wiążących wszystkich uczestników światowego rynku reguł multilateralnej polityki handlowej, które zapewniałyby bardziej efektywną alokację czynników produkcji w skali świata, uczciwą konkurencję i sprawniejsze działanie mechanizmów dostosowawczych w przypadku pojawienia się nierównowagi na rachunkach obrotów bieżących krajów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the study, an attempt was made to outline the EU position in the world economy and to assess whether it enables to impact effectively the global trade relations and trade principles. The priorities of the EU external trade policy and its initiatives to multilateralise the world trade system, first and foremost within WTO were presented. An analysis of the EU trade and its competitiveness was conducted by the comparing it to the United States, Japan and China, including the dynamics of trade, comparative advantages in merchandise and services trade as well as the current account balance. It turns out that despite having a large share in the international trade, the European Union is not able to force through rules of multilateral trade policy, binding for all the participants of the world market, which would assure a more effective allocation of production factors on a global scale, fair competition and a better operation of adjustment mechanisms in the case of an emergence of imbalances in countries' current accounts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
276--296
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aussilloux V., Emlinger Ch., Fontagne L., 2011, What benefits from completing the Single Market?, La Lettre du CEPII, no. 316, 15 December.
 • Barroso J.M., 2011, European Union and Multilateral Global Governance, RSCAS Policy Papers, no. 01, Robert Schuman Center for Advanced Studies.
 • Current account balance of payments - Trade: Key Tables from OECD - OECD iLibrary, 2012, http://www.oecd-ilibrary.org/trade/current-account-balance-of-payments_20743920- table5 [dostęp: 31.03.2012].
 • ECB, 2011, The international role of the euro, July.
 • ECB, 2012, Statistics Pocket Book, March.
 • European Commission, 2010a, Product Market Review 2010-11, European Economy, no. 8.
 • European Commission, 2010b, Special Issue: The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro area, Quarterly Report on the Euro Area, vol. 9, no. 1.
 • European Commission, 2011a, European Competitiveness Report 2011.
 • European Commission, 2011b, European Economic Forecast - Autumn 2011. Statistical Annex, European Economy, no. 6.
 • European Commission, 2012, Pro Inno Europe. Innovation Union Scoreboard 2011.
 • Eurostat, 2011, External and intra-European Union trade. A statistical yearbook - Data 1958-2010.
 • International Monetary Fund, 2011, World Economic Outlook Database, September.
 • Lazarou, E., Edwards, G., Hill, Ch. and Smith, J., 2010, The Evolving "Doctrine" of Multilateralism in the 21st Century, Mercury E-paper, no. 3, February.
 • Moravcsik, A., 2011, Why the "Second Superpower" Needs a New Discourse, RSCAS Policy Papers, no. 01, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
 • Mucha-Leszko, B., Kąkol, M., 2009, Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki konkurencji, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, SGH, Warszawa.
 • Mucha-Leszko, B., Kąkol, M., 2010, EU economic frontiers determined by its international trade position and trade policy, Eurolimes, vol. 10, Autumn 2010, Journal of the Institute for Euroregional Studies, Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Oradea and University of Debrecen.
 • Mucha-Leszko, B., Kąkol, M., Białowąs, T., 2009, Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach1995-2008 i ocena konkurencyjności, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Pomoc rozwojowa UE: KE przyjęła ambitny plan działania, 28.04.2010, http://www.csnn- fo.org/pl/coponent/content/article/2113-pomoc -rozwojowa [dostęp: 04.04.2012].
 • WTO, 2008, World Trade Report 2008: Trade in Globalizing World.
 • WTO, 2011, http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WsdbExport.aspx?Language=E [dostęp: 30.03.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.