PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
11 (2004) | nr 2 (39) | 134--140
Tytuł artykułu

Kontrola bakteriologiczna urządzeń dozujących wodę po zastosowaniu zabiegów mycia i dezynfekcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bacteriological Analisis of Cleaned and Disinfected Distributors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzono bakteriologiczne analizy wody pobieranej z urządzeń dozujących (dystrybutorów) opakowań o pojemności powyżej 5 litrów. Celem badań było określenie skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji w zależności od typu urządzeń. Próbki pobierano po przeprowadzeniu zabiegów mycia i dezynfekcji dystrybutorów. Woda w butli z dozownikiem stanowi integralny produkt oferowany klientom. Na końcową jej jakość wpływa więc czystość wody w opakowaniu oraz czystość urządzenia dozującego. Ze względu na budowę dystrybutory podzielono na dwa typy: I - urządzenia rozbieralne, w których wymiana części mających kontakt z wodą jest łatwa do wykonania, II - urządzenia nierozbieralne. Ustalono parametr oceny skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji urządzeń. Wykazano, że różnice w budowie określają metodę skutecznej dezynfekcji. Wszystkie urządzenia typu pierwszego po jednokrotnej dezynfekcji podawały niezmienioną pod względem bakteriologicznym wodę. Aby uzyskać podobny efekt w urządzeniach typu II, konieczne było powtórzenie zabiegu dezynfekcji. Z powodu wykrycia w wodzie z urządzenia po dezynfekcji bakterii z grupy coli i Psudomonas aeruginosa, z 308 urządzeń typu II do powtórnego zabiegu przekazano 99. Wykazano, że sposób wykonania zabiegu mycia i dezynfekcji jest uzależniony od konstrukcji urządzeń dozujących. (abstrakt oryginalny)
EN
A series of bacteriological analyses of water collected from distributors applied to dose water from containers of more than 5 litres volume. The objective of the laboratory studies was to determine the washing and disinfection efficiency with regard to a special type of the system used. Water samples were collected after the completed cleaning and disinfection of the distributors. Water in the bottle and a distributor constitute one integral unit offered to customers. Thus, the final water quality is, in fact, influenced by the two factors: purity of water in the container and distributor's cleanness. With regard to the structure of the distributors, they can be divided into two types. The first type comprises distributors, in which the exchange of the elements directly contacting water is easy to perform, and the second type: devices in which the replacement of spare parts is impossible. A parameter called evaluation efficiency of the cleaning and disinfection procedures was set. It was proved that some differences in the structure of the distributors determine the selection of an efficient disinfection method. Distributors of the first type were disinfected once, and after this treatment they distributed water of no microbiological changes. As for the distributors of the second class, it was necessary to disinfect them twice in order to obtain the same effect as the single disinfection treatment of the first class distributors. 99 distributors of the second class, out of totally 308 distributors checked, needed to be disinfected for the second time because water from them contained coli bacteria (Psudomonas aeruginosa). The investigation performed shows that the method of washing and disinfecting distributors depends on the structure of the distributors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
134--140
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, s. 44.
 • Herde J.: Odpowiedzialność za produkt. Wyd. Forum, Poznań 2000.
 • Kołołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SITSpo_. NOT, Warszawa 1999, s. 17.
 • Sadłoń T.: Bacteriological control of sources and processing of water for human consumption. Wyd. UMK, Prace limnologiczne XXII- Nauki mat.-przyrod., 2003, z. 110.
 • Codex Alimentarius Commision.: Food higiene- Basic texts. Version 3,1997, p. 36-39.
 • Zalecane praktyki higieniczne EBWA dla systemu 5 galonowego. European Bottled Watercooler Association - polska sekcja przy KIG, 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 XII 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r. Nr 4, poz. 38.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 IV 2003 roku w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi. Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 842.
 • Pr-PN -C-04615-30: 1999. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtrów membranowych.
 • Pr-PN-ISO 9308-1: 1999. Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli. Metoda filtrów membranowych.
 • PN-82/C-04615.25. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie paciorkowców kałowych metodą filtrów membranowych (FM) i metodą probówkową.
 • PN-ISO 6222: 1999. Jakość wody. Oznaczanie żywych organizmów. Określenie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.