PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 331--349
Tytuł artykułu

Migracje międzynarodowe a kreowanie kapitału ludzkiego - wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Migration and Human Capital Creation - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko międzynarodowych przepływów ludności generuje szereg implikacji na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego. Nieuchronność migracji i ich dynamika zmusza do obserwacji tego wpływu przede wszystkim w kontekście maksymalizowania pozytywnych jego aspektów. Obszarem szczególnego zainteresowania jest sfera kreowania kapitału ludzkiego. Zależności między przepływem ludności a tworzeniem kapitału ludzkiego, szczególnie w zakresie przepływu pracowników wysoko wykwalifikowanych i konsekwencji drenażu mózgów, ich rolę w transferze wiedzy czy miejsce transferów finansowych od emigrantów, stawia przed społecznościami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania szans, których źródłem są migracje. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of international migration generates a number of implications at different levels of the social and economic life. The inevitability of migration and its dynamics forces us to observe this effects, especially in the context of maximizing positive aspects. The area of particular interests is the sphere of human capital creation. The connection between the flow of population and the creation of human, capital including the importance of the skilled workers flow and brain drain consequences as well as their role in the transfer of knowledge and the financial transfer from emigrants, poses a challenge to the society to use best opportunities stemming from migration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
331--349
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agrawal A., Kapur D., McHale J., 2008, Brain drain or brain bank? The impact of skilled emigration on poor-country innovation, NBER Working Paper, no. 14592, Cambridge.
 • Azarnerts L.V., 2011, Guest-Worker Migration, Human Capital and Fertility, CESifo Working Paper Series, no. 3429, Munich.
 • Bach S., 2003, International Migration of Health Workers: Labour and Social Issues, Working Paper, no. 209, Sectiorial Activities Program IZO, Geneva.
 • Bellettini G., Ceroni C.B., 2002, Migration and Human Capital Accumulation, Department of Economics University of Bologna, 8th October.
 • Biuletyn Migracyjny, 2005-2008, Migracje międzynarodowe: Polska - Unia Europejska - Europa Wschodnia, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
 • Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej, 2007, nr 52,Warszawa.
 • Brain Drain and the Global Mobility of High-Skilled Talent, 2008, Prem notes, no. 123, The World Bank.
 • Brücker H., Defoort C., Gruen C., 2008, Does migration stimulate human capital investment. Theory and evidence. Proceedings of the German Development Economics Conference, Zürich, no. 15, s. 17, http://hdl.handle.net/10419/39901 [dostęp: 14.02.2012].
 • Chami R., Barajas A., Cosimano T., Fullenkamp C., Gapen M., Montiel P., 2008, Macroeconomic Consequences of Remittances, International Monetary Fund, Occasional Paper, no. 259, Washington.
 • Chiswick B.R., 2005, High skilled Immigration in the International Arena, IZA DP, no. 1782.
 • D'Costa A.P., 2004, Globalization, Development and Mobility of Technical Talent. India and Japan in Comparative Perspectives, WIDER, United Nations University, Research Paper, no. 2004, Helsinki.
 • Docquier F., Lohest O., Marfouk A., 2007, Brain Drain in Developing Countries, The World Bank Economic Review, no. 21(2).
 • Docquier F., Rapoport H., 2007, Skilled migration: the perspective of developing countries, DP 2007-17, Departement des Sciences Economiques de l'Universite catholique de Lou- vain, Belque.
 • Drela K., 2009, Emigracja w XXI wieku - migracje pracowników, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., 2005, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 • Farrant M., MacDonald A., Sriskandarajah D., 2006, Migration and Development: Opportunities and Challenges for Policymakers, IOM Migration Research Series, no. 22, Geneva.
 • Global Economic Prospects 2008. Technology Diffusion in the Developing World, World Bank, Washington.
 • Grossman V., Stadelmann D., 2008, International Mobility of the Highly Skilled, Endogenous, R&D and Public Infrastructure Investment, IZA DP, no. 3366, Bonn.
 • Guzek M., 2004, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa.
 • International mobility of the Highly Skilled, 2002, Policy Brief, OECD.
 • Janc K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji, [w:] G. Rdzanek, E. Stadtmüller, Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M., 2005, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa.
 • Kale D., 2007, Knowledge Transfer through Migration of Scientists and Engineers to India, Briefing no. 8, Research findings from Innogen, za: www.genomicsnetwork.ac.uk/innogen.
 • Keeley B., 2007, Human Capital, How what you know shapes your life, OECD.
 • Koryś P., Okólski M., 2004, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, Prace Migracyjne nr 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lucas R. E.B., 2005, International Migration and Economic Development: Lessons from Low Income Countries, Edward Elgar Publishing, London.
 • Marchiori L., Shen I.L., Docquier F., 2009,Brain drain in globalization A general equilibrium analysis from the sending countries' perspective, Discussion Paper 2009-13, de l'Universite catholique de Louvain.
 • Matusiak K.B., Nowakowska A., 2004, Dylematy Strategii Lizbońskiej - budowa gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, SOOIPP/Raport, Łódź-Warszawa.
 • Matusiak K.B. red., 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • McKenzie D., Sasin M.J., 2007, Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital: Conceptual and empirical challenges World Bank Policy Research Working Paper 4272, July.
 • Misala J., 1990, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN Warszawa.
 • Mohapatra S., Ratha D., Silwal A., 2011, Outlook for Remittance Flows 2012-14, Migration and Development Brief no. 17, World Bank.
 • Navvaro F., 2005, Understanding the brain drain, Cafebabel, European Current Affairs Magazine, Sevilla, 19.09.
 • Okólski M., 2003, Migracje a globalizacja, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa.
 • Ratha D., Mohapatra S., Vijayalakshimi K.M., Xu Z., 2007, Remittance Trends 2007, [in:] Migration and Development Brief 3, World Bank, 29.11.
 • Salt J., 1997, International movements of the highly skilled, OECD, Paris, Occasional Papers, no. 3, OCDE/GD(97)169.
 • Ślusarczyk B., 2005, Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 6 - Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Solimano A., 2006, The International mobility of talent and its impact on global development, World Institute for Development Economics Research, no. 08, United Nations University, Helsinki.
 • Straubhaar T., 2000, International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange, HWWA, DP no. 88, Hamburg.
 • Taras T., Żółkiewski Z., 2008, Czy transfery do gospodarstw domowych są korzystne dla gospodarki? Porównanie wyników dwóch modeli, NBP, Warszawa.
 • Węgrzyn G., 2009, Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej, [w:] B. Ryk, K. Piech, Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Wiśniewska J., 2005, Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Diffin, Warszawa.
 • Wysokińska Z., 2001, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie migracjami z korzyścią dla wszystkich, 2010, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, styczeń, za: www.iom.pl [dostęp: 10.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.