PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
11 (2004) | nr 2 (39) | 121--133
Tytuł artykułu

Zastosowanie membran z tworzyw syntetycznych do oczyszczania soku dyfuzyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Purification Treatment of Diffusion Juice Using Synthetic Membranes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Próby soku dyfuzyjnego o różnej jakości poddano ultrafiltracji w skali laboratoryjnej za pomocą membran z azotanu celulozy (CN) i polichlorku winylu (PCV). W sokach dyfuzyjnych i uzyskanych filtratach oznaczono zawartość: suchej substancji, sacharozy, cukrów redukujących oraz azotu α-aminokwasowego, a także lepkość. Obliczono czystość soków i efekt oczyszczania. Stwierdzono, że w wyniku ultrafiltracji soków, za pomocą membran z azotanu celulozy (CN) i polichlorku winylu (PCV) zawartość sacharozy i cukrów redukujących nie zmieniła się. Soki po ultrafiltracji charakteryzowały się mniejszą zawartością azotu α-aminokwasowego niż soki dyfuzyjne, przy czym filtracja przez membranę CN umożliwiła oddzielenie tych substancji w większym stopniu niż filtracja przez membranę PCV. Lepkość soków po filtracji była mniejsza w zakresie 0,7-1,8 mPa×s (membrana CN) i 0,5-1,7 mPa×s (membrana PCV) i była zbliżona do lepkości czystych roztworów sacharozy o podobnym stężeniu. Membrana PCV charakteryzowała się większym strumieniem permeatu, zwłaszcza w początkowej fazie filtracji, niż membrana CN. Im większa była czystość i mniejsza lepkość soku dyfuzyjnego, tym strumień permeatu był większy. Zastosowanie filtracji membranowej umożliwiło oczyszczenie soków o złej jakości, co w warunkach przemysłowych jest najczęściej niemożliwe. Soki otrzymane po filtracji przez membranę z azotanu celulozy charakteryzowały się lepszą jakością niż soki po filtracji przez membranę z polichlorku winylu. (abstrakt oryginalny)
EN
Samples of diffusion juice showing varying quality were filtrated using an ultrafiltration process in a laboratory. The process was carried out using membranes made of cellulose nitrate (CN) and polyvinyl chloride (PVC). In the diffusion juices and filtrates obtained there were assayed the contents of dry mass, sucrose, reducing sugars, and α-aminoacid nitrogen, as well as viscosity. The juice purity level achieved and the final purification effect were calculated. It was stated that, owing to the filtration with cellulose nitrate (CN) and polyvinyl chloride (PVC) membranes, the content of sucrose and reducing sugars remained unchanged. After the ultra-filtration the juices had a smaller α-aminoacid content compared with the diffusion juices, and these substances were more accurately separated when filtrated through a CN membrane than through a PCV membrane. The viscosity of juices decreased by 0.7-1.8 mPa×s after the completed filtration with CN membranes, and by 0.5-1.7 mPa×s when filtrated using PVC membranes; this parameter was close to the viscosity of pure sucrose solutions of a similar concentration value. A PVC membrane was characterized by a greater flux of permeate than a CN membrane, especially in the initial phase of the filtration. The greater the purity and lower the viscosity of the diffusion juice, the greater the permeate flux. The application of membrane filtration made it possible to purify juices of bad quality, which are very hard to purify under industrial conditions. Juices filtered through a cellulose nitrate membrane were characterized by a better quality compared with the juices filtered through a polyvinyl chloride membrane. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K.: Techniki membranowe w ochronie środowiska. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
  • Butwiłowicz A.: Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach. Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa 1997.
  • Cheryan M.: Ultrafiltration and Microfiltration Handbook. Technomic Publishing Company, Lancaster 1998.
  • de Nie L.N., van der Poel P.W., van de Velde M.H.: Zuckerrüben und Frostschaden in den Niederlanden - Ein erfolgreicher Ansatz zur Vermeidung der Anlieferung von gefrorenen Rüben. Zuckerindustrie 1985, 1, 4-37.
  • Dobrzycki J.: Efekt oczyszczania soku. Gazeta Cukrownicza 1982, 10, 153-156.
  • Dobrzycki J.: Błędy refraktometrii. Gazeta Cukrownicza 2002, 2, 34.
  • Dobrzycki J.: Chemiczne podstawy technologii cukru. WNT, Warszawa 1984.
  • Dobrzycki J.: Poradnik inżyniera. Cukrownictwo. WNT, Warszawa 1973.
  • http://www.univ-reims.fr/Externes/AVH/MementoSugar/001.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.