PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 98--105
Tytuł artykułu

Ecological and Rapid Control of Relevant Technological Factors of Rapeseed Oil Pressing Process

Warianty tytułu
Ekologiczna i szybka kontrola jakości istotnych wskaźników technologicznych procesu tłoczenia nasion rzepaku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the study partial least squares regression models were developed for rapid and ecological estimation of important technological factors for intact rapeseeds and cake using data collected by near infrared spectroscopy. Quality control based on traditional methods is time- and cost-consuming as well as destructive for environment and people's health. Methods based on near infrared spectroscopy can be a sufficient alternative. For intact rapeseed determination coefficient (R2) of 0.94, 0.97 and root mean square error of cross validation (RMSECV) of 0.0016, 0.0026 were obtained for moisture, free fatty acid value and total fat content, respectively. For rapeseed cake R2 of 0.94, 0.97 and RMSECV of 0.0016, 0.0026 were obtained for moisture and total fat content, respectively. The results demonstrate that NIR spectroscopy combined with chemometric methods make it possible to control and manage quality in rapeseed oil production process. (original abstract)
W artykule opracowano modele regresji najmniejszych kwadratów służące do oceny klu­czowych wyróżników technologicznych nasion i makuchu rzepakowego na podstawie widm w bliskiej podczerwieni. Przeprowadzone badania wykazały, że metody oparte na spektrosko­pii w bliskiej podczerwieni mogą stanowić alternatywną metodę do zdecydowanie kosztow­niejszych i czasochłonnych analiz opartych na normach krajowych. Współczynnik determina­cji (R2) dla rzepaku wyniósł 0,977 w przypadku oznaczania zawartości tłuszczu, 0,983 dla zwartości wolnych kwasów tłuszczowych oraz 0,980 dla wilgotności. Średni błąd kwadratowy zbioru (RMSEC) dla nasion rzepaku wyniósł 0,0021 w przypadku zawartości tłuszczu, 0,0010 wilgotności oraz 0,0545 dla zwartości wolnych kwasów tłuszczowych. Nieznacznie lepsze wyniki otrzymano dla makuchu rzepakowego. Współczynnik determinacji (R2) dla zawartości tłuszczu wyniósł 0,999 w przypadku zawartości tłuszczu oraz 0,993 dla wilgotności. Średni błąd kwadratowy zbioru (RMSEC) dla makuchu wynosił 0,0004 dla zawartości tłuszczu oraz 0, 0246 dla wilgotności. Otrzymane wyniki wykazują, że spektroskopia NIR w połączeniu z metodami chemometrycznymi może być stosowana w kształtowaniu jakości oleju rzepako­wego w procesie produkcyjnym poprzez kontrolę jakości kluczowych parametrów technolo­gicznych nasion rzepaku i makuchu. Wyniki analiz uzyskane z opracowanych modeli chemo- metrycznych są porównywalne do tych otrzymywanych metodami referencyjnymi, co pozwa­la na ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
98--105
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
autor
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • [1] Data published on February 2013 and refers to UE-27 (without Luxemburg, Cyprus and Malta).
 • [2] FEDIOL (2013) Annual statistic reports from 2011 on subject: Oilseeds - productions, imports, exports and crushing, http://www.fediol.eu/web/statistics%202011/ 1011306087flist 1187970179/fl .html. Accessed 10 June 2013.
 • [3] GUS (2012) Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • [4] FEDIOL (2013) Annual statistic reports from 2011 on subject: Split of end-use (consumption) of all EU-27 vegetable oils in 2010 vs 2011, http://www.fediol.eu/web/statistics%202011/1011306087/listll87970179/fl.html. Accessed 10 June 2013.
 • [5] AC Nielsen (2013) Badania rynkowe - Analiza sprzedaży detalicznej produktów spożywczych na terenie Polski.
 • [6] GUS (2013) Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • [7] Lewandowski W.M. (2010) Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo WNT, 344-346.
 • [8] Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Jaworek M., Siger A., Szulczewska A. (2002) Oznaczanie niektórych składników jako wyróżników jakości nasion rzepaku produkowanych w różnych regionach Polski, Rośliny Oleiste, XXIII: 447-459.
 • [9] Sinelli N., Casiraghi E., Tura D., Downey G. (2008) Characterisation and classification of Italian virgin olive oils by near- and mid-infrared spectroscopy, Journal of Near Infrared Spectroscopy, 16, 335-342.
 • [10] Smola N., Urleb U. (2000) Qualitative and quantitative analysis of Oxytetracycline by near-infrared spectroscopy, Analytica Chimica Acta, 410, 203- 210.
 • [11] Dupuy N., Galtier O., Ollivier D., Vanloot P., Artuad J. (2010) Comparision between NIR, MIR, contacted NIR and MIR analysis and hierarchical PLS models. Application to virgin olive oil analysis, Analytica Chimica Acta, 666, 23-31.
 • [12] Mailer R.J. (2004) Rapid evaluation of Olive Oil Quality by NIR Reflectance Spectroscopy, Journal of the American Oil Chemist's Society, 81, 823-827.
 • [13] Zeaiter M., Roger J.M., Bellon-Maurel V. (2006) Dynamic orthogonal projection. A new method to maintain the on-line robustness of multivariate calibrations. Application to NIR-based monitoring of wine fermentations. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 80, 227-235.
 • [14] Huang H., Yu H., Xu H., Ying Y. (2008) Near infrared spectroscopy for on/in-line monitoring of quality in foods and beverages: A review, Journal of Food Engineering, 87, 303-313.
 • [15] EN ISO 659:2010 Oilseeds - Determination of oil content - reference method (Polish version used in the study: PN-EN ISO 659:2010 Nasiona oleiste - Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza)).
 • [16] EN ISO 734-1:2000 Oilseed meal - Determination of oil content - extraction with hexane or light petroleum (Polish version used in the study: PN - EN ISO 734-1:2000 Śruta nasion oleistych - Oznaczanie zawartości oleju - Ekstrakcja heksanem (lub eterem naftowym)).
 • [17] EN ISO 665:2004 Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (Polish version used in the study: PN - EN ISO 665:2004 Nasiona oleiste - oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych).
 • [18] EN - ISO 729:1999 Oilseeds - Determination of oil acidity (Polish version used in the study: PN-ISO 729:1999 Nasiona oleiste - oznaczanie kwasowości oleju).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.