PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 31/1 | 400--412
Tytuł artykułu

Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Official Reserve Assets in the Polish Currency Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy (w tym wskaźnikowej) stanu i struktury polskich zasobów aktywów rezerwowych po roku 2000 oraz identyfikacja ich roli w polityce walutowej, w ujęciu historycznym oraz prognostycznym. Jako metody badawcze wykorzystano analizę statystyczną i analizę literatury. W latach 2000-2011 zasoby aktywów rezerwowych w Polsce systematycznie się zwiększały (ponad trzyipółkrotnie), chociaż w zróżnicowanym tempie. Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych w badanym okresie trzeba ocenić jako średni, ale odpowiednio bezpieczny. Wydaje się jednak, że konieczne jest kontynuowanie procesu ich gromadzenia w celu efektywnego oddziaływania na kurs, nawet jeszcze przed udziałem w ERM2. W momencie zmiany systemu kursowego w roku 2000 na reżim kursu płynnego nastąpiła redefinicja roli aktywów rezerwowych. Wcześniej były one bowiem traktowane m.in. jako gwarancja wywiązywania się przez Narodowy Bank Polski z obowiązku dbania o utrzymywanie kursu złotego w wyznaczonym przedziale wahań. Rezerwy zaczęły ponownie spełniać jedno ze swoich podstawowych zadań właściwie dopiero w drugiej połowie 2011 r., kiedy to w sytuacji znacznego obniżenia relacji złotego względem innych walut, Narodowy Bank Polski przeprowadził serię interwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of an analysis (including an indicatory one) of the status and structure of the Polish official reserve assets after 2000 and to identify their role in the currency policy, from a historical and prognostic perspective. As the research methods, the statistical analysis and literature analysis were used. In the years of 2000-2011, the reserves in Poland were increasing steadily (over three and a half times), yet at different rates. The level of the official reserve assets over the studied period should be assessed as average, but appropriately safe. However, it seems necessary to continue the process of their accumulation in order to effectively influence the exchange rate, even before the accession to the ERM2. After the alteration of the exchange rate regime in 2000 to the floating one, the role of the reserve assets was redefined. Previously, they were treated, among others, as a guarantee of the National Bank of Poland's compliance with the obligation to care for the maintenance of the exchange rate fluctuations within an indicated band. The reserves began again to fulfil one of their basic role, in fact, in the second half of 2011, when during a significant reduction in the zloty's relation against other currencies, the central bank conducted a series of interventions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
400--412
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Archiwum kursów średnich, http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx [dostęp: 15.02.2012].
 • Balance of payments and international investment position manual - Sixth Edition, www.imf.org/external/pubs/ft/ bop/2007/pdf/bpm6.pdf [dostęp: 15.02.2012].
 • Barwiński M., Bratkowski A., Rzeszutek E., Szpunar P., Szwaja R., Wyżnikiewicz D., 2003, Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, Materiały i Studia NBP, nr 170.
 • Bilski J., 2006, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
 • Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego (streszczenie), www.nbp.pl/publikacje/rezerwy/strategia.pdf [dostęp: 15.02.2012].
 • Drabowski E., 1998, Pieniądz międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • International Monetary Fund annual report 2010, www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2010/eng/ pdfar10_eng.pdf [dostęp: 15.02.2012].
 • Karwowski J., 1997, Operacje zagraniczne banków centralnych, Wyd. AE, Wrocław.
 • Komunikat Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2010/dzis.html [dostęp: 15.02.2012].
 • Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnos- ci/wiadomosci_2011/rpp_ 2011_11_07_relacja.html [dostęp: 15.02.2012]
 • Kraś I., 2010, Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem do Unii Gospodarczej i Walutowej, Seminare, nr 28.
 • Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2008.
 • Miary pieniądza (dane miesięczne), www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/miarypieniadza_nowe.xls [dostęp: 15.02.2012].
 • Michalczyk W., 2007, Kształtowanie kursu walutowego jako narzędzie realizacji celów polityki gospodarczej, [w:] W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy ekonomiczne czasów globalizacji, Katedra MSG AE, Wrocław.
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip1994_10.xls [dostęp: 15.02.2012].
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2006, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski 2001-2006, NBP, 2007, Warszawa.
 • Oficjalne aktywa rezerwowe, www.nbp.pl/statystyka/dwn/rez98_2012.xls [dostęp: 15.02.2012].
 • Raport roczny 2000, Warszawa: NBP, 2001.
 • Raport roczny 2001, Warszawa: NBP, 2002.
 • Raport roczny 2002, Warszawa: NBP, 2003.
 • Raport roczny 2003, Warszawa: NBP, 2004.
 • Raport roczny 2004, Warszawa: NBP, 2005.
 • Raport roczny 2005, Warszawa: NBP, 2006.
 • Raport roczny 2006, Warszawa: NBP, 2007.
 • Raport roczny 2007, Warszawa: NBP, 2008.
 • Raport roczny 2008, Warszawa: NBP, 2009.
 • Raport roczny 2009, Warszawa: NBP, 2010.
 • Raport roczny 2010, Warszawa: NBP, 2011.
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_wskazniki_makroekonomi czne_cz_IV.xls [dostęp: 15.02.2012].
 • Statystyka bilansu płatniczego, www.nbp.pl/statystyka/bilans_platniczy/bop_r_1994_2010.xls [dostęp: 15.02.2012].
 • System finansowy w Polsce, 2008,1.1., B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę, 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Zając J., 2002, Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, Wyd. K.E. Liber, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.