PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 70 | 225--236
Tytuł artykułu

Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of Pig Breeding in Sustainable Rural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich ma produkcja żywca wieprzowego. Sprzedaż wieprzowiny w 2010 r. stanowiła 13,6% produkcji towarowej rolnictwa oraz 24,6% produkcji towarowej zwierzęcej. Celem badań przedstawionych w opracowaniu było zatem określenie wpływu chowu trzody chlewnej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. (fragment tekstu)
EN
The aim of the research presented in the study was to determine the impact of pig farming for sustainable rural development in Poland. The analysis included 100 farms with pigs located in twelve voivodeships with the largest concentration of this animal species breeding in Poland. The research shows that the ecological threat brought about by farms with small-scale production is low. A different situation occurs in places of high concentration of pig herds. Part of farms does not comply with the standards for stocking density per 100 ha of utilized agricultural area, and monoculture is used in the cultivation of plants. Some pigs producers take action to protect nature, and; therefore, receive agri-environmental additional payments. For the sustainable rural development with the pig farms it is advisable to maintain a suitable area of agricultural land necessary for the management of animal manure and the formation of proper crop rotation on an arable land. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--236
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. DzU z 31 grudnia 1991 r., nr 375.
 • Dyrektywa Rady 79/409I/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. DzU L 25 kwietnia 1979 r., nr 103.
 • Dyrektywa nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. DzU z 22 lipca 1992 r., nr 206.
 • Faber A. 2001. Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Frag. Agronom. 1 (69), 31-44.
 • Koreleski K. 2005 a. Ewolucja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. Olsztyn, Wydaw. UWM w Olsztynie, 9-17.
 • Koreleski K. 2005 b. Kształtowanie i ochrona środowiska w wybranych europejskich systemach rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR Krak., Ser. Geod. (21), 199-208.
 • Mickiewicz B., Gotkiewicz W. 2010. Znaczenie i rola obszarów natura 2000 w życiu gospodarczym gminy. Ochr. Środ. Zasob. Natur. 45, 145-152.
 • Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. 2006. [b.w.], Poznań, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddz. w Poznaniu, 16-17.
 • Pawlak J. 2008. Technologia produkcji zwierzęcej a środowisko naturalne. Probl. Inż. Rol. 4, 85-91.
 • Piontek F. 2001. Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie. T. 1. Białystok, Ekonomia i Środowisko, 17-44.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2011. Warszawa, GUS.
 • Romaniuk W. 2010. Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Probl. Inż. Rol. 4, 121-128.
 • Różnorodność biologiczna Polski. 2003. Pr. zbior. pod red. R. Andrzejewskiego i A. Weige. Narod. Fund. Ochr. Środ., Warszawa 284.
 • Staniak M. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym. Woda Środ. Obsz. Wiej. 9, 3 (27), 187-194.
 • Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., Haan C. de. 2006. Livestock's long shadow. Environment issues and options. Rome, FAO.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. DzU z 2004 r., nr 92, poz. 880, z późn. zm.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 roku, http://www.stat.gov.pl, dostęp dn. 2.03.2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.