PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych | 139--189
Tytuł artykułu

Przedsiębiorcze przewagi konkurencyjne jako zjawisko przestrzenne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niejednorodny poziom zagospodarowania i rozwoju gospodarczego wewnątrz kraju jest przyczyną prowadzenia aktywnej polityki rozwoju regionalnego. Jej celem jest stymulowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego w układzie terytorialnym. Aktywne i świadome oddziaływania państwa na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów kraju ma na celu efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, zasobów naturalnych i majątkowych. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejski wszelkie przedsięwzięcia interwencyjne, w ramach prowadzonej polityki regionalnej, dokonywane są zgodnie z przepisami pomocy publicznej. Ramy prawne pomocy publicznej zostały nakreślone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a szczegółowe zasady określono w licznych rozporządzeniach Rady Wspólnot Europejskich. W rozporządzeniach znajdziemy informację, w jakich regionach (ze względu na poziom rozwoju gospodarczego), w jakiej wysokości, w jakiej formie i w jakim trybie oraz jakim podmiotom, na sfinansowanie jakich kosztów, państwo może udzielić pomocy ze środków publicznych (niezależnie od ich pochodzenia z budżetu państwa czy budżetu wspólnotowego). Z uwagi na ograniczoną ilość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie aktywnej polityki rozwoju regionalnego (zwanej również polityką spójności) zasadne jest postawienie pytania, jaka jest ich efektywność i czy faktycznie przyczyniają się one do wyższego tempa rozwoju gospodarczego. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa osiągające przewagi konkurencyjne, przy wykorzystaniu różnych form środków publicznych, przyczyniają się do osiągania ponadprzeciętnego poziomu przedsiębiorczości oraz ponadprzeciętnego poziomu rozwoju gospodarczego na terenach macierzystych gmin lub powiatów. W tym celu zostaną zbadane wybrane instytucjonalne formy wspierania rozwoju regionalnego, takie jak: specjalne strefy ekonomiczne, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry. Wybór takich a nie innych form udzielania pomocy publicznej podyktowany jest ich zróżnicowanym charakterem, udostępnianiem pomocy przedsiębiorcom w odmiennych formach oraz różnym okresem funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
Bibliografia
 • Art. 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 definiuje pojęcie "powiązania kooperacyjnego". Zakres tego pojęcia jest z punktu widzenia formalnego znacznie szerszy niż pojęcie klastra i zawiera także inne formy sieciowej współpracy, np. łańcuchy produkcyjne, nie uwzględniając pojęcia koncentracji terytorialnej przedsiębiorstw.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Oficyna Wydawnicza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004., s. 27.
 • Dz. U. z 2008 r., nr 68, poz. 414 z późn. zm.
 • Dzierżanowski M., Szultka S., P. Tamowicz, E. Wojnicka, Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunku rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa 2005, s. 32.
 • Godlewska-Majkowska H., Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych, jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, Warszawa 2009, publikacja elektroniczna: http//www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10631.
 • Ministerstwo Gospodarki, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2010 r., s. 18.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 249-250.
 • Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 60.
 • Perroux F., Growth pole theory, technological change, and regional economic growth, w: Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, s. 11.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990.
 • Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 301.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomiczncyh (Dz. U. z 1994 r., Ne 123, poz. 600).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.