PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(30) | 99--112
Tytuł artykułu

Samodzielność organu administracji publicznej w wydawaniu aktów normatywnych

Warianty tytułu
Independence of a Public Administration Organ in Issuance of Normative Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka samodzielności organu administracji publicznej na gruncie prawa administracyjnego jawi się jako problem kontrowersyjny, wzbudzający liczne wątpliwości, zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i praktyki. Ostrożność, a nawet niechęć w badaniu powyższej tematyki wynika, m.in. z braku pewności, co do uzyskania konkretnych rezultatów badawczych, a także z powodu argumentów akcentujących trudności w praktycznym zastosowaniu omawianej konstrukcji. (...) Pomimo tych wątpliwości we współczesnej literaturze zauważalny jest pogląd uznający potrzebę badania problemu samodzielności organu administracji publicznej na gruncie nauki prawa administracyjnego z uwagi na jego aktualność, z zastrzeżeniem jednak, iż jest to swoboda konstruowana zawsze przez ustawodawstwo. (fragment tekstu)
EN
Examination of problems of a public administration organ's independence in issuance of normative acts, in the first place required carrying out considerations over a notion of independence of a public ad-ministration organ, which was done on grounds of opinions given by representatives of the theory of administration and administrative law theory. Then one should concentrate on explanation of a notion of a normative act, which was done, including up-to-date state of legal provisions, conceptions doctrine and jurisdiction. An accepted definition of a normative act allowed to consider a basic problem of the article, i.e. the problem of the scope of independence of a public administration organ in issuance of normative acts. The analysis showed the meaning of a principle of competence, as well as the meaning of a requirement of having a capacity by an organ authorised to issue a normative act. Further an influence of the system and legal relations on the scope of the objective independence was discussed, which required presentation of, relevant dependencies ruling in the centralised and decentralised systems. A problem was also perceived concerning a range of supervisory competencies and influence of these competencies on the scope of independence of a public administration organ in issuance of normative acts. The whole was summed up, mentioning conditions of issuance of normative acts by a public administration organ with maintaining the scope of independence possible to be accepted in systemic conditions of a democratic legal state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorant
Bibliografia
 • J. Boć, Struktury [w:] Administracja publiczna, A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2004, s. 156.
 • T. Coorper, The Responsible Administrator. An Approach to Ethics for Administrative Role, Jossey-Bass Publisher, 1990, s. 140, za: A. Błaś, Samodzielność działania organu administracji publicznej - problem badawczy, [w:] Przegląd Prawa i Administracji, pod. Red. B. Banaszak, Wrocław1997, tom XXXVI, s. 8.
 • J. Jeżewski, Administracja publiczna jako przedmiot badań, [w:] Administracja publiczna, A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2004, s. 364-365.
 • Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2010, s. 20-21.
 • M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie", Poznań 1959, s. 19 i n.
 • A. Błaś, Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 99 i n.
 • A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w królestwie polskim, Warszawa 1880, s. 55.
 • S. Wachholz, Zasady swobodnej oceny władzy administracyjnej w państwie prawnym, t. 2, Warszawa 1929.
 • K. Kumaniecki, Akt administracyjny, Kraków 1913, s. 9. i n, za: A. Błaś, Działania administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2004, s. 214.
 • T. Hilarowicz, Zasada swobodnego oceniania w nauce administracji i w prawie administracyjnym austriackim, Lwów 1917, s. 102.
 • W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006, s. 27-28.
 • H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008, s. 217.
 • M. Jaroszyński, Źródła prawa administracyjnego, [w:] Polskie prawo administracyjne - część ogólna, M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Warszawa 1956, s. 139.
 • J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 75.
 • J. Świątkiewicz, Problemy legislacyjne prawa administracyjnego w świetle działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Legislacja administracyjna. Materiały ze Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa i Postępowania Administracyjnego, pod red. E. Bojanowski, Gdańsk 1993, s. 52-53.
 • M. Kierek, K. Sand, J. Szreniawski, Prawo administracyjne - część ogólna i szczegółowa, Rzeszów 1973, s. 30.
 • A. Błaś, Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2007, s. 335.
 • P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Kolonia limited 2008, s. 13.
 • E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 86-88.
 • W. Zakrzewski, Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, Kraków 1960, s. 178.
 • J. Homplewicz, Zarządzanie administracyjne. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego, Kraków 1970, s. 72-73.
 • M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 184.
 • W. Sokolewicz, Rozdział I Rzeczpospolita, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, pod red. L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 8.
 • M. Zajęcki, Przepisy upoważniające do wydawania rozporządzenia. Analiza formalna, "Przegląd Legislacyjny" 2003, nr 2, s. 175.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 119-120.
 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 204-205.
 • J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004, s. 801.
 • A. Wiktorowska, Rozdział V. Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 105.
 • J. Boć, Organizacja prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne , pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 229-235.
 • J. Boć, Kontrola prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne , pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, s. 380.
 • A. Pakuła, Relacje między centralnymi a naczelnymi organami administracji rządowej, [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, pod. Red. A. Błasia, K. Nowackiego, Prawo CCXCV, Wrocław 2005, s. 323 i n.
 • D. Strus, Rozdział IV - administracja samorządowa w Polsce, [w:] Prawne formy działania administracji publicznej, pod red. R. Steca, Warszawa 2008, s. 185.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.