PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 70 | 71--80
Tytuł artykułu

Deficyt kapitału społecznego na popegeerowskich obszarach jako bariera zrównoważonego rozwoju polskiej wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lack of Social Capital on the Post-State-Owned Farms as a Barrier of Sustainable Development of Polish Villiges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wskazanie wpływu likwidacji państwowych gospodarstw rolnych na poziom kapitału społecznego ich pracowników (a więc takich m.in. zasobów, jak zaufanie, wiarygodność czy lojalność, tkwiących w relacjach międzyludzkich) i - co się z tym wiąże - w związku z tym na możliwość zrównoważonego rozwoju polskiej wsi. Proces nowego zagospodarowania majątku PGR-ów stanowił ogromną zmianę w życiu ich pracowników. Prezentowane treści mają charakter teoretyczno-empiryczny. W badaniach wykorzystano metody analizy jakościowej (logicznej) - zarówno dedukcji, jak i indukcji, oraz, w mniejszym stopniu, metody analizy ilościowej, zwłaszcza z zakresu statystyki opisowej. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is to show the role which played the closing of stateowned farms on the level of its employees' social capital. It is no doubt that this process made huge changes in theirs life, especially it was connected with losing jobs. High unemployment contributed to poverty and marginalization. In this context, it is worth asking about the scope and quality of services offered from government and NGO which aim to help those people and as a result contributes to grow of social capital level. High level of social capital would be also a basis for sustainable growth of Polish villages. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Charakterystyka bezrobotnych pochodzących z terenów po Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Agencja Nierychomości Rolnych, www.budujmyrazem.pl, dostęp dn. 15.01.2012 r.
 • Dziubińska-Michalewicz M. 2004. Problemy bezrobocia i ubóstwa na terenach byłych państwowych gospodarstw rolnych. Warszawa, Kancelaria Sejmu, Biuro Prognoz i Analiz, 1.
 • Giza-Poleszczul A., Kościesza-Jaworski W. 2008. Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Zał. 4. Warszawa, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 18-50.
 • Kamiński R. 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 125.
 • Michalewska-Pawlak M. 2010. Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, w: Kapitał społeczny. Interpretacje, impresje, operacjonalizacja. Red. M. Klimowicz, W. Bokajło. Warszawa, Wydaw. Fachowe CeDeWu.pl, 185-202.
 • Nawrot K.A. 2010. Wzrost i rozwój gospodarczy w teorii i praktyce, w: Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej. Red. E. Skawińska, K.G. Sobiech-Grabka, K.A. Nawrot. Warszawa, PWE, 130.
 • Szpak E. 2005. Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów. Warszawa, Wydaw. TRIO, 34-68.
 • Stappen R. 2006. Raport Brundtland. Nowy Jork, [b.w.], 19.
 • Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków, Wydaw. Znak, 278.
 • Sztompka P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Znak, 322.
 • Tereny popegeerowskie wciąż mają 20 proc. (sic!) bezrobocie, http://gospodarka.gazeta.pl/ gospodarka/ 1,33181,5254778.html, dostęp dn. 24.07.2008 r.
 • Tittenbrun J. 2007. Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Poznań, Wydaw. Zysk i S-ka, 325-344.
 • Urbanki A. 2008. Tereny popegeerowskie - uwarunkowania, wyzwania, możliwości rozwoju, Biuletyn Portalu Bezrobocie.org.pl 13, 9.
 • Ubóstwo. Analiza przestrzenna problemu. 2010. Szczecin, Obserwatorium Integracji Społecznej, 5-12, www.ois.wzp.pl na podstawie www.stat.gov.pl, 20.04.2012 r.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. DzU z 2004 r., nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o przekształceniach własnościowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. DzU z 1991 r., nr 107, poz. 464.
 • Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów 2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1488_PLK_WAI.htm, dostęp dn. 20.04.2012 r.
 • Giza-Poleszczuk A., Kościesza-Jaworski W. 2008. Społeczne aspekty likwidacji państwowych gospodarstw rolnych: raport socjologiczny z badań ilościowych i jakościowych. Załącznik 4 do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Warszawa, MPiPS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.