PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 28 | 153--167
Tytuł artykułu

New Model of Regional Reindustrialization and Development of Public-Private Partnerships : the Case Study for Serbia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nowy model regionalnej reindustrializacji a rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego : przypadek Serbii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of this paper is to find good solutions for the development of public-private partnership in function of constituting frames for long-term sustainable reindustrialization of Serbia. The main hypothesis of this paper is that the implementation of each specific project of development of public-private partnership must be derived from the concept of developing a good business environment for the export business in accordance with the specific regional, subregional and local resources and specific capabilities to their development and assuring in future. In this context, the paper is divided into three parts. In the first part, the emphasis is on determining the basic settings (determinants) on which should build the specific models of publicprivate partnership in realization of regional strategies of reindustrialization in accordance with the basic concepts of theory and practice of endogenous development. The second part deals with the problems and controversies regarding the role of public-private partnership in the implementation of revitalization strategies of inherited industrial districts and industrial centers in the function of territorial cohesion development. In the third part of the paper, the focus is on determining the regional frame for intensification of the mechanism of public-private partnerships as a basis for building a new model of public management and private sector management in function to increase the effectiveness of regional and local industrial policies. (original abstract)
Głównym celem opracowania jest poszukiwanie właściwych rozwiązań dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, które realizuje funkcje tworzenia ram dla długoterminowej reindustrializacji Serbii. Podstawową hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że wprowadzenie poszczególnych projektów rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego musi bazować na koncepcji rozwoju korzystnego środowiska biznesowego dla eksportu, zgodnie ze specyficznymi regionalnymi, subregionalnymi i lokalnymi zasobami oraz możliwościami ich rozwoju i zapewnienia w przyszłości. W tym kontekście, opracowanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej nacisk położono na określenie podstawowych warunków (determinant), na których powinny być budowane poszczególne modele partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji regionalnych strategii reindustrializacji zgodnych z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką rozwoju endogenicznego. Część druga dotyczy problemów i kontrowersji wokół roli partnerstwa publiczno-prywatnego we wprowadzaniu strategii rewitalizacji dystryktów przemysłowych i centrów przemysłowych dla realizacji funkcji budowania spójności terytorialnej. W części trzeciej opracowania skoncentrowano się na determinantach ram regionalnych dla intensyfikacji mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego jako podstawie budowy nowego modelu zarządzania publicznego i zarządzania w sektorze prywatnym dla zwiększenia efektywności regionalnych i lokalnych polityk przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
153--167
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Novi Sad, Serbia
 • University of Belgrade, Serbia
Bibliografia
 • Adzic S. et. al., 2009, Reindustrijalizacija Vojvodine i ekonomska politika: Periculum in mora/Reindustralization of Vojvodina and Industrial Policy: Periculum in mora, Ekonomski fakultet, Subotica.
 • Adzic S., 2011a, Reindustrijalizacija Srbije i strukturna politika/Reindustrialization of Serbia and Structural Policy, Ekonomija/Economics, Year 17, No. 2, pp. 301-326.
 • Adzic S., 2011b, Regionalna ekonomija Evropske unije/Regional economics of European Union, Ekonomski fakultet, Subotica.
 • Adzic S., 2011c, Povratak industrije u Srbiju - izmedu zelja, mogucnosti i iluzija/Return of Industry in Serbia - Between Wishes, Opportunities and Illusions, Ekonomija/Economics, Year 18, No 2, pp. 403 - 466.
 • Collection of works, 2009, "A Handbook of Industrial Districts", Edward Elgar.
 • Domazet T., 2011, Okvir ekonomike na makro i mikro razini - odgovor na nove izazove/Economic Frame an Micro and Macro Level - Answer to a New Challenge, Ekonomija/Economics, Year 18, No 2, pp. 197 - 232.
 • Buricin D., 2009, Uticaj globalne ekonomske krize na privredu Srbije i odgovor ekonomske politike/Influence of Global Economic Crisis and Serbian Economy and Answer of Economic Policy, Kopaonik biznis forum 2009 - Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize; (Ne)konvencionalne inicijative, SES i Udruzenje korporativnih direktora Srbije, Beograd, pp. 9-28.
 • Madzar Lj., 2011, Iskusenja ekonomskepolitike u Srbiji/Temptations of Economic Policy in Serbia, Sluzbeni glasnik, Beograd.
 • Study, 2010, Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020/Postcrisis Modell of Economic Growth and Development in Serbia 2011-2020, www.fren.org.rs.
 • Study, 2011, Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije/Strategy and Policy of Industry Development in Republic Serbia 2010-2020, Republicki zavod za razvoj, Beograd.
 • Yescombe E.R., 2007, Public-Private Partnership: Principles of Policy and Finance, Elseiver Ltd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.