PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 13--28
Tytuł artykułu

Metody badawcze europejskich standardów demokratycznych w obszarze mediów masowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research Methods for European Democratic Standards in the Field of Mass Media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienie monitorowania działalności mediów w toku procesów wyborczych. W celu przeprowadzenia analizy roli mediów masowych niezbędny jest wybór odpowiedniej metody badawczej, której dobór uzależniony jest od przedmiotu analizy.
EN
The political science, as well as the international relations, belong to the scientific fields, which still seek an adequate methodological methods. The dominant point is that because of the character of these sciences and its interdisciplinary specifics, a different scientific methods should be used. Important place among them play: the comparative approach and the legalinstitutional analysis. The author exposed their values in the media research concerning the European international standards and the role of the media in the democratic election process. Inclusion of those methods was necessary in the institutional contexts (comparing the standards created in the systems of the Council of Europe, the European Union and the Organization of Security and Cooperation in Europe), as well as in the subject analysis (e.g. types of the media, types of the media election coverage, institutions of the media election coverage). Additionally, in the context of the international monitoring of the media activities in the democratic election processes it was necessary to include analysis of media content method, on a qualitative as well as a quantitative character. Necessity to include a different methods has received, under this study, a full confirmation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1974.
 • Antas J., Metodyka badań statystycznych języka telewizji. Zarys programu badawczego, w: Z. Kurzowa (red.), Badania nad językiem Telewizji Polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa 1985.
 • Banker Hames J., Ekern Y., Legal Research, Analysis, and Writings: An Integrated Approach, Upple Saddle River 2000.
 • Behr H., The European Union in the Legacies of Imperial Rule?: EU Accession Politics Viewed from the Historical Comparative Perspective, "European Journal of International Relations" 2007, nr 2.
 • Berelson B., Content Analysis in Communication Research, Glencoe 1952.
 • Chodubski A., Wektory rozwoju współczesnej politologii w Polsce, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 • Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.
 • de Barbero N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.
 • de Sola Pool I., Trends in Content Analysis, Urbana 1959.
 • Dubiel P., Metoda analizy zawartości prasy i jej praktyczne zastosowanie, w: J. Mądry (red.), Wstęp do prasoznawstwa, Katowice 1982.
 • Dubiel P., Poprawność analiz zawartości współczesnej prasy polskiej, "Zeszyty Prasoznawcze" 1975, nr 3.
 • Filipowicz S., Demokracja: O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
 • Fiut I.S., Kierunki zmian w analizie zawartości, "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2.
 • Funtowicz S.O., Ravetz J.R., Uncertainty and Quality in Science for Policy, Heidelberg-New York 1990.
 • Gerber G., Holsti O.R., Kippendorff K. (red.), The Analysis of Communication Content, New York 1969.
 • Goban-Klas T., Emergencja nowej dyscypliny: nauki o mediach i komunikacji społecznej, "Studia Medioznawcze" 2009, nr 4.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Holsti O.R., Content Analysis for Social Science and Humanities, Reading 1969.
 • Jabłonowski M., Źródła a media masowe - próba systematyzacji, "Studia Medioznawcze" 2004, nr 1.
 • Jajecznik K., Myśl polityczna - próba standaryzacji badań, "Rocznik Nauk Politycznych" 2006, nr 1.
 • Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych: Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek B., "Politologia organizacji"? "Organizatologia polityki"? Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2010, t. 17.
 • Kahn-Freund O., Comparative Law as an Academic Subject, "Law Quarterly Review" 1966, nr 82.
 • Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2010, t. 17.
 • Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 • Kippendorff K., Content Analysis. An Introduction to its Methodology, Beverly Hills 2004.
 • Klementewicz T., Metateoretyczne dylematy politologa - w poszukiwaniu strategii badań, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Rozumienie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2009, t. 14.
 • Klementewicz T., Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2010, t. 17.
 • Kolęda-Zdziech M., Socjologiczna problematyka komunikowania masowego, w: B. Jung (red.), Media - komunikacja - biznes elektroniczny, Warszawa 2001.
 • Kozłowski S., Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2010, t. 17.
 • Krauz-Mozer B., Metodologia politologii w perspektywie pluralistycznej, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 • Lindlof T.R., Qualitative Communication Research Methods, Thousand Oaks 1995.
 • Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
 • Łoś-Nowak T., Wyjaśniać czy interpretować: dylematy i wyzwania czwartej debaty interpragmatycznej. Refleksje nad stanem dyscypliny, w: K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 • Łukowski W., O zastosowaniu podejścia jakościowego do badań nad polityką i politycznością, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Rozumienie polityki, "Studia Politologiczne", Warszawa 2009, t. 14.
 • Manteuffel R., Wiedza naukowa i zdroworozsądkowa, w: Nauka w kulturze ogólnej, cz. I: Problemy upowszechniania postawy naukowej, Wrocław 1985.
 • Mierzejewska B., Metody badania mediów, w: B. Jung (red.), Media - komunikacja - biznes elektroniczny. Warszawa 2001.
 • Mikułowski J., Pomorski Z., Procedury badań prasoznawczych, w: J. Mądry (red.), Wstęp do prasoznawstwa, Katowice 1982.
 • Mocek S., Meandry dziennikarskiego świata, w: S. Mocek (red.), Dziennikarstwo - media - społeczeństwo, Warszawa 2005.
 • Neundorf K.A., The Kontent Analysis Guidebook, Newbury Park 2001.
 • Pamuła S., Metoda analizy zawartości prasy, Częstochowa 1996.
 • Perry D.K., Theory and Research in Mass Communication: Context and Consequences, Mahhaw 1996.
 • Pieter J., Zagadnienia pracy naukowej, Wrocław 1974.
 • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Poguntke T. i in., The Europeanisation of National Party Organisations: a Conceptual Analysis, "European Journal of Political Research" 2007, nr 6.
 • Ponczek E., Wyzwania polskiej polityki, w: A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś, t. I, Kielce 2009.
 • Prokesch S.-O., Slapin J., How to Avoid Pitfalls in Statistical Analysis of Political Texts: the Case of Germany, w: M. Debus (red.), Estimating the Policy Preferences of Political Actors in Germany and Europe: Methodological Advances and Empirical Applications, "German Politics" 2009, nr 3.
 • Public Images, Private Lives: The Mediation of Politicians around the Globe, Parliamentary Affairs, "Journal of Comparative Politics" 2004, nr 1.
 • Rheinstein M., Comparative Law - Its Functions, Methods and Usages, "The Arkansas Law Review" 1968, nr 22.
 • Riffle D., Frederick G.F., Analysing Media Messages Using Quantitative Content Analysis in Research, Mahwah 1998.
 • Schmeets H., Exel J., The 1996 Bosnia-Herzegovina Elections. An Analysis of the Observations, Dordrecht-Boston-London 199.
 • Sołdan M.K., Wolne media: Zmiany w systemie mediów w Polsce po 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym, Warszawa 2010.
 • Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.
 • Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
 • Tokarczyk R., Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, "Nauka Polska" 1987, nr 1.
 • van Lear C.J.P., The Applicability of Comparative Concepts, "Electronic Journal of Comparative Law" 1998, nr 2.
 • Wagner W.J., Comparative Law: Its Methodology and Development in the United States, "Comparative Law Review" 1991, nr 2.
 • Weber R.P., Basic Content Analysis, 2nd ed., Newbury Park 1990.
 • Woroniecka G., Tożsamość socjologa, czyli meandry podwójnej hermenautyki nauk społecznych, "Rocznik Nauk Politycznych" 2006, nr 1.
 • Załubski J., Komu jest potrzebne prasoznawstwo?, "Studia Medioznawcze" 2005, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.