PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
11 (2004) | nr 1 (38) | 94--104
Tytuł artykułu

Ocena właściwości proteolitycznych preparatów enzymatycznych uzyskanych z różnych szczepów drożdży Yarrowia lipolytica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proteolytic Qualities of Enzymatic Preparations Obtained from Various Strains of The Yarrowia Lipolytica Yeast
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badania miały na celu porównanie aktywności hydrolitycznej preparatów enzymatycznych, otrzymanych z płynów pohodowlanych dwóch szczepów drożdży Yarrowia lipolytica PII6a i A-101, oraz sprawdzenie możliwości ich zastosowania do prowadzenia hydrolizy skór wieprzowych. Preparaty enzymatyczne uzyskano z hodowli drożdży prowadzonych na dwóch podłożach, w których zastosowano różne źródła węgla (olej słonecznikowy lub glukozę). Stwierdzono niewielką aktywność kolagenolityczną wszystkich ocenianych preparatów enzymatycznych. Na podstawie oznaczeń ich aktywności proteolitycznej i lipolitycznej do prowadzenia hydrolizy skór wieprzowych wybrano preparaty otrzymane ze szczepu PII6a. Efektywność hydrolizy enzymatycznej skór, wyrażona ilością uwalnianej hydroksyproliny, wolnych grup aminowych oraz białka, była największa przy zastosowaniu mieszaniny preparatów enzymów pochodzących z hodowli na obu podłożach. Ponadto poprzez odpowiedni dobór warunków prowadzenia procesu (temperatura, pH oraz rozdrobnienie surowca) można istotnie wpływać na jego wydajność. Przedstawione wyniki badań wskazują na celowość stosowania tego taniego źródła enzymów do degradacji białek skór wieprzowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the investigations was to compare the hydrolytic activity of enzymatic preparations obtained from post-culture fluids of two yeast strains: Yarrowia lipolytica PII6a and A-101, and to test the possibility of using them in the hydrolysis of pigskins. The enzymatic preparations were obtained from the yeast cultured in media with two different sources of carbon (oil or glucose). It was stated that the collagenolytic activity of all enzymatic preparations investigated was low. Their proteolytic and lipolytic activity was determined, and, on this basis, the preparations obtained from the PII6a strain were selected for the hydrolysis of pigskins. The efficiency of enzymatic hydrolysis of pigskins, expressed as an amount of: released hydroxyproline, free amine groups, and protein, was the highest in the case of applying a mixture of enzymatic preparations obtained from the cultures developed in the two media as indicated above. Moreover, it was stated that the appropriate selection of the fitting process conditions (temperature, pH, and raw material comminution) might significantly enhance the process efficiency. The results of the investigations performed confirm that this inexpensive source of enzymes could be widely used for the degradation of proteins in pigskins. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
 • A.O.A.C.: Official Methods of Analysis, 15thEdition: 1st Supplement, Hydroxyproline in Meat and Meat Products, 1990, 36-37.
 • Bailey A., J., Light N., D.: Connective tissue in meat and meat products. Elsev. Appl. Sci., London 1989.
 • Bednarski W.: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. W: Biotechnologia _żywności, pod red. W. Bednarskiego i A. Repsa. WNT, Warszawa 2001, s. 376-397.
 • Bichodka M.J., Khachatourians G.G.: Purification and properties of an extra-cellular proteinase produced by enthomopathogenic fungi. Appl. Environ. Microbiol., 1987, 7, 1679-1684.
 • Buckenhüskes H., J.: Enzyme in der Fleischverarbeitung. Fleischwirts., 2000, 3, 29-33.
 • Frokjaer S.: Use of hydrolysates for protein supplementation. Food Technol., 1994, 10, 86-88.
 • Gdula A., Skiba A., Chrzanowska J., Wojtatowicz M.: Yarrowia lipolytica - jej aktywność hydrolityczna i potencjalny udział w procesie dojrzewania serów. Mat. Konf. XXIX Sesji Nauk. KTiChŻ PAN, Olsztyn, 1998, s. 207.
 • Kalinowska H., Bielecki S., Turkiewicz M.: Enzymy nowej generacji w produkcji żywności. Cz. I. Przem Spoż., 2000, 10, 3-5.
 • Kijowski J.: Muscle proteins. In: Chemical and functional properties of food proteins. Ed. Z.E. Sikorski, Technomic Publishing Co. Inc. Lancaster 2001, pp. 233-269.
 • Krasnowska G.: Kolagen - właściwości i znaczenie technologiczne. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 1998, 328, 137-147.
 • Kuchroo C.V., Ramilly I.P., Fox P.F.: Assessment of proteolysis in cheese by reaction with trinitrobenzensulphonic acid. J. Food Technol., 1983, 7, 129-133.
 • Leger R.J., Cooper R.M., Charnley A.K.: Cuticle-degradation enzymes of enthomopatogenic fungi. Cuticle degradation in vitro by enzymes from enthomopathogen. J. Invertebr. Pathol., 1986, 47, 167-177.
 • Mejbaum-Katzenellenbogen W., Mochnacka I.: Kurs praktyczny biochemii. PWN, Warszawa 1968.
 • Morihara K., Tsuzuki H.: Elastolytic properties of various proteinases from microbiologic origin. Arch. Biochem. Biophys., 1967, 120, 68-78.
 • Powell T.H., Hunt M.C., Dickeman M.E.: Enzymatic assay to determine collagen thermal denaturation and solubilization. Meat Sci., 2000, 54, 307-311.
 • PN-ISO 1442:2000. Mięso i przetwory mięsne. - Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).
 • PN-75/A-04018. Produkty rolno-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kiejdahla i przeliczanie na białko.
 • Robak M.: Studia nad wykorzystaniem octanu i wydzielaniem cytrynianu przez drożdże Yarrowia lipolytica. Zesz. Nauk. AR, Rozprawy, Wrocław 2002, 442.
 • Sadowska M., Kotłowski R.: Fizykochemiczne właściwości kolagenu ryb, świń i bydła. W: Żelatyna. Właściwości, technologia, użytkowanie. Polska Izba Dodatków do żywności, Konin, 1999, 13-25.
 • Sawicka - Żukowska R.: Zastosowanie preparatów enzymatycznych w przemyśle rolno-spożywczym. Przem. Spoż., 1998, 3, 19-22.
 • Sikorski Z.E.: Charakterystyka białek głównych surowców żywnościowych. W: Chemia żywności, pod red. Z.E. Sikorskiego, WNT, Warszawa 2002, 304-333.
 • Snyder S. L., Sobociński P.Z.: An improved 2,4,6-trinitrobenzosulphonic acid method for determination of amines. Analys. Bioch., 1975, 64, 285-288.
 • Warchalewski J.R.: Zastosowanie enzymów w produkcji żywności na przełomie wieków. Przem. Spoż., 2001, 8, 40-44.
 • Wojtatowicz M., Chrzanowska J., Juszczyk P., Skiba A., Gdula A.: Identification and biochemical characteristic of yeast microflora of Rocpol cheese, J. Food Microbiol., 2001, 69, 135-140.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.