PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 70 | 129--140
Tytuł artykułu

Rola samorządu terytorialnego i jego kapitału społecznego w budowaniu zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Local Government and its Social Capital in Sustainable Development Creating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu zrównoważonego rozwoju. Jako organy władzy publicznej posiadają one kompetencje do sprawnego wykorzystywania dostępnych w regionie zasobów, by przekształcać je w zyski dla regionu o wymiarze gospodarczych, społecznych i przyrodniczych. (fragment tekstu)
EN
This article shows the role of local government in creating the sustainable development. As an organization of local communities is an important element in the progression of economic, social and natural science. The improvement is the variety of tasks, the implementation is the responsibility of local authorities. The quality of their implementation and le level of satisfaction of social needs in the area determine the rate of local and regional development. An important element of policy is the attitude of society to the administrative authority. This ratio is based on investments in social infrastructure. Execution of the tasks in this area is focused on meeting the needs of a social nature. LGU expenditure on social infrastructure present that its meaning is going up in local authorities opinion. Moreover the measures for its implementation are growing up very quickly since 2001. In this article the social capital of local governments was also taken into consideration. Effectiveness of actions taken in the region depends on them. This part presents the results of synthetic studies of social capital in the assessment of LGU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Brzęczek T. 2011. Ocena poziomu zasobów kapitału społecznego w samorządzie i wspólnocie lokalnej oraz ich ważności, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Red. E. Skawińska. Poznań, WSB w Poznaniu, 77.
 • Gaczek W.M., Komorowski J.W. 2005. Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki, w: Innowacje w rozwoju regionu. Zesz. Nauk. AE Pozn. 57, 52-55.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. 2008. Ocena konkurencyjności województw. Gdańsk, JBnGR.
 • Kańduła S. 2005. Społeczne wydatki budżetowe gmin, jako podstawa budowy kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny we wspólnotach. Red. H. Januszek. Poznań, Wyd. AE w Poznaniu, 332.
 • Keatling M. 1993. Szczyt Ziemi. Globalny program działań. Napisana potocznym językiem wersja dokumentu Agenda 21 i innych porozumień przyjętych w Rio. Genewa, The Center for Our Common Future.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. DzU z 1997 r., nr 78. poz. 483 ze zm.
 • Libertowska A. 20011. Sposoby stymulowania wzrostu kapitału społecznego określone w prognozie, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Red. E. Skawińska. Poznań, WSB w Poznaniu, 87-93.
 • Lira J., Wysocki F. 2003. Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury technicznej w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego. Poznań, ZN WSHiU w Poznaniu 6, 169-178.
 • Markowski T. 2008. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Warszawa, PWN, 13-28.
 • Nowacka D. 1999. Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań), w: Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo- Wschodniej. Cz. II. Red. C. Glinkowski. Poznań, Wydaw. AE w Poznaniu, 376-377.
 • Osiński J. 2008. Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, w: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Warszawa, PWN, 29-46.
 • Pięcek B. 1997. Infrastrukturalne uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowanie wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa, Wydaw. SGGW.
 • Płowiec U. 2004. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej regionów w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa, PAN.
 • Pochwała A. 1993. Samorząd lokalny i administracja terenowa a rozwój przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. Red. K. Duczkowska- Małysz. Warszawa, PAN, 193.
 • Putnam R. 1995. Demokracja w działaniu. Kraków, Wydaw. Znak, 258-265.
 • Roszkowska E. 2007. Zrównoważony rozwój jako równowaga dynamiczna w uogólnionej grze społecznej. Ekon. Środ. 1, 40.
 • Skawińska E., Cyrson E. 2010. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Poznań, Wydaw. PPozn., 100.
 • Skawińska E. 2011. Wprowadzenie do rozdziału 3, w: Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Red. E. Skawińska. Poznań, Wydaw. Politechnika Poznańska, 63.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. 2009. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska. Warszawa, PWE, 69-71.
 • Sobczak E. 2010. Zróżnicowanie poziomu i dynamiki czynników rozwoju gmin i powiatów w ramach województw. Warszawa, Wydaw. PWarsz., 9.
 • Sobiech K. 2007. Infrastruktura drogowa jako uwarunkowanie rozwoju Polski, w: Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich. Red. M. Wąsowicz. Warszawa, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, 109-120.
 • Tur R. 2007. Rola i zadania organów samorządu terytorialnego w gminie, w: Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i świata. Red. Z. Tomczonek. Białystok, Wydaw. PBiałost., 279.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym. DzU z 1990 r., nr 16, poz.95.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU z 1996 r., nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. DzU z 1998 r., nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. DzU z 1998 r., nr 91, poz. 576.
 • Wilczyńska K. 1977. Zróżnicowanie przestrzenne niektórych elementów infrastruktury wsi województwa poznańskiego. Pozn. Rocz. Ekon. 28, 52.
 • Wilczyńska K. 2007. Infrastruktura warunkiem wzrostu gospodarczego. Zesz. Nauk. Wyż. Szkoły Handlu i Gosp. w Pozaniu 7, 158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.