PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 316--330
Tytuł artykułu

Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej 2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union Relations with the People's Republic of China in the Face of Challenges of the Global Economy 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie relacji Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec nowych wyzwań gospodarki globalnej 2012. Stosunki ekonomiczne między dwoma stronami w pierwszej dekadzie XXI w. uległy znacznemu rozszerzeniu, co wynikało ze wspólnych interesów. Kryzys ekonomiczny przełomu pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI w. przyczynił się do powstania planów pobudzenia gospodarek obu stron, które prowadzą do zacieśnienia wzajemnych stosunków. Po obu stronach istnieją równocześnie przesłanki i warunki dla dalszego rozwoju oraz pogłębiania szerokiej współpracy ekonomicznej. Niezwykle aktualne i istotne znaczenie dla perspektywicznej pozycji globalnej Unii Europejskiej mają, wynikające z dynamicznego rozwoju, chińskie wyzwania konkurencyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present of the European Union relationship with the People's Republic of China against the new challenges of the global economy 2012. Economic relations between the two parties in the first decade of the 21st century have significantly developed, which is due to the common interests. The economic crisis of the first and second decade of the 21st century contributed to the creation of stimulus plans to boost economies of both parties which resulted in strengthening mutual relations. In the case of both parties there exist reasons and conditions for further development and broader economic cooperation. Extremely topical and important for forward-looking global position of the European Union are Chinese competitive challenges, resulting from a dynamic development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
316--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Acharya A., 2011, Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sevreignty, Regionalismn, and Rule- Making in the Third World, International Studies Quarterly Journal of the International Studies Association, vol. 55, no. 1, March.
 • Axelrod R.S., Vig N.J., Schreurs M.A., 2005, The European Union as an Environmental Governance System, [in:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (eds.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Białowąs T., Kąkol M., 2009, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995-2007, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Bussel J., 2011, Explaining Cross-National Variation in Government Adoption of New Technologies, International Studies Quarterly Journal of the International Studies Association, vol. 55, no. 1, March.
 • COM127,2010, Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.
 • COM, 2010, Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, nr 484 z dnia 15 września.
 • Cooper A.F., Shaw T.M., Antkiewicz A., 2008, The Logic of the BRICSAM Model for Global Governance: Do Acronyms Make Sense?, [in:] R. Reuveny, W.R. Thompson (eds.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing Ltd, Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.
 • Desai R.M., Vreeland J.R., 2011, Global Governance in a Multipolar World: The Case for Regional Monetary Funds, International Studies Review, no. 13, March, pp. 109-121.
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
 • Faure M., Lefevre J., 2005, Compliance with Global Environmental Policy, [in:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (eds., The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Frankenberger K.D., 2010, Flickenteppich, Frankfunter Allgemeine Zeitung, no. 1,7th January.
 • Freeman III A.M., 2003, Economics, Incentives, and Environmental Policy, [in:] N.J. Vig and M.E. Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Fukuda-Parr S., 2011, Theory and Policy in International Development: Human Development and Capability Approach and the Millenium Development Goals, International Studies Review, no. 13, March.
 • Grunding F., 2006, Pattern of International Cooperation and the Explanatory Power of Relative Gains: An Analysis of Cooperation on Global Climate Change, Ozone Deplation and International Trade, 2006, International Studies Quarterly, The Journal of the International Studies Association, vol. 50, no. 4, December.
 • Hempel L.C., 2003, Climat Policy on the Installment Plan, [in:] N.J. Vig, M.E.Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Hertel T.W., Winters L.A., 2005, Estimating the Poverty Impacts of a Prospective Doha Development Agenda, World Economy No. 8, August 28.
 • Hoekman B.M., Kostecki M.M., 2001, The political economy of the world trading system; the WTO and beyond, Oxford University Press, Oxford.
 • Holland M., 2003, The European Union and the Third World. Palgrave, New York.
 • Kjeld E., Wai M., 2009, EU-China Relations: Economics Still in Command?, EAI Background Brief, no. 484, www.eai.nus.edu.sg/BB484.pdf.
 • Komisja Europejska 2010, http://ec.europa.eu/external_relations/china/sectoraldialo- gue_en.html [dostęp: 09.05.2010].
 • Korzec M., 2007, Chińska Republika Ludowa - Unia Europejska: partnerstwo nieokreślone, [w:] J. Fiszer (red.), Polska, Unia Europejska, Świat: wybrane problemy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Lister M., 2003, EU Development Policymaking in a Globalizing World, EADI conference, EU in the World, Brussels, May 19.
 • Press D., Mazmanian D.A., 2003, Understanding to a Sustainable Economy, [in:] N.J. Vig, M.E. Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Puślecki Z.W., 2006, The International Trade Liberalisation under WTO and a Global Economy, [in:] M. Kozłowski, A. Kacprzyk (eds.), Business Interaction in a Global Economy, Wilkes (USA) - Beijing (China).
 • Puślecki Z.W., 2007, Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji, Poznań.
 • Puślecki Z.W., 2008, Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, Journal of Global Change and Governance, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, vol. I, no. 4, Autumn.
 • Puślecki Z.W., 2011, Innovation and Competitiveness, [in:] eds. J. Babiak, T. Baczko, European Innovation. Theory and Practice, Warsaw - Brussels.
 • Puślecki Z.W., Kmieciak R., Walkowski M., 2010, Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Puślecki Z.W., Szymaniak A., Kałążna K., 2010, Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Puślecki Z.W., Walkowski M., Szymczyński T.R., 2011, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Rifkin J., 2004, The European Dream, Penguin, New York.
 • Rosecrance R., 2006, Power and International Relations: The Rise of China and Its Effects, International Studies Perspectives, A Journal of the International Studies Association, vol. 7, no. 1, February.
 • Schreyer M.L., Metz L., 2009, Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej, Studium wykonalności, t. 3, Fundacja im. Heinricha Boella.
 • Stosunki UE-Chiny: nowa strategia Komisji, IP/06/1454, Bruksela, 24 października 2006, za: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/index.htm
 • Terhalle M., 2011, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, International Studies Perspectives, A Journal of the International Studies Association, vol. 12, no. 4, November.
 • Vig N.J. and Kraft M.E. (eds.), 2003, Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
 • Williams P.A., 2008, New Configuration or Reconfiguration? Conflict in North-South Energy Trade Relations, [in:] R. Reuveny, W.R. Thompson (eds.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.
 • Wu Xiaobo, 2010, Chiny. Narodziny potęgi: 1979-2008. Jak zmieniło się spojrzenie na biznes, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.