PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 70 | 191--200
Tytuł artykułu

Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stimulation of the Development in the Problem Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem niniejszego opracowania jest problematyka rozwoju w regionach problemowych. Obszary problemowe stanowią główny przedmiot zainteresowań aktywnej polityki regionalnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą koncentracji unijnej polityki regionalnej obszary te mogą otrzymać największe wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych. W przypadku obszarów problemowych zasada koncentracji powinna być nadrzędnym założeniem programowania wsparcia i służyć zapewnieniu właściwego ukierunkowania celów i środków skutecznie oddziałujących na sytuację społecznogospodarczą poprzez wykorzystanie wewnętrznych potencjałów wzrostu i rozwoju. Na mechanizmy wsparcia obszarów problemowych wskazuje krajowa strategia rozwoju regionalnego na lata 2010-2020, która na poziomie celów polityki regionalnej zakłada wzmocnienie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wyznaczanie obszarów problemowych jest procesem złożonym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obszary problemowe, pomimo powszechnego używania tego pojęcia, nie zostały jednoznacznie zdefiniowane. Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z rozwojem obszarów problemowych. (fragment tekstu)
EN
"Problem areas" is a widely used term in the discourse on the subject of regional development and regional policy. However this is not a strict term, which follows first, the dynamic changes of the development paradigm resulting in regional development factors and secondly, the multiplicity of definitions relating to the large number of areas found as "problematic". By the same reason, in this text the definition of problem area and its characteristics is general, text discusses the modern factors of development, gives a development scenario and proposed certain actions that may contribute to the development of the problem region. Rural areas meet the criteria for the problem area: there are negative signs in the social economic and technical spheres, which cause certain internal anomalies (in the spatial structure) and abnormality of the area. Thus the area creates a system of pathological features, which can be eliminated with the external measures and forces. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bański J. 1999. Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Pr. Geogr., IGiPZ PAN, 172.
 • Ciok S. 1994. Wybrane obszary problemowe Polski południowo-zachodniej. Acta Univ. Wratisl., Studia Geogr. 1631, (62).
 • Domański B. 2012. Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne - bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju, http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/Rozwoj%20polskich% 20metropolii%20a%20regiony%20peryferyjne%20B%20Domanski.pdf, dostęp dn. 30.01.2012 r.
 • Drucker P. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa, PWE.
 • Gorzelak G. Strategiczne kierunki rozwoju Polski wschodniej. Ekspertyza na potrzeby opracowania.
 • Gorzelak G. 2010. Obszary problemowe jako adresat polityki regionalnej - doświadczenia polskie i międzynarodowe, w: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, MRR, 71-81.
 • Kolarska-Bobińska L. 2009. Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej. Warszawa, ISP.
 • Korenik S., Mempel-Śnieżyk A. 2006. Wykorzystanie narzędzi technologii informatycznych w budowie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Zesz. Nauk. SCENO 2, 343-344.
 • Nahapiet J., Ghoshal S. 1988. Social Capital. Intellectual capital and the organizational advantage. Acad. Manag. Rev. 23 (2), 242-266.
 • Pachura P., Kozak M. 2006. Kapitał społeczny elementem podejścia systemowego w zarządzaniu rozwojem regionu, w: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Red. E. Bojar. Lublin, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 295.
 • Porter M.E. 1988. Competitives Advantages of Nations. Free Press, 129.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 258.
 • Schumpeter J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa, PWN, 104.
 • Stachowicz J. 2006. Zarządzanie kapitałem społecznym procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w woj. śląskim. Projekt badawczy KBN nr 2H02D 03225: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych. PWN, (materiały niepublikowane).
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. 2007. Warszawa, MRR.
 • Szul R. 2007. Teorie i koncepcje w polityce regionalnej. Rozwój, region, przestrzeń. Pr. zbior. pod red. G. Gorzelaka i A. Tucholskiej. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 119.
 • Wildowicz-Giegiel A. 2008. Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Red. S. Pangsy-Kania, K. Piech. Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji, 57.
 • Wolfe D.A., Nelles J. 2008. The role of civic capital and civic associations in cluster policy, in: Handbook of research on innovation and clusters. Cases and policies. Red. Ch. Karlsson. Edward Elgar Publishing Inc., USA, 374.
 • Zagożdżon A. 1988. Kilka uwag o obszarach problemowych, w: Gospodarka przestrzenna, region, lokalność. Biul. KPZK Warsz. 138, 137-147.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.