PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 33 | 18--37
Tytuł artykułu

Perspektywy ustanawiania nowych wspólnych polityk UE : wnioski dla Polski

Warianty tytułu
The prospects for establishing new common policies in the EU : conclusions for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest wskazanie, czy w najbliższym czasie możliwe jest ustanowienie nowych polityk na szczeblu UE ("wspólnych") i co może z tego wynikać dla Polski. Kluczowe dla tego tematu jest określenie, co rozumiemy przez pojęcie "wspólna polityka". Od tego bowiem zależy zakres niniejszego opracowania i sposób jego ujęcia. Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) "wspólna polityka" powinna być rozumiana jako obszar wyłącznych kompetencji UE (szerzej jest o tym mowa dalej). Tak wąskie podejście nie jest tu jednak właściwe, ponieważ mało realne jest, by obszar takich "wyłącznych" kompetencji (tj. powierzonych Unii w całości przez państwa członkowskie) można było w najbliższym czasie poszerzyć. Wymagałoby to nowego traktatu tworzącego podstawy prawne nowych, wyłącznych kompetencji UE. W krótkim okresie, jaki minął od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, jak też z uwagi na problemy gospodarcze, jakie Unia obecnie przeżywa, trudno byłoby uzgodnić i wdrożyć nowe rozwiązania traktatowe (wymaga to jednomyślności w Radzie i ratyfikacji przez wszystkie państwa, zgodnie z ich krajowymi wymogami konstytucyjnymi, co w kilku państwach oznacza konieczność przeprowadzenia referendum). Dlatego też, przez "wspólne polityki UE" rozumiemy tu wszystkie obszary, gdzie można liczyć na istotne zacieśnienie wspólnych działań na poziomie UE (i odpowiednie ograniczenie lub modyfikację kompetencji państw członkowskich). (original abstract)
EN
The paper starts with the presentation of the EU competences and the distinction between the areas covered by the EU competence and by the Member States' competence. Next, the possibilities of adoption of the Commission's proposal (under the proposal of a new Multilateral Financial Framework for 2014-2020) are discussed. The arguments for and against modification of VAT based resource of the EU budget and of a new tax on financial transactions are presented. In addition, the recent proposals and decisions on enhancing the economic governance in the EU are assessed. They include broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Union, the European semesters as an instrument of coordination of economic policies of the EU Members, creation of the European Stability Mechanism as an instrument offering financial support for euro members whose financial stability is threatened; the Euro Pact Plus aiming at improving the competitiveness and increasing employment of the Pact Members, sixpack providing first of all for exercising greater discipline over public finances (quasi- automatic sanctions for the countries that fail to keep within limits for public debt and deficit and stricter control of national budgets by the EU institutions). The author argues that the recent financial and sovereign debt crisis observed in many EU countries have mobilized the EU Members and leaders to intensify coordination of the national macroeconomic policies and to agree on stricter control of public finances. These decisions are, however, far from the uniform common EU policies. The December 2011 agreement of the Euro area Heads of States or Government on "fiscal compact" has been briefly covered in the postscript. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • A Budget for Europe 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Part I. Brussels, 29.6.2011, COM(2011) 500 final.
 • Commission Staff Working Paper: Financing the EU Budget. Report on the Operation of the Own Resources System. Accompanying the document. Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011) 510 final, Brussels, 29.6.2011.
 • Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony (współautorstwo z J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), w druku w PWE, Warszawa 2012.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., VAT jako źródło budżetu europejskiego, "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 3(190).
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs -Tools for stronger EU economic governance, Bruksela, 30 czerwca 2010 r., COM(2010)367/2.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Reinforcing economic policy coordination, Bruksela, 12 maja 2010 r., COM(210)250 final.
 • Konkluzje Rady Europejskiej, 17 czerwca 2010.
 • Konkluzje Rady Europejskiej, 16-17 grudnia 2010.
 • Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, COM(2011) 594 final, Brussels, 28.9.2011.
 • Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union (EC, Euratom), COM(2011) 510 final, Brussels, 29.6.2001.
 • Zalecenie Rady z 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (2010/410/UE), Dz.U. UE, L 191.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.