PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 521--532
Tytuł artykułu

Wiedza i innowacje jako współczesne czynniki wzrostu gospodarczego

Warianty tytułu
Knowledge and Innovations as Contemporary Factors of Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka wzrostu gospodarczego stanowi jedno z ważniejszych zagadnień badawczych podejmowanych w ramach nauk ekonomicznych - w zasadzie od początków istnienia ekonomii jako nauki. Przez wiele lat najważniejszymi czynnikami determinującymi ten proces była praca i ziemia, a ich dostatek przesądzał o "bogactwie narodów". Jednak gospodarka oparta na surowcach czy pracy fizycznej traci na znaczeniu, chociaż takie modele funkcjonują jeszcze w wielu krajach na świecie. Współczesne zjawiska i trendy społeczno-gospodarcze zmuszają do przewartościowań i skierowania uwagi na "miękkie" czynniki, takie jak informacje, wiedza, doświadczenie, kreatywność, i na to, co je spaja - na innowacje będące produktem twórczego wysiłku. Obecnie muszą być one postrzegane w kategoriach konieczności i nieuchronności. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
521--532
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Rzońca A., Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki, w: Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, red. L. Balcerowicz, A. Rzońca, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Boschma R.A, Fritsch M., Klasa kreatywna a rozwój regionów w Europie, w: Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber, Mi¬nisterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Building BRICs of Growth, http://www.economist.com/node/11488749 (dostęp 18.06.2012 r.).
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista" 2010, nr 4, s. 453-466.
 • Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 • Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, New York 2005.
 • Florida R., Mellander C, Stolarick K., Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, Toronto 2011.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 • Galar R., Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Scenariusz optymistyczny, w: Kre¬atywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woź¬niak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 • Glaeser E.L., Review of Richard Florida's The Rise of the Creative Class, http://www.economics.ha-rvard.edu/faculty/glaeser/flles/Review_Florida.pdf(dostęp 21.05.2012 r.).
 • Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, WN Scholar, Warszawa 2009.
 • Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 • Hoyman M., Faricy C, Takes a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories, "Urban Affairs Review" 2009, nr 3.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Linsu K., Learning and Innovation in Economic Development, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, nr 1.
 • Peck J., Struggling with the Creative Class, "International Journal of Urban and Regional Research" 2005, nr 4.
 • Piech K., Technologie, edukacja i innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego, "Polityka Gospodarcza" 2004, nr 9.
 • Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Płowiec U., Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020, "Ekonomista" 2010, nr 5.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • Rogut A., Modele sektorowego systemu innowacji. Raport ze studiów literaturowych, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007.
 • Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, nr 5.
 • Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, nr 5.
 • Sadowski Z., Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PWE, Warszawa 2004.
 • Schumpeter J., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Solow K.M.,A Contribution to the Theory of Economic Growth. "Quarterly Journal of Economics" 1956a, nr 1.
 • Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1956b, nr 3.
 • Strahl D., Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i Go¬spodarkę Opartą na Wiedzy (GOW), w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Stryjakiewicz T., Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, red. D. Unicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wro¬cławskiego, Wrocław 2008.
 • Swan T.W., Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" 1956, nr 32.
 • The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • Zienkowski L., Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki? w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa 2004.
 • Zienkowski L., Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? w: Wiedza a wzrost gospodar¬czy, red. L. Zienkowski, WN Scholar, Warszawa 2003.
 • Zienkowski L., Zamierzenia - hipotezy - wyniki, w: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zien¬kowski, WN Scholar, Warszawa 2005.
 • Żelazny R., Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego - problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.